ZÁKLADY SPRÁVY ÚČTU

Přehled fakturace a objednávek


V části Fakturace a objednávky na portálu Autodesk Account můžete zobrazit a spravovat předplatná a smlouvy, zobrazit informace o nadcházejících platbách a zobrazit historii objednávek.

 


Vaše interakce s účtem a objednávkami mohou záviset na tom, jak byl software zakoupen online (přímo od společnosti Autodesk nebo prostřednictvím prodejce), a kdo bude řídit nákupy softwaru ve vaší organizaci (vy, kupující, správce smlouvy nebo správce).


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory