Najważniejsze funkcje produktów BIM Collaborate

Oś czasu projektu w module Współpraca projektowa oprogramowania BIM Collaborate Pro

Współpraca przy projektowaniu

Zarządzaj danymi z zakresu inżynierii budowlanej, projektowania budynków i danymi wielobranżowymi za pośrednictwem opartych na projektach procesów roboczych w jednym systemie.

Szablony projektu

Efektywnie konfiguruj projekty przy użyciu konfigurowalnych szablonów plików, problemów, formularzy i ról.

Zdemokratyzowany dostęp do danych

Przeglądaj projekty w trybie online i centralnie zarządzaj zespołami, projektami oraz uprawnieniami do danych.

Zaawansowane analizy zmian

Sprawdzaj, jak zmiany w różnych dziedzinach wpływają na planowaną pracę, wyświetlając dowolne połączenie modeli 2D lub 3D.

Śledzenie aktywności projektowej

Wyświetlaj daty i zawartość udostępnionych pakietów projektowych, zarządzając wymianą danych w projektach wielobranżowych.

Połączone problemy

Identyfikuj i przypisuj problemy do rozwiązania. Korzystaj z dodatków, aby rozwiązywać problemy bezpośrednio w programie Revit lub Navisworks

Zautomatyzowane wykrywanie kolizji

Analizuj warianty projektu, przeprowadzając analizę kolizji na modelach współdzielonych w folderach, które są oddzielone od trwających prac.

Cenne spostrzeżenia projektowe

Śledź typowe problemy i wykorzystuj możliwości własnych danych projektowych, aby usprawnić planowanie i przewidywalność.

Scentralizowane źródło informacji

Przechowuj wszystkie dane projektowe i zarządzaj nimi w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność podczas przekazywania projektu

Co nowego w programie Autodesk BIM Collaborate Pro 2025

Nowe funkcje programu Autodesk BIM Collaborate Pro 2025

Uprawnienie do oprogramowania Tandem for AEC

Rozszerz oferowane klientom usługi o możliwości tworzenia, dostarczania i obsługi cyfrowych bliźniaków.


Funkcje oprogramowania BIM Collaborate Pro i BIM Collaborate

Wspólne funkcje oprogramowania BIM Collaborate Pro i BIM Collaborate

ENHANCED

Wielobranżowa współpraca projektowa

Całościowo zarządzaj danymi z zakresu inżynierii budowlanej i projektowania budynków, a także danymi i zespołami wielobranżowymi, korzystając z opartych na projektach procesów roboczych w scentralizowanym źródle informacji. Udostępniaj szczegóły między projektami zespołom wewnętrznym i zewnętrznym za pomocą technologii Bridge. Wyświetlaj stany pakietów w różnych rolach projektowych, zapewniając lepszą łączność, komunikację i przejrzystość. (Film: 2:42 min)


Szablony projektu

Usprawnij konfigurację projektu, określając ustawienia w szablonie projektu dla plików, problemów, formularzy i ról. Replikuj konfigurację z poprzednich projektów, wykonując mniejszą liczbę czynności, oszczędzając czas i uzyskując lepszą spójność.


Zdemokratyzowany dostęp do danych projektowych

Łatwo weryfikuj projekty w przeglądarce internetowej. Administruj zespołami, projektami i kontami w jednym miejscu. Zapewnij bezpieczny dostęp do odpowiednich danych dzięki automatycznej kontroli i użyciu zaawansowanych uprawnień dostępu, by utrzymać koncentrację zespołów.


Zaawansowane analizy zmian

Dowiedz się, w jaki sposób zmiany w różnych dziedzinach wpływają na planowaną pracę, wyświetlając i porównując dowolne połączenie modeli 2D lub 3D, nawet poprzednich wersji. Twórz grupy obserwacyjne, aby śledzić zmiany, określać ich zakres i uzyskiwać automatyczne powiadomienia. Ustaw procesy zatwierdzania w celu inspekcji zmian.


Śledzenie aktywności projektowej

Liderzy ds. projektowania mogą korzystać z widoku osi czasu, aby łatwo wyświetlać daty oraz zawartość udostępnionych pakietów projektowych i danych. Mogą też tworzyć pakiety i korzystać z nich w projektach wielobranżowych przy użyciu jednego interfejsu.


Połączone problemy

Łatwo identyfikuj i przypisuj problemy projektowe, aby je szybko rozwiązywać. Korzystaj z dodatków do rozwiązywania problemów przypisywanych z chmury bezpośrednio w programie Revit lub Navisworks, aby skutecznie obsługiwać procesy zamknięte.


ENHANCED

Zautomatyzowane wykrywanie kolizji

Popraw jakość projektów i uprość koordynację w celu tworzenia odniesień do modeli w chmurze z użyciem zautomatyzowanej analizy kolizji.


Cenne spostrzeżenia projektowe

Śledź typowe problemy w całym procesie współtworzenia projektu. Wykorzystuj możliwości własnych danych projektowych, aby usprawnić planowanie i przewidywalność.


Jedno źródło informacji

Przechowuj wszystkie dane projektu generowane w programach Revit, Civil 3D i AutoCAD Plant 3D i zarządzaj nimi w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność podczas przekazywania projektu.


Funkcje dostępne wyłącznie w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Usługa Revit Cloud Worksharing

Przenieś współdzielenie pracy do chmury, aby przyspieszyć i usprawnić współtworzenie w programie Revit. Używaj danych BIM, czyli modelowania informacji o budynku, aby usprawnić wykonalność projektu na dalszych etapach.


Collaboration for Civil 3D

Bezpiecznie współpracuj nad plikami Civil 3D, skrótami do danych i odnośnikami zewnętrznymi w jednym miejscu z możliwością łatwej weryfikacji projektów w przeglądarce internetowej.


Współpraca na potrzeby programu Plant 3D

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do plików programu AutoCAD Plant 3D różnych zespołów. Utrzymuj zgodność we wspólnym środowisku danych opartym na chmurze.