SPRÁVA ÚČTŮ PRO ŠKOLSTVÍ

Průvodce pro správce k předplatnému pro vzdělávání


Pokud jste správce nebo IT pracovník, který má nárok na předplatné pro vzdělávání od společnosti Autodesk, můžete produkty společnosti Autodesk rozmístit do sítě sdílených počítačů, které lze používat v laboratoři. K rozmístění licencí až pro 3 000 souběžných studentů na jeden produkt použijte síťový licenční server. Sdílené počítače v laboratoři budou spravovány na základě sériových čísel.


Správci, kteří pořizují produkty pro školu

Chcete-li získat produkty společnosti Autodesk a rozmístit je v laboratoři nebo učebně ve vaší škole, postupujte podle pokynů v části Nastavení laboratoře správcem. Obecně tento proces zahrnuje následující kroky:

  1. Potvrďte svůj nárok a vytvořte si účet. Vytvořte si účet a potvrďte svůj nárok. Kvůli určení vašeho nároku bude možná nutné zaslat další dokumentaci.
  2. Zajistěte si síťovou licenci. Získáte licenci na produkty, které pro svou školu potřebujete.
  3. Rozmístěte produkty. Stáhněte a nainstalujete soubory produktů do počítačů ve třídě nebo laboratoři.
  4. Pomozte pedagogům a studentům začít. V případě potřeby jim pomozte se založením účtů, určením jejich nároku a přihlášení k produktům nainstalovaným ve vaší laboratoři.

Udržujte produkty aktuální

Pokud nepoužíváte verze produktů společnosti Autodesk pro prohlížeče, nastavte proces, který zajistí, aby vaše vybrané produkty společnosti Autodesk byly v každém počítači aktuální. To je důležité, protože některé produkty, například aplikace Fusion 360, se aktualizují každé 4 až 8 týdnů a mohou rychle zaostávat. Díky tomu zajistíte, že verze softwaru, kterou studenti používají ve školních zařízeních, bude stejná jako verze softwaru, kterou používají ve svých domácích zařízeních.


Obnovení přístupu k produktům

Aby bylo možné produkty společnosti Autodesk průběžně aktualizovat, bude možná nutné každý rok obnovit svůj nárok na předplatného pro vzdělávání. Jako správce školy budete moci obnovit přístup až tři měsíce před datem obnovení. Při obnovení se vaše datum potvrzení nároku přesune o celý rok od předchozího data potvrzení, nikoli od data obnovení. Za předčasné obnovení nehrozí žádný postih.

 

Informace o obnovení přístupu pro instituce k předplatnému pro vzdělávání naleznete v části Obnovení přístupu vzdělávací instituce k výukovému softwaru.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory