Správa účtů pro školství

Přehled: Předplatné pro vzdělávání


Společnost Autodesk nabízí studentům a pedagogům přístup ke stejnému softwaru pro navrhování, který používají přední světoví odborníci, aby jim pomohli budovat dovednosti a znalosti pro úspěšnou kariéru.

 

Předplatné pro vzdělávání poskytuje způsobilým studentům a pedagogům bezplatný* roční přístup k softwaru a službám společnosti Autodesk pro vzdělávací účely pro jednoho uživatele. Veškerý software je dostupný prostřednictvím komunity pro vzdělávání (angličtina) a můžete ho každý rok obnovit, dokud na něj budete mít nárok.


Co je součástí

  • Software a služby společnosti Autodesk, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím předplatného pro vzdělávání, zahrnují stejné funkce, které jsou k dispozici prostřednictvím placeného předplatného.
  • Většina titulů společnosti Autodesk je k dispozici prostřednictvím předplatného pro vzdělávání, včetně starších verzí a webových služeb, jako je A360 Rendering a Fusion 360.
  • Přístup zahrnuje aktuální verzi a až tři předchozí verze (pokud jsou k dispozici). Seznam softwaru a služeb naleznete na webu komunity pro vzdělávání (angličtina).
  • Potřebujete jiný jazyk? Software a služby společnosti Autodesk jsou k dispozici v angličtině. Některé tituly mohou být k dispozici v dalších jazycích. Další informace o konkrétních titulech naleznete na stránce produktů společnosti Autodesk.

Omezení použití

  • Software a služby, k nimž máte přístup prostřednictvím předplatného pro vzdělávání, lze používat pouze pro účely přímo související s výukou, školením a výzkumem. Nesmějí se používat pro komerční, profesionální ani jiné ziskové účely.
  • Software a služby, k nimž máte přístup prostřednictvím předplatného pro vzdělávání, můžete využít k navrhování, vytváření a mentorování v rámci designérských soutěží sponzorovaných společností Autodesk. Další informace naleznete v části Požadavky na způsobilost pro studenty a pedagogy.
  • Aby se mohli studenti zapojit do předplatného pro vzdělávání, musí mít alespoň 13 let.
  • Uživatelé mohou instalovat software společnosti Autodesk až do tří zařízení.

Cloudové služby

Cloudové služby společnosti Autodesk jsou možnosti softwaru jako služby (SaaS), které mohou zlepšit způsob, jakým navrhujete, vizualizujete, simulujete a sdílíte svou práci s ostatními. Doplňkové služby a vybrané volitelné komponenty – stejně jako úložiště a služby vyžadující náročný výpočetní výkon, jako je například rendrování nebo simulace – jsou uloženy v místě, ke kterému můžete přistupovat kdykoli, když jste připojeni k internetu.

 

Cloudové služby používejte uvážlivě, abyste pomohli zajistit dobrou úroveň služeb pro všechny. Na uživatele předplatného pro vzdělávání, kteří pravidelně využívají cloudové služby nad rámec průměru trhu, se mohou vztahovat další omezení. Omezení cloudových služeb se mohou bez upozornění změnit. Další informace naleznete v části Podmínky použití (angličtina).


Předchozí vzdělávací licence

V srpnu 2020 společnost Autodesk změnila přístup ke vzdělávání pro jednotlivce z licenčního modelu založeného na sériovém čísle na model předplatného na jména, který vyžaduje potvrzení oprávnění k přístupu.

 

V březnu 2020 společnost Autodesk změnila přístup ke vzdělání z tříletého období na jednoleté období. Pokud máte momentálně samostatnou licenci na jeden rok nebo tři roky pro jednoho uživatele (jednotlivě) na software společnosti Autodesk, která byla vydána před srpnem 2020, bude licence pokračovat po celou dobu platnosti. Až skončí její platnost, bude nutné potvrdit vaši způsobilost pro předplatné pro vzdělávání a poté stáhnout produkt a aktivovat licenci. Není nutné program přeinstalovat.


Podmínky předplatného a licence

Podmínky použití (angličtina) poskytují smluvní podmínky pro používání softwaru prostřednictvím předplatného pro vzdělávání.

 

Služba Autodesk Drive a další webové služby jsou nabízeny v rámci podmínek smlouvy o poskytování služeb. Podmínky, které se vztahují na určitou službu, se mohou lišit. Proto si přečtěte podmínky pro příslušnou službu. Tyto podmínky doplňují jakékoli podmínky platné pro používání jakéhokoli softwaru společnosti Autodesk a předplatných souvisejících se službou a podmínky použití webů pro web autodesk.com a další webové stránky společnosti Autodesk.

Ověřování a ochrana osobních údajů

Aby společnost Autodesk mohla pomáhat dodržet náš závazek poskytovat bezplatný profesionální software pro použití ve vzdělávání, najala si společnost SheerID, externího poskytovatele služeb ověřování, aby ověřovala způsobilost pro přístup ke vzdělání. Aby uživatelé mohli potvrdit svou způsobilost, musí poskytnout doklad o zápisu ke studiu, zaměstnání nebo statusu smluvního partnera na oprávněné vzdělávací instituci.

 

Ochrana soukromí našich zákazníků je pro společnost Autodesk důležitá. Další informace o shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Autodesk.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory