Integrerte arbeidsflyter for forbedrede designprosesser

Gi liv til de beste ideene dine.

Grunnen til at arkitekter bruker AEC Collection

Forbedre designkvaliteten

Overgå kundeforventninger med design- og analyseprogramvare som lar deg fokusere på kreativitet og problemløsning.

Arbeid bedre sammen

Forbedre prosjektsamarbeid og -ytelse med et skybasert, felles datamiljø.

Akselerer designprosessen

Innfør intelligent modellbasert design- og oppgaveautomasjon, slik at du kan fokusere på de viktigste designutfordringene.

Slik brukes AEC Collection av arkitekter

Detaljert design med Revit


Kjøring av analyser i Autodesk Forma


Visualisering av Snowdon Towers ved hjelp av Twinmotion for Revit


Samarbeid og dataadministrasjon ved hjelp av Autodesk Docs


Detaljert design med Revit


Kjøring av analyser i Autodesk Forma


Visualisering av Snowdon Towers ved hjelp av Twinmotion for Revit


Samarbeid og dataadministrasjon ved hjelp av Autodesk Docs


Kom i kontakt med Autodesk-eksperter direkte og ved behov


Delta på webinarene våre for å finne ut hvordan AEC Collection kan gi deg kreative fortrinn med verktøy som forsterker ferdighetene dine.

Klar til å ta neste steg?