Správa účtů pro školství

Začínáme jako studenti nebo pedagogové


Podle tohoto postupu mohou studenti a lektoři začít využívat předplatné pro vzdělávání společnosti Autodesk pro přístup k softwaru pro jejich individuální použití. Nápovědu k nastavení tříd nebo laboratoří naleznete v části Nastavení třídy pedagogem.


Vytvoření účtu pro studenty a pedagogy

Pokud jste noví uživatelé produktů společnosti Autodesk, je nutné vytvořit účet Autodesk, který vám umožní používat produkty v rámci předplatného pro vzdělávání. Ujistěte se, že máte nárok na přístup ke vzdělání (viz níže).

 

Společnost Autodesk používá systém jednotného přihlášení (SSO). To znamená, že k přihlášení na řadu webových stránek společnosti Autodesk můžete použít stejný e-mail a heslo. Pokud jste se přihlásili k registraci a aktivaci, komunitě pro vzdělávání, službě Autodesk Drive, diskusním skupinám Autodesk nebo některým jiným webům společnosti Autodesk, již účet Autodesk máte.

 

Pokud již máte účet Autodesk, jednoduše se přihlaste ke svému účtu na stránce Získat produkty (angličtina) a přejděte do části Potvrzení nároku pro studenty a pedagogy níže.

Vytvoření účtu pro vzdělávání:

 1. Na stránce Získat produkty (angličtina) v komunitě Autodesk pro oblast vzdělávání (angličtina) klikněte na tlačítko Začínáme.
 2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte základní informace o své škole a o sobě. Po zobrazení výzvy k výběru role ve vzdělávání vyberte jednu z následujících možností:
  • Chcete-li software používat ve svém osobním zařízení, vyberte možnost Student.
  • Pokud chcete tento software používat se studenty, vyberte možnost Pedagog.
 3. Po odeslání informací o účtu obdržíte e-mail, který vám umožní ověřit vaši e-mailovou adresu. Kliknutím na odkaz v e-mailu aktivujte svůj účet.

Pokud neobdržíte e-mail s potvrzením účtu:

 1. Počkejte alespoň 10 minut.
 2. Zkontrolujte složku spamu nebo nevyžádané pošty.
 3. Ujistěte se, že váš e-mailový server umožňuje příjem e-mailů z následujících adres nebo z důvěryhodných domén:
  • noreply@autodesk.com (pro e-maily s potvrzením účtu na portálu Autodesk Account)
  • studentcommunity@autodesk.com (pokud jsou k potvrzení způsobilosti potřeba další informace)
  • no-reply@autodeskcommunications.com (pro pozvánky studentů od pedagogů)
 4. Pokud jste e-mail dosud neobdrželi, zkuste se znovu přihlásit (angličtina).
 5. Po zobrazení výzvy znovu odešlete aktivační e-mail.
 6. Pokud se problém stále nevyřeší, možná jste při zadávání e-mailové adresy udělali chybu. Zkuste znovu vytvořit účet a při přihlášení ověřte zadání e-mailové adresy.

Pokud zapomenete heslo:

 1. Chcete-li obnovit heslo, klikněte na tlačítko Zapomněli jste? na přihlašovací stránce.
 2. Zadejte e-mailovou adresu použitou k vytvoření účtu.

Potvrzení nároku pro studenty a pedagogy

Chcete-li získat přístup k softwaru a službám v rámci předplatného pro vzdělávání, musíte potvrdit svou způsobilost. V rámci tohoto procesu můžete být požádáni o předložení dokladů o zápisu ke studiu nebo o zaměstnání v kvalifikované vzdělávací instituci.

 

Poznámka: E-mailová adresa vaší vzdělávací instituce není dostatečný doklad nebo není vyžadovaná k potvrzení způsobilosti.

 

Důležité: Dokud nebude váš nárok potvrzen, nebudete mít přístup k softwaru v rámci předplatného pro vzdělávání. Proces potvrzení nároku zahajte dostatečně brzy, abyste měli přístup, když třída začne.

 • Pokud vaše škola ještě není uvedena jako kvalifikovaná vzdělávací instituce, může její ověření trvat sedm nebo více dní.
 • Pokud je nutné odeslat doklady, může trvat několik dní, než bude vaše způsobilost potvrzena.

Pokud potřebujete software společnosti Autodesk používat, dokud probíhá ověřování vašeho nároku, můžete si stáhnout bezplatnou 30denní zkušební verzi.

Potvrzení nároku:

 1. Navštivte stránku Získat produkty (angličtina) v komunitě Autodesk pro oblast vzdělávání (angličtina).
 2. Klikněte na tlačítko Přihlásit. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
 3. Vyberte školu z rozevíracího seznamu. Pokud vaše škola není v seznamu uvedena, klikněte na možnost Nemůžete najít svou školu? a vyplňte formulář. Ověření může trvat sedm nebo více dní. V případě domácí výuky zadejte do pole Doma a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Domácí škola (jakákoli).
 4. Pečlivě zkontrolujte všechny informace.
  Důležité: Ujistěte se, že jsou informace o profilu správné a že jsou stejné jako informace, které má vaše škola k dispozici, protože později je nebudete moci změnit. Ujistěte se, že jste pro svou instituci vybrali správný segment:
  • Sekundární zahrnuje školy K-12 (od školky po střední školy).
  • Postsekundární zahrnuje univerzity a vysoké školy a také střední odborná učiliště a odborné školy. Pokud vyberete nesprávný segment, nebudete moci ze seznamu vybrat školu. Pokud jste vybrali nesprávný segment, obraťte se na podporu pro komunity vzdělávání společnosti Autodesk (angličtina).
 5. Klikněte na tlačítko Ověřit.

Odeslání dalších dokladů

Můžete být vyzváni k předložení dalších dokladů pro důkaz o způsobilosti. Tyto doklady musí obsahovat následující údaje:

 • Celé jméno (musí odpovídat jménu uvedenému v registraci školy)
 • Celý název vzdělávací instituce
 • Datum v aktuálním studijním období

Zde jsou příklady vhodných dokladů za předpokladu, že obsahují výše uvedené informace:

 • Oficiální dopis od vzdělávací instituce
  Poznámka: Zde najdete šablony takového dopisu pro studentypedagogický sbor.
 • Potvrzení o registraci
 • Potvrzení o školném
 • ID studenta nebo zaměstnance (fotografie není vyžadována)
 • Opis
 • Seznam pedagogických pracovníků na webových stránkách školy

Na odeslání vhodného dokumentu máte maximálně 14 dní. Po odeslání dokladů může trvat několik dní, než služba SheerID vaše oprávnění potvrdí.

 

Aby společnost Autodesk mohla pomáhat dodržet náš závazek poskytovat bezplatný profesionální software pro oprávněné použití ve vzdělávání, najala si společnost SheerID, externího poskytovatele služeb ověřování, aby ověřovala způsobilost pro přístup k licencím a předplatným pro vzdělávání. Všichni zákazníci, kteří hledají bezplatný přístup k profesionálním produktům a službám společnosti Autodesk prostřednictvím komunity pro vzdělávání, musí poskytnout doklad o zápisu ke studiu, zaměstnání nebo statusu smluvního partnera v kvalifikované vzdělávací instituci.

 

Pokud máte dotazy ohledně potvrzení nároku, které zde nebyly popsány, obraťte se na společnost SheerID na adrese customerservice@sheerID.com.

 

Po potvrzení vaší způsobilosti získáte roční bezplatný* přístup ke službám a softwaru společnosti Autodesk, které jsou k dispozici v rámci komunity pro vzdělávání (angličtina). Dokud máte nárok na tuto nabídku, můžete ji každý rok obnovit. Vyhledejte potvrzovací e-mail, který vás vítá v komunitě pro vzdělávání. Tento e-mail obsahuje odkazy na stránku Získat produkty (angličtina), zdroje podpory a stránku komunity pro vzdělávání (angličtina).


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory