Správa účtů pro školství

Software pro vzdělávací instituce


Pedagogové, správci laboratoří a správci IT kvalifikovaných vzdělávacích institucí mohou získat bezplatný přístup k softwarovým produktům společnosti Autodesk pro instalaci ve třídách nebo laboratořích. Většina produktů společnosti Autodesk je k dispozici s přístupem pro vzdělávací účely, včetně webových služeb, jako je například Fusion 360. Viz stránky komunity pro vzdělávání (angličtina).

 

Veškerý software a služby společnosti Autodesk jsou k dispozici v angličtině. Některé tituly mohou být k dispozici také v dalších jazycích. Další informace o konkrétních titulech naleznete na stránce produktů společnosti Autodesk. Přístup k produktům zahrnuje aktuální verzi a až tři předchozí verze (pokud jsou k dispozici).

 

Pokud potřebujete pomoc s účtem pro vzdělávání, vyhledejte informace v části Podpora vzdělávání společnosti Autodesk (angličtina).

 

Poznámka: Bezplatný software anebo cloudové služby Autodesk jsou podmíněny souhlasem s podmínkami používání anebo dalšími podmínkami (angličtina), se kterými je používání softwaru nebo cloudových služeb spojeno, a jejich dodržováním. Software a cloudové služby, na které se vztahuje licence nebo předplatné pro vzdělávání, mohou používat oprávnění uživatelé výhradně pro vzdělávací účely (angličtina) a nesmějí být používány pro komerční, profesionální ani žádné jiné ziskové účely.


Způsobilost

Kvalifikované vzdělávací instituce mají nárok na vzdělávací software a služby společnosti Autodesk. Kvalifikovaná vzdělávací instituce je instituce, která byla akreditována autorizovanou vládní agenturou pro primární účel výuky zapsaných studentů. To zahrnuje všechny akreditované veřejné a soukromé školy, včetně následujících:

 • Druhý stupeň základních škol a střední školy
 • Nižší stupně vysokých škol
 • Vysoké školy, univerzity a technické školy
 • Programy domácího vzdělávaní, které jsou součástí celostátně uznávaného orgánu pro domácí vzdělávání (nebo orgánu, který je řídicím orgánem místní školy uznán jako přijatelná alternativa akreditované vzdělávací instituce)

Následující typy organizací nejsou kvalifikované vzdělávací instituce:

 • Neakreditované vzdělávací instituce
 • Školicí střediska
 • Církve, nemocnice, zdravotnické systémy a veřejné knihovny
 • Výzkumné laboratoře
 • Rekvalifikační programy

Pokud vaše organizace nemá nárok, přečtěte si část Možnosti pro organizace, které nemají nárok.

 

Poznámka: Většina vzdělávacích institucí po celém světě má na přístup pro účely vzdělávání nárok. Výjimku tvoří instituce v zemích, na něž se vztahuje obchodní embargo Spojených států. Další informace naleznete v části Soulad s vývozními předpisy (angličtina).


Omezení použití

Přístup k softwaru a službám pro účely vzdělávání lze použít pouze pro účely přímo související s učením, výukou, školením, výzkumem a vývojem. Nesmějí se používat pro komerční, profesionální ani jiné ziskové účely. Přístup k softwaru a službám však lze využívat k navrhování, vytváření a mentorování pro designérské soutěže sponzorované společností Autodesk.

 

Další informace o nároku naleznete v části Vysvětlení nároku pro správce a pedagogy institucí.

 

Mezi použití, která nejsou pro přístup pro účely vzdělávání povolena, patří následující:

 • Využití pro zařízení: Navrhování, výstavba a údržba fyzických staveb a infrastruktury kampusů vzdělávacích institucí není povoleno.
  Výjimka: Vzdělávací instituce mohou nadále používat konkrétní verze softwaru pro zařízení, pokud bylo takové použití dříve povoleno v licenční smlouvě nebo v samostatné smlouvě.
 • Výzkum: Výzkum prováděný komerčními programy nebo subjekty provozovanými vzdělávací institucí nebo s ní spojenými pro komerční účely není povolen.
  Výjimka: Akademický výzkum prováděný a publikovaný studenty nebo pedagogickým sborem v rámci akreditovaných vzdělávacích programů vzdělávací instituce je povolen.

Další informace naleznete v části Možnosti pro organizace, které nemají nárok.


Cloudové služby

Plán údržby pro vzdělávání zahrnuje následující cloudové služby:

 • Rendrování – Vytvářejte realističtější obrázky a panoramata návrhů v kratším čase.
 • Energy Analysis for Revit – Porovnejte náklady na energie a životní cyklus alternativ návrhu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí, která vám pomohou vytvářet udržitelnější návrhy.
 • Autodesk Green Building Studio – Optimalizujte energetickou účinnost a pracujte na dosažení uhlíkové neutrality pomocí různých iterací návrhu.
 • Optimisation for Autodesk Inventor – Otestujte výkon několika návrhů pomocí cloudové simulace návrhu pro aplikaci Autodesk Inventor.
 • Structural Analysis for Revit – Přeneste modely návrhů z aplikace Autodesk Revit do cloudu a analyzujte je v rámci procesu BIM (informační model budovy).
 • Autodesk MockUp 360 – Spolupracujte s dodavateli a zákazníky v jednoduchém cloudovém prostředí pomocí tohoto nástroje pro spolupráci v reálném čase a tvorbu digitálních modelů návrhu.
 • Autodesk Process Analysis 360 – Modelujte, zkoumejte a optimalizujte výrobní procesy. Identifikujte překážky od plánování až po rozvržení a zvyšte svou efektivitu.
 • Softwarová služba Autodesk Remote – Ovládejte software Autodesk nainstalovaný ve vašem hlavním počítači ze vzdáleného počítače nebo zařízení iPad a přistupujte k nativním návrhovým datům. Aplikace pro iPad, kompatibilní pouze s aplikací Autodesk®Inventor, vám umožňuje pracovat kdekoli, kde máte přístup k internetu.

