Správa účtů pro školství

Nastavení třídy pedagogem


Pokud jste pedagog, který splňuje požadavky na předplatné pro vzdělávání od společnosti Autodesk, můžete studentům přiřadit produkty společnosti Autodesk. Na webu komunity Autodesk pro oblast vzdělávání máte přístup ke 125 předplatným pro jednoho uživatele pro každý produkt. Studenti přiřazení k produktu jej mohou navíc nainstalovat až do tří zařízení.

 

Přiřazení produktů tímto způsobem umožňuje studentům přeskočit proces potvrzení nároku. Studenti jsou však vázáni vaším nárokem a ztratí přístup k produktům, pokud skončí platnost vašeho nároku.


Vytvoření účtu a potvrzení nároku

Pokud jste noví uživatelé produktů společnosti Autodesk, vytvořte si účet Autodesk, který vám umožní používat produkty v rámci předplatného pro vzdělávání. Pokud již máte účet Autodesk, jednoduše se přihlaste ke svému účtu na stránce Získat produkty (angličtina) a přejděte do části Potvrzení nároku pro studenty a pedagogy.

 1. Na adrese autodesk.com/eligibility si vytvořte účet pro vzdělávání a potvrďte svůj nárok.
 2. Úplný popis procesu naleznete ve videu „Jak to funguje“ na této stránce.
 3. Klikněte na tlačítko Začínáme.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte základní informace o své škole a o sobě.
 5. Po odeslání informací o účtu obdržíte e-mail, který vám umožní ověřit vaši e-mailovou adresu. Kliknutím na odkaz v e-mailu aktivujte svůj účet.

Přístup k produktům, které potřebujete

 1. Přihlaste se na stránku Získat produkty (angličtina) a vyberte kartu Třída/Laboratoř.
 2. Vyberte možnost Předplatná pro jednoho uživatele v oblasti vzdělávání a klikněte na tlačítko Přijmout. Tento výběr je nutné provést pouze při prvním otevření karty Třída/Laboratoř. Poznámka: Toto je jednorázový výběr. Na síťovou licenci později nebude možné přejít. Pokud potřebujete předplatná pro jednoho uživatele i síťovou licenci současně, správce by měl vytvořit samostatný účet pro přístup k síťovým produktům.
 3. Klikněte na tlačítko Aktivovat učebnu a poté v okně pro potvrzení klikněte na tlačítko Potvrdit.
 4. V okně pro potvrzení vyberte možnost Získat další produkty nebo Přiřadit uživatele. Pokud vyberete možnost Přiřadit uživatele, otevře se portál Autodesk Account, kde můžete studentům přiřadit produkty.

Přidání studentů do vašeho účtu a jejich přiřazení k produktům

V rámci organizace můžete svým studentům nebo kolegům udělit oprávnění sekundárního správce, aby vám mohli pomáhat s přidáváním a přiřazováním studentům. Přiřaďte tolik sekundárních správců, kolik potřebujete. Viz část Role správce pro správu uživatelů.

 1. Přihlaste se na stránce Získat produkty na adrese autodesk.com/eligibility (angličtina).
 2. Klikněte na možnost Spravovat uživatele pro vybraný produkt. Tím přejdete na portál Autodesk Account, kde můžete přidat a přiřadit studenty a spravovat předplatná.
 3. Na portálu Autodesk Account můžete studentům přiřadit předplatná produktu buď jako třídu, nebo jednotlivě. Proveďte jeden z následujících kroků:
  • Přejděte do části Správa uživatelů > Podle skupiny a nastavte studenty ve třídě jako skupinu a přiřaďte k této skupině produkty. Chcete-li vytvořit a spravovat skupinu, přejděte k části Správa skupin.
  • Chcete-li studenty přiřadit jednotlivě nebo hromadně pomocí tabulky, přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele. Klikněte na možnost Pozvat uživatele a poté vyberte možnost Pozvat jednotlivě, chcete-li přidat studenty po jednom. Nebo vyberte Importovat a nahrajte tabulku. Viz část Přidání a odebrání uživatelů.

Poznámka: Když používáte produkt pro třídu, je vám automaticky přiřazeno předplatné pro jednoho uživatele pro vlastní použití.


Informování studentů

Když přiřadíte studenta k produktu, automaticky obdrží od společnosti Autodesk jeden nebo dva e-maily v závislosti na tom, zda má účet Autodesk Account.

 • Studenti s účtem na portálu Autodesk Account obdrží jeden e-mail s potvrzením, že si mohou přiřazený produkt stáhnout. Tento e-mail obsahuje odkaz na portál Autodesk Account, kde se studenti přihlašují pomocí vlastních e-mailových adres a hesel. Po přihlášení si student může stáhnout software pro produkt, který mu byl přidělen, a nainstalovat ho až do tří počítačů.
 • Studenti, kteří nemají účet na portálu Autodesk Account, obdrží od společnosti Autodesk dva e-maily. První e-mail obsahuje pokyny k vytvoření vlastního účtu Autodesk Account. Druhý e-mail obsahuje odkaz na místo na portálu Autodesk Account, kde si mohou své produkty, které jim byly přiřazeny, stáhnout.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory