Porównanie programów Revit i Revit LT

Porównaj funkcje programów Revit i Revit LT i dowiedz się, które oprogramowanie BIM stanowi właściwe rozwiązanie dla Twojego procesu projektowego.

Obejmuje programy Revit, AutoCAD, Civil 3D i inne.

Ceny

Miesięczna 382 zł 1 858 zł 2 270 zł
Roczna 3 026 zł 14 840 zł 18 149 zł
Co 3 lata 9 078 zł 44 520 zł 54 446 zł

Przegląd

Uproszczone narzędzie BIM do tworzenia projektów architektonicznych 3D wraz z dokumentacją.

Planuj, projektuj i twórz budynki oraz zarządzaj nimi za pomocą wydajnych narzędzi do modelowania informacji o budynku.

Zaawansowane narzędzia BIM i CAD zapewniające dostęp do procesów roboczych dla projektantów, inżynierów i wykonawców.

Modelowanie architektoniczne

Ściany, stropy, dachy, sufity, słupy Checkmark Checkmark Checkmark
Rodziny komponentów: drzwi, okna itp. Checkmark Checkmark Checkmark
Warianty projektowe Checkmark Checkmark Checkmark
Pomieszczenia i powierzchnie Checkmark Checkmark Checkmark
Modelowanie terenu Checkmark Checkmark Checkmark
Schody i rampy Checkmark Checkmark Checkmark
Poręcze Checkmark Checkmark Checkmark
Analizy bryłowe Checkmark Checkmark

Modelowanie konstrukcyjne

Ściany konstrukcyjne, płyta stropowa Checkmark Checkmark Checkmark
Ściany fundamentu konstrukcyjnego i izolowane Checkmark Checkmark Checkmark
Słupy konstrukcyjne, belki i stężenia Checkmark Checkmark Checkmark
Słupy pochyłe Checkmark Checkmark
Kratownice Checkmark Checkmark
Połączenia stalowe Checkmark Checkmark
Zbrojenie, modelowanie zbrojenia Checkmark Checkmark

Modelowanie MEP

Systemy kanałów HVAC Checkmark Checkmark
Wyposażenie mechaniczne Checkmark Checkmark
Orurowanie i instalacje wodno-kanalizacyjne Checkmark Checkmark
Części prefabrykowane Checkmark Checkmark
Systemy zasilania i oświetlenia Checkmark Checkmark

Modelowanie konstrukcji

Części Checkmark Checkmark
Zespoły Checkmark Checkmark

Zaawansowane modelowanie

Tworzenie grup dla powtarzających się elementów Checkmark Checkmark Checkmark
Środowisko edytora rodzin Checkmark Checkmark Checkmark
Wyślij zawartość programu Revit do programu FormIt Pro Checkmark Checkmark
Modelowanie lokalne Checkmark Checkmark
Stropy i dachy z edycją kształtu Checkmark Checkmark
Parametry globalne Checkmark Checkmark
Bryły koncepcyjne, komponenty adaptacyjne Checkmark Checkmark

Współpraca

Modele w chmurze do programu Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Współdzielenie pracy (środowisko wielu użytkowników) Checkmark Checkmark
Sprawdzanie kolizji, kopiowanie/monitorowanie Checkmark Checkmark
Udostępnianie współrzędnych między projektami Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
Widok udostępniony Checkmark Checkmark

Symulacja i analiza

Analiza powierzchni Checkmark Checkmark
Analiza tras Checkmark Checkmark
Analiza systemów instalacji Checkmark Checkmark
Optymalizacja energetyczna dla programu Revit Checkmark Checkmark
Analiza oświetlenia z renderingiem Autodesk Checkmark Checkmark
Analiza oświetlenia słonecznego Checkmark Checkmark
Analizy słońca i cieni Checkmark Checkmark
Model analityczny konstrukcji Checkmark Checkmark
Analiza wyników analizy strukturalnej Checkmark Checkmark
Analiza strukturalna Checkmark

Prezentacja i wizualizacja

Linie szkicu Checkmark Checkmark Checkmark
Cienie i cienie otoczenia Checkmark Checkmark Checkmark
Architektoniczne obrazowanie głębi Checkmark Checkmark Checkmark
Przesunięte elementy Checkmark Checkmark Checkmark
Style widoków realistycznych Checkmark Checkmark Checkmark
Prostokątne/perspektywiczne, przejścia Checkmark Checkmark Checkmark
Wygładzanie linii z wykorzystaniem antyaliasingu Checkmark Checkmark Checkmark
Odrzucanie niewidocznych obiektów Checkmark Checkmark Checkmark
Renderowanie w chmurze Checkmark Checkmark Checkmark
Fotorealistyczne materiały Checkmark Checkmark Checkmark
Renderowanie w produkcie Checkmark Checkmark
Graffiti Checkmark Checkmark

Wsparcie i stabilność

Automatyzacja aktualizacji i powiadomień Checkmark Checkmark Checkmark
Zawiera dodatki Service Pack i aktualizacje Checkmark Checkmark Checkmark
Certyfikowane wsparcie techniczne dotyczące sprzętu Checkmark Checkmark Checkmark
Dostępne dedykowane wsparcie telefoniczne Checkmark Checkmark Checkmark
Rozbudowana społeczność użytkowników Checkmark Checkmark Checkmark
Podręczniki, samouczki i centrum szkoleniowe Checkmark Checkmark Checkmark
Dostęp do wersji z poprzednich lat Checkmark Checkmark Checkmark
Możliwość dostosowania instalacji w firmie Checkmark Checkmark Checkmark
Wdrożenie sieciowe Checkmark Checkmark

Interfejs użytkownika

Możliwość dostosowania menu i interfejsów wstążki Checkmark Checkmark Checkmark
Kontekstowe wstążki Checkmark Checkmark Checkmark
Biblioteka rodzin Checkmark Checkmark Checkmark
Edycja, drukowanie logicznych zestawów rysunków Checkmark Checkmark Checkmark
Możliwość załadowania przeglądarki rodziny Autodesk Checkmark Checkmark Checkmark
Dostosowane środowisko pracy Checkmark Checkmark

Dokumentacja

Linie szczegółu 2D, komponenty szczegółu 2D Checkmark Checkmark Checkmark
Śledzenie wersji Checkmark Checkmark Checkmark
Wymiarowanie, oznaczanie, opisywanie, tekst Checkmark Checkmark Checkmark
Etapy Checkmark Checkmark Checkmark
Zestawienia, przedmiary materiałów Checkmark Checkmark Checkmark
Obrazy kształtu zbrojenia Checkmark Checkmark
Zagnieżdżone zestawienie Checkmark Checkmark
Zestawienia paneli Checkmark Checkmark
Raporty z utraty ciśnienia w kanałach i rurach Checkmark Checkmark
Filtry widoków Checkmark Checkmark
Graficzne zestawienia słupów Checkmark Checkmark

Zgodność operacyjna

Format pliku DWG, DXF Checkmark Checkmark Checkmark
Obrazy (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
Animacje i obrazy, FBX, NWC Checkmark Checkmark Checkmark
Raporty pomieszczeń/powierzchni, zestawienia Checkmark Checkmark Checkmark
Połączone pliki Rhino 3DM i FormIt AXM Checkmark Checkmark
Importowanie, eksportowanie plików PDF Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, znacznik DWF Checkmark Checkmark
Chmury punktów Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, typy rodzin Checkmark Checkmark

Zarządzanie danymi

Otwieranie i edycja wszystkich typów plików programu Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Łączenie plików programu Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Elementy oznaczenia i zestawienia w połączonych plikach Checkmark Checkmark Checkmark
Kopiowanie/wklejanie elementów z połączenia Checkmark Checkmark Checkmark
Dostosowanie widoczności połączonych modeli Checkmark Checkmark
Praca z danymi w formatach zewnętrznych Checkmark Checkmark

Interfejsy API i automatyzacja

Projektowanie generatywne w programie Revit Checkmark Checkmark
Dostęp do Autodesk App Store Checkmark Checkmark
Zestaw programisty (SDK) Checkmark Checkmark
Niezależne rozszerzenia API Checkmark Checkmark
Makra Checkmark Checkmark
Dodatek Dynamo dla programu Revit Checkmark Checkmark

Wymagania systemowe

Procesor
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
2,5–3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64-bitowy
10, 64-bitowy
10, 64-bitowy
Apple macOS
Linux
Miejsce na dysku twardym
30 GB
30 GB
30 GB
Pamięć RAM
8–32 GB
8–32 GB
8–32 GB
Karta graficzna wideo
Obsługa technologii DirectX 11, Shader Model 5, min. 4 GB pamięci wideo
Obsługa technologii DirectX 11, Shader Model 5, min. 4 GB pamięci wideo
Obsługa technologii DirectX 11, Shader Model 5, min. 4 GB pamięci wideo
Przeglądarki
Chrome
Chrome
Chrome