Najważniejsze funkcje programu Autodesk Revit

Ewoluujące funkcje i wielobranżowe zestawy narzędzi w programie Revit® mogą pomóc wszystkim specjalistom w dziedzinie architektury, inżynierii i budownictwa w pracy indywidualnej i zespołowej.

Interfejs programu Autodesk Revit

Komponenty parametryczne

Umieszczaj ściany, drzwi i okna w otwartym, graficznym i bogatym w parametry systemie do projektowania i tworzenia form.

Zgodność operacyjna

Oprogramowanie Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i tworzenie łączy do często używanych formatów plików BIM i CAD, w tym IFC, 3DM, SKP, OBJ i STEP.

Narzędzia programistyczne, rozwiązania i połączony ekosystem

Rozszerz funkcjonalność oprogramowania Revit, korzystając z dodatku Dynamo, dostępu do interfejsu API, rozwiązań dla programistów i zawartości BIM dostępnych w sklepie Autodesk App Store.

Twinmotion for Revit

Uruchamiaj oprogramowanie Twinmotion bezpośrednio z programu Revit. Synchronizuj dane projektowe i wygodnie korzystaj z intuicyjnego środowiska twórczego, aby tchnąć w projekt życie i uzyskać fotorealistyczne ujęcia, sceny i animacje.

Dokumentacja

Twórz arkusze projektu i dodawaj do nich rysunki oraz zestawienia. Dostosowuj tabelki rysunkowe i zarządzaj rewizjami.

Współdzielenie pracy

Zapisuj, synchronizuj, przeglądaj i aktualizuj wyniki pracy w centralnie współdzielonym modelu w środowisku współpracy projektowej oprogramowania Revit.

Opisy i szczegóły

Efektywnie przekazuj koncepcje projektu przy użyciu narzędzi do oznaczania, wymiarowania i ilustrowania w 2D i 3D.

Zestawy narzędzi wielobranżowych

Rozwijaj i dokumentuj projekty w różnych branżach za pomocą narzędzi wielobranżowych programu Revit, skracając czas potrzebny na wprowadzenie poprawek i promując współpracę.

Rewizje

Śledź zmiany i rewizje wprowadzone w modelu budynku po wydaniu arkuszy.

Zestawienia

Korzystaj z tabel, aby sprawniej przechwytywać, filtrować, sortować, wyświetlać i udostępniać dane projektowe.

Ustawienia widoczności i nadpisywania

Steruj widocznością przez ukrywanie, odsłanianie i wyróżnianie elementów budynku. Korzystaj z nadpisań, aby dostosować wygląd.

Etapy

Definiuj etapy projektu (w tym rozbiórkę i renowację) i stosuj filtry etapów do widoków i zestawień, aby prezentować projekt na różnych etapach prac.

Zestawy narzędzi wielobranżowych w programie Autodesk Revit

Projekt architektoniczny

Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

Wyrażaj formę w środowisku modelowania bryłowego Revit za pomocą narzędzi do swobodnego kształtowania i modelowania bryłowego. Parametrycznie ulepszaj geometrię w środowisku projektu.


Analiza w programie Insight

Korzystaj z zaawansowanych mechanizmów symulacji i parametrów budynku zintegrowanych z programem Revit, aby oceniać oświetlenie dzienne, zużycie energii całego budynku, obciążenia związane z ogrzewaniem i chłodzeniem oraz inne aspekty.


Wbudowany ślad węglowy

Analizuj wpływ śladu węglowego projektów już od projektu koncepcyjnego za pomocą dodatku dla programu Revit obsługującego usługę Insight. Przenieś analityczny model energetyczny programu Revit do usługi Insight, aby ocenić kompromisy w zakresie wydajności budynku. Sprawdzaj scenariusze redukcji śladu węglowego i podejmuj świadome decyzje projektowe, aby wspierać podejścia do projektowania zakładające niski ślad węglowy.


Modelowanie architektoniczne

Dodawaj elementy architektoniczne do modelu budynku, w tym ściany, drzwi i okna, lub definiuj niestandardowe elementy i rodziny, aby spełniać wszystkie wymagania dotyczące modelowania i poziomu szczegółowości.


Narzędzia chmury punktów

Korzystaj z narzędzi do skanowania, aby rejestrować warunki istniejące i powykonawcze oraz importować je do programu Revit jako chmury punktów.


Style wizualne

Wizualnie przeglądaj i weryfikuj projekty oraz komunikuj decyzje projektowe. Program Revit umożliwia renderowanie z wysoką jakością i dokładnością za pomocą mechanizmu renderingu Autodesk Raytracer.


Klatka schodowa

Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie.


NEW

Projektowanie terenu

Twórz bryły terenu i elementy terenu za pomocą nowych funkcji modelowania w programie Revit. Zapewniaj dokładne wyrównanie, używając opcji przyciągania do punktów 3D w przypadku geometrii podkładu, z uwzględnieniem połączonych plików DWG.


