AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Uwolnij możliwości współpracy przy projektowaniu

Harmonizuj współpracę zespołów projektowych z różnych dziedzin

Wykorzystaj potencjał współpracy przy projektowaniu dzięki oprogramowaniu Autodesk BIM Collaborate Pro

Oprogramowanie BIM Collaborate Pro pomaga firmom z branży architektury, inżynierii i budownictwa usprawnić współpracę dzięki powtarzalnym procesom roboczym połączonym z chmurą. Oprogramowanie BIM Collaborate Pro umożliwia zespołom:

  • koordynowanie przeglądów ze wszystkimi zespołami projektowymi w scentralizowanym źródle informacji;

  • udostępnianie danych projektowych między projektami;

  • współtworzenie i współpracę w programach Revit, Civil 3D i AutoCAD Plant 3D.


Przegląd współpracy przy projektowaniu (film: 3:29 min)

Dlaczego warto korzystać z oprogramowania BIM Collaborate Pro do współpracy przy projektowaniu?

Skalowanie dzięki procesom projektowym połączonym z chmurą

Zadbaj o zsynchronizowanie zespołów dzięki płynnemu przepływowi danych umożliwiających podejmowanie działań oraz połączonym procesom między rozwiązaniami do tworzenia a chmurą.

Zwiększenie wydajności pracy zespołu

Zapewniaj bezpieczny dostęp do danych projektu, zminimalizuj przełączanie między zadaniami i udostępniaj kontekst dla zmian projektowych w celu zwiększenia wydajności projektowania.

Optymalizacja przeglądów projektów

Usprawnij zarządzanie danymi i rozstrzyganie zagadnień dzięki scentralizowanym danym, skoordynowanym modelom i lepszej widoczności projektów.

Najważniejsze funkcje

Współpraca przy projektowaniu w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Wielobranżowa współpraca projektowa

Całościowo zarządzaj danymi z zakresu inżynierii budowlanej i projektowania budynków, a także danymi i zespołami wielobranżowymi, korzystając z opartych na projektach procesów roboczych w scentralizowanym źródle informacji. Udostępniaj szczegóły między projektami zespołom wewnętrznym i zewnętrznym za pomocą technologii przekazów danych. Wyświetlaj stany pakietów w różnych rolach projektowych, zapewniając lepszą łączność, komunikację i przejrzystość. (Film: 2:42 min)

Film: Przegląd technologii przekazów danych do współpracy projektowej w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Spotkania

Łatwo planuj spotkania, twórz ich plany i monitoruj udział uczestników. Generuj protokoły spotkań, aby rejestrować kluczowe decyzje. Przypisuj uczestnikom zadania do wykonania z terminami, aby skuteczniej rozliczać odpowiedzialność. Łącz zadania z materiałami referencyjnymi, aby zapewnić do nich bezproblemowy dostęp w sesji. Organizuj spotkania następcze, aby utrzymać dynamikę w trwających projektach.


Koordynacja projektu

Sprawnie identyfikuj i organizuj zagadnienia związane z koordynacją, aby rozwiązywać problemy i analizować warianty projektu dzięki zautomatyzowanemu wykrywaniu kolizji. Przeprowadzaj analizę kolizji na modelach współdzielonych w oddzielnych folderach, osobno od bieżącej pracy.


Zaawansowane analizy zmian

Dowiedz się, w jaki sposób zmiany w różnych dziedzinach wpływają na planowaną pracę, wyświetlając i porównując dowolne połączenie modeli 2D lub 3D, nawet poprzednich wersji. Twórz grupy obserwacyjne, aby śledzić zmiany, określać ich zakres i uzyskiwać automatyczne powiadomienia. Ustaw procesy zatwierdzania w celu inspekcji zmian.


Połączone zagadnienia

Łatwo identyfikuj i przypisuj problemy projektowe, aby je szybko rozwiązywać. Korzystaj z dodatków do rozwiązywania problemów przypisywanych z chmury bezpośrednio w programie Revit lub Navisworks, aby skutecznie obsługiwać procesy zamknięte.


Pakiety

Udostępniaj modele, widoki, zestawy arkuszy i dokumenty pomocnicze zespołu innym zespołom projektowym. Podgląd udostępnionych pakietów pozwala określić właściwy czas lub moment użycia pakietu w środowisku projektowania.


„Oprogramowanie Autodesk BIM Collaborate Pro umożliwia jeszcze lepszą komunikację między naszym zespołem budowlanym, innymi konsultantami i podwykonawcami”.

— Hayden Co’burn, starszy architekt ds. projektu i partner, CplusC Architects + Builders

Poznaj najważniejsze procesy współpracy przy projektowaniu oprogramowania BIM Collaborate Pro

Zobacz, jak oprogramowanie BIM Collaborate Pro współdziała z innym oprogramowaniem

Film: Prezentacja koordynacji modelu w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Koordynacja modeli

Szybko identyfikuj i rozstrzygaj kolizje i błędy projektowe przed rozpoczęciem budowy.

 


Film: Prezentacja współpracy przy projektowaniu w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Współpraca przy projektowaniu

Zarządzaj danymi i zespołami wielobranżowymi za pośrednictwem opartych na projektach procesów roboczych w jednym środowisku.

 


Film: Prezentacja narzędzia do analizy zmian w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Analiza zmian

Łatwo porównuj wersje modeli i twórz grupy czujników na potrzeby aktualizacji na żywo określonych elementów.