Civil 3D työmaan suunnitteluun

Luo kattavia ja tarkkoja työmaasuunnitteluita

Valmistele ja muotoile maanpinnat ajorata-, rakennus- ja alaosioprojekteja sekä muita yhdyskuntainfrastruktuuriprojekteja varten.

Civil 3D -ominaisuudet työmaan suunnitteluun

Ominaisuudet

Maanmittaus

Lataa palvelimesta, luo, analysoi ja säädä maanmittaustietoja. Yksinkertaista kentällä kerättyjen tietojen siirtoa toimistoon ja toimistosta (video: 11 s).


Maaston mallintaminen

Luo kattavia digitaalisia maanpinnan topografian malleja tutkimuksia, kuten maankäytön toteutettavuutta, liikennejärjestelmien suunnittelua ja veden virtaussimulaatioita, varten (video: 14 s).


Väylämallinnus

Luo dynaamisia ja runsaasti dataa sisältäviä väylämalleja esimerkiksi asuinteiden, reunakivien ja jalkakäytävien, alaosion sisällä olevien suojateiden ja pysäköintialueiden suunnittelulle (video: 10 s).

Lue lisää (englanniksi)


Ajoneuvon seuranta

Käytä pyyhkäisyala-analyysiä nopeuttaaksesi suunnittelua ja arvioidaksesi turvallisuusstandardien noudattamista. Animoi ajoneuvojen polkuja 2D- tai 3D-animaatioilla käyttämällä useita kamerakulmia (video: 20 s).


Sadevesi ja saniteettiviemäri

Sadevesi- ja saniteettiviemärijärjestelmien malli. Analysoi verkkoja muuttaaksesi putkien kokoa, palauttaaksesi käänteisyyksiä ja laskeaksesi energian ja hydrauliikan paineviivat HEC-22-standardien mukaisesti.


Sadevesianalyysi

Integroi sadevesi- ja jätevesianalyysi kaupunkien viemärijärjestelmien, sadevesiviemärien ja saniteettiviemärien kaavoituksessa ja suunnittelussa (video: 39 s).


Paineistetut laitokset

Suunnittele paineverkostojen vaaka- ja pystysuora 3D-suunnittelu. Mallinna taivutettuja kaarevia putkisegmenttejä ja noudata projektistandardeja suunnittelu- ja syvyystarkastuksien avulla (video: 11 s).


Suunnittelun automatisointi

Luo visuaalisten ohjelmointisovellusten avulla komentojonoja, jotka automatisoivat toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä. Tallenna nämä käskyjonot kirjastoon ja käytä niitä tarvittaessa uudelleen (video: 1 min 49 s).


Materiaalit ja määrät

Luo materiaalien ja poikkileikkaus- tai profiilitietojen avulla raportteja tilavuuksista kohdistuksen varrella, vertaamalla suunnittelua ja olemassa olevia maanpintoja sekä määrälaskelmia (video: 13 s).


Yhdistä muita Autodesk-tuotteita työmaan suunnittelua varten

Nopeuta työmaan suunnittelua, luiskia ja viemäröintiä.

Asettele työmaan suunnittelu nopeasti Civil 3D:ssä InfraWorksin ja ReCap Pron runsaiden kontekstitietojen perusteella (video: 1 min 49 s).

 


Paranna työmaan ja rakentamisen koordinointia.

Paranna arkkitehtien ja yhteiskuntainsinöörien välistä koordinaatiota yhteisillä koordinaatistoilla (video: 1 min 59 s).