Inżynieria budowlana i produkcja

NEW

Modelowanie sterowane analitycznie

Korzystaj z dokładnych i uniwersalnych narzędzi do analizy strukturalnej, aby oceniać i dostosowywać koncepcje projektu w miarę rozwoju modelu. Zautomatyzuj reprezentację analityczną, przeprowadzaj wiele analiz na podstawie jednego modelu inteligentnego, twórz zestawienia danych na potrzeby dokumentacji oraz zapewnij kontrolę jakości projektów konstrukcyjnych. Nowości w programie Revit 2023.


Opracowywanie detali zbrojenia

Twórz modele 3D zbrojenia konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu i prefabrykowanych. Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.


Modelowanie konstrukcji stalowych

Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit lub tworząc własne niestandardowe połączenia stalowe.


Dwukierunkowe powiązanie z analizą 

Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.


Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

Projektowanie obliczeniowe zapewnia inżynierom budownictwa, projektantom i detalistom narzędzia umożliwiające budowanie konstrukcji z wykorzystaniem minimalnej ilości energii i pozwala na tworzenie własnych narzędzi projektowych.


Łączność z procesem produkcji elementów stalowych

Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.


Inżynieria MEP i produkcja

NEW

Analiza wstępna obciążenia elektrycznego

Inżynierowie elektrycy i projektanci pracujący w programie Revit mogą teraz wykorzystać utworzoną przez architekta geometrię w formacie PDF, DWG lub Revit, aby przeprowadzić wstępne obliczenia obciążeń na wczesnych etapach procesu projektowania — przed rozpoczęciem modelowania sprzętu elektrycznego.


Analiza systemów instalacji

Narzędzie Analiza systemów optymalizuje projektowanie i modelowanie systemów HVAC, umożliwiając podejmowanie decyzji projektowych na podstawie danych.


Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.


Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.


Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonymi oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.


Szczegóły produkcyjne MEP

Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.


Insight — integracja

Usługa Insight pozwala optymalizować parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.


Konwersja usług produkcyjnych

Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.


Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Dokumentuj i oznaczaj elementy produkcyjne oraz twórz ich zestawienia.


Budownictwo

Modelowanie konstrukcji

Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Dziel warstwy ścian i wylewki betonowe oraz manipuluj nimi, a także przygotowuj rysunki warsztatowe do wytwarzania.


NEW

Świadome projektowanie w programie Revit

Dostosowuj i dodawaj do projektów dokładne, gotowe do produkcji szablony produktów budowlanych, aby natychmiast przeprowadzać weryfikację i przyspieszać cykle projektowania. Ponownie używaj tych samych wstępnie zweryfikowanych produktów w całym projekcie (lub w kilku projektach), aby zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność zespołu.

Dowiedz się więcej (angielski)


Zgodność operacyjna z programem Navisworks

Otwieraj model koordynacyjny programu Navisworks bezpośrednio w programie Revit, aby koordynować tworzone projekty z pracą zespołów korzystających z innego oprogramowania.


Importowanie/eksportowanie arkuszy 2D

Importuj pliki programu AutoCAD do programu Revit i eksportuj je z niego. Przygotowuj zestawy arkuszy w celu przekazania ich producentom, podwykonawcom lub innym uczestnikom projektu w formacie, jakiego potrzebują.


Szczegóły umożliwiające spełnienie wymagań konstrukcyjnych

Rozszerzaj modele koncepcji projektu o szczegóły konieczne do spełnienia wymagań zespołów budowlanych.


Śledzenie zagadnień

Śledź zagadnienia dotyczące wykonalności projektu za pomocą dodatku Issues dla programu Revit w miarę wprowadzania zmian przez zespół.


Aplikacja mobilna

Synchronizuj dane z aplikacją mobilną Autodesk Construction Cloud, aby zapewnić członkom zespołu możliwość wykonywania zadań w dowolnym miejscu na terenie prowadzenia prac — z dostępem do danych projektu nawet w trybie offline.


Narzędzia do projektowania obliczeniowego i narzędzia programistyczne

Projektowanie generatywne

Szybko twórz alternatywne projekty na podstawie zdefiniowanych celów i wiązań. Dostępne dla subskrybentów programu Revit 2025. (Film: 2:46 min)


Dodatek Dynamo dla programu Revit

Zautomatyzuj i zoptymalizuj procesy projektowe BIM dzięki graficznemu interfejsowi programowania typu open source instalowanemu wraz z programem Revit.


Interfejs API programu Revit

Wykorzystuj podstawowe funkcje programu Autodesk Revit, które umożliwiają automatyzację zadań, rozszerzanie funkcjonalności i tworzenie niestandardowych procesów, aby usprawnić procesy projektowania i modelowania budynków.