Další informace o cloudových službách společnosti Autodesk naleznete v části Cloudové služby.

Přidělení cloudového úložiště

Zákazníci s plánem údržby pro vzdělávání získají cloudové úložiště Autodesk s kapacitou 25 GB pro každého konkrétního uživatele v plánu. Správci smlouvy mohou určit jednoho konkrétního uživatele pro každou licenci v aktivním plánu.

 

Pokud se například zaregistrujete pro 1 250 uživatelů, vaše vzdělávací instituce obdrží 31 250 GB (1 250 × 25 GB) cloudového úložiště Autodesk.

 

Momentálně nelze úložiště kombinovat pro různé účty konkrétních uživatelů a úložiště nelze sčítat: účet konkrétního uživatele může mít maximální velikost úložiště 25 GB.


Předchozí licence na vzdělávání

V březnu 2020 společnost Autodesk změnila přístup ke vzdělání z tříletého období na jednoleté období. Pokud máte momentálně samostatnou licenci na jeden rok nebo tři roky pro jednoho uživatele (jednotlivě) na software společnosti Autodesk, která byla vydána před srpnem 2020, bude licence pokračovat po celou dobu platnosti. Až skončí její platnost, bude nutné potvrdit vaši způsobilost pro předplatné pro vzdělávání a poté stáhnout produkt a aktivovat licenci. Není nutné program přeinstalovat.

 

V březnu 2023 změnila společnost Autodesk přístup vzdělávacím institucím se vzdělávacími licencemi z jednoletého na tříleté období. Vzdělávacím institucím jsme automaticky prodloužili přístup k síťovým licencím (více licencí) na 3 roky od data pořízení softwaru Autodesk. Pokud mají instituce licenci 1 rok, získají další 2 roky přístupu, a pokud mají licenci již 2 roky, získají další 1 rok přístupu. Správcům IT institucí nebo pedagogům stačí znovu aktivovat svou licenci pomocí původního sériového čísla, aby mohli software nadále používat. Pokud stáhnete síťovou licenci (více licencí) po 28. březnu 2023, bude platná po dobu tří let a žádná další akce nebude vyžadována. Po uplynutí tříletého období doporučujeme upgradovat licence prostřednictvím vzdělávací komunity (angličtina), abyste zajistili nepřetržitý přístup v laboratořích nebo učebnách.


Licenční podmínky a podmínky předplatného

Licence vzdělávací instituce automaticky povolují následující počet uživatelů a zařízení:

 • Síťové licence – 3 000 souběžných uživatelů
 • Samostatné licence pro více počítačů – 1 250 zařízení

Chcete-li přidat více než 3 000 uživatelů nebo 1 250 zařízení, obraťte se na podporu společnosti Autodesk (angličtina).

 

Poznámka: Nezapomeňte si zaregistrovat původní licenci na registeronce.

 

Podmínky použití poskytují smluvní podmínky pro používání softwaru prostřednictvím předplatného pro vzdělávání. Další informace o podmínkách, které doplňují podmínky použití, naleznete v části Uživatelé předplatného pro vzdělávání – další podmínky (angličtina).

 

Kromě podmínek použití webových stránek, které platí pro všechny zákazníky, kteří používají web společnosti Autodesk, se na váš přístup do komunity pro vzdělávání (angličtina) vztahují také speciální podmínky pro oblast vzdělávání (angličtina).

 

Služba Autodesk Drive a další webové služby jsou nabízeny v rámci podmínek služby. Podmínky, které se vztahují na určitou službu, se mohou lišit. Proto si přečtěte podmínky pro příslušnou službu. Tyto podmínky doplňují jakékoli podmínky platné pro používání jakéhokoli softwaru společnosti Autodesk souvisejícího se službou a podmínky použití webů pro web autodesk.com a další webové stránky společnosti Autodesk.


Ověřování a ochrana osobních údajů

Aby společnost Autodesk mohla dodržet náš závazek poskytovat bezplatný profesionální software pro použití ve vzdělávání, najala si společnost SheerID, externího poskytovatele služeb ověřování, aby ověřovala způsobilost pro přístup ke vzdělání. Aby uživatelé mohli potvrdit svou způsobilost, musí poskytnout doklad o zápisu ke studiu, zaměstnání nebo statusu smluvního partnera na oprávněné vzdělávací instituci. Viz část Potvrzení nároku pro správce a pedagogy instituce.

 

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro společnost Autodesk důležitá. Další informace o shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory