Správa účtů pro školství

Způsobilost pro předplatné pro vzdělávání


Způsobilí studenti a pedagogové jsou ti, kteří splňují minimální věk a jsou zapsáni ke studiu, zaměstnáni nebo pracují jako smluvní partneři kvalifikované vzdělávací instituce. Kvalifikovaná vzdělávací instituce je instituce, která byla akreditována autorizovanou vládní agenturou pro primární účel výuky zapsaných studentů. Zahrnuje akreditované základní školy (druhý stupeň), střední školy a instituce vyššího vzdělávání.

 

Další informace naleznete v části Podmínky použití pro vzdělávání.


Studenti

Způsobilí studenti rovněž zahrnují ty, kteří splňují minimální věk a účastní se následujících akcí:

 • Domácí vzdělávání
  Doma vzdělávaní studenti mají nárok, pokud mohou poskytnout doklad o členství v celostátně uznávaném orgánu pro domácí vzdělávání (nebo orgánu, který je řídicím orgánem místní školy uznán jako přijatelná alternativa akreditované vzdělávací instituce).
 • Diplomová a magisterská práce
  Studenti se mohou zapojit do předplatného pro vzdělávání, aby mohli napsat diplomovou nebo magisterskou práci. Zahrnuje témata projektů, která mohl poskytnout partner v oboru, za podmínky, že tato činnost spadá do vysokoškolského vzdělání studenta.
 • Praxe (Rakousko, Německo, Švýcarsko a Spojené království)
  Pokud jsou splněny určité podmínky, mohou studenti účastnící se programu praxe ve společnosti instalovat nebo používat software, který je přístupný prostřednictvím předplatného pro vzdělávání, na firemním počítači. Další informace naleznete v části Možnosti pro neoprávněné organizace.

Pedagogové a členové pedagogického sboru

Oprávnění pedagogové jsou zaměstnanci a nezávislí smluvní partneři, kteří primárně vyučují studenty zapsané do kvalifikované vzdělávací instituce.


Účastníci a mentoři soutěže sponzorované společností Autodesk

Studenti, kteří jsou zaregistrováni a přijati jako soutěžící v soutěžích sponzorovaných společností Autodesk, a také mentoři, kteří je koučují a školí, mají nárok na předplatné pro vzdělávání.

 

Seznam soutěží sponzorovaných společností Autodesk naleznete v části Soutěže (angličtina).


Nezpůsobilost pro předplatné pro vzdělávání

 • Účastníci kurzů ve školicích střediscích a rekvalifikačních programech
  Protože školicí střediska a rekvalifikační programy nejsou kvalifikované vzdělávací instituce, uživatelé, kteří se těchto kurzů účastní, proto nemají nárok na program pro vzdělávání. Pro krátkodobé použití si můžete zaregistrovat bezplatnou 30denní zkušební verzi.
 • Profesionální instruktoři
  Profesionální instruktoři a nezávislí pracovníci, kteří pracují pro autorizované školicí centrum (ATC) (angličtina), prodejce společnosti Autodesk nebo nezávislého poskytovatele školení, nemají na předplatné pro vzdělávání nárok. Můžete si zakoupit předplatné softwaru Autodesk nebo získat přístup k předplatnému centra ATC, ve kterém jste zaměstnáni, nebo organizace, do které patříte.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory