Funkcje oprogramowania Autodesk Docs

Prosta współpraca AEC

Połączenie projektowania z wykonawstwem

Połączenie zespołów na platformie Autodesk Construction Cloud ułatwia wymianę informacji między zespołami odpowiedzialnymi za prace architektoniczne i budowlane.


Kontrola nad dokumentacją

Uporządkowane foldery i rozbudowane narzędzia do obsługi uprawnień sprawią, że informacje zawsze będą trafiać we właściwe ręce.


Zatwierdzanie dokumentów

Ograniczenie czynności wykonywanych ręcznie poprzez automatyzację procesu sprawdzania rysunków, modeli i dokumentów przed publikacją i udostępnieniem.


Pełny zestaw narzędzi znaczników

Możliwość komunikacji i współpracy z zespołami projektowymi przy użyciu pełnego zestawu narzędzi znaczników.


Scentralizowane śledzenie zagadnień

Zwiększenie odpowiedzialności oraz śledzenie i rozstrzyganie zagadnień z poziomu jednej scentralizowanej listy.


Tworzenie i śledzenie przekazów

Łatwe tworzenie i udostępnianie przekazów zespołom projektowym z możliwością prześledzenia przekazów za pomocą pełnej historii testów.


Desktop Connector

Program Desktop Connector umożliwiający otwieranie, zapisywanie, przenoszenie i usuwanie plików oraz zmianę ich nazw bezpośrednio z komputera.


Integracja z narzędziami AutoCAD i Revit

Zintegrowane narzędzia Autodesk, takie jak AutoCAD i Revit, pozwalają usprawnić procesy i ograniczyć dublowanie.


Obsługa technologii 2D i 3D

Bezproblemowe przesyłanie i wyświetlanie rysunków 2D oraz modeli 3D zapewniające zespołom dostęp do właściwych informacji.


Nowe

Most 

Udostępnianie danych między kontami, na przykład od generalnego wykonawcy do podwykonawcy. Usprawnianie współpracy między zespołami, zmniejszanie liczby poprawek oraz wzmocnienie kontroli i egzekwowania odpowiedzialności za informacje projektowe.


Wspólne środowisko administracyjne

Zarządzanie użytkownikami, mechanizmami kontroli uprawnień, szablonami i innymi narzędziami do konfiguracji projektów w centralnej lokalizacji.


Dostęp mobilny w terenie

Stała łączność między biurem i terenem dzięki dostępowi do aplikacji mobilnej Autodesk Build PlanGrid.


Integracja z usługą BuildingConnected

Obsługa scentralizowanego źródła wiarygodnych informacji między usługą BuildingConnected i usługą Autodesk Docs dzięki dwukierunkowej synchronizacji plików.