AUTODESK TANDEM FOR AEC Z OPROGRAMOWANIEM AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Przekształcanie dzięki oprogramowaniu do obsługi cyfrowych bliźniaków

Usprawnij realizację projektów AEC dzięki oprogramowaniu Tandem for AEC

Czym jest Tandem for AEC?

Oprogramowanie Autodesk Tandem for AEC to oparte na chmurze oprogramowanie do obsługi cyfrowych bliźniaków dostępne w ramach subskrypcji oprogramowania BIM Collaborate Pro, które umożliwia firmom z branży architektury, inżynierii i budownictwa (AEC):

  • tworzenie, dostarczanie i utrzymywanie cyfrowych bliźniaków;

  • wizualizowanie systemów budynków w kontekście przestrzeni;

  • mierzenie wyników decyzji projektowych po przekazaniu.

Tandem for AEC — przegląd (film: 3:35 min)

Dlaczego warto używać oprogramowania Autodesk Tandem for AEC?

Rozszerzenie działań o nowe możliwości

Oferuj nowe usługi, takie jak tworzenie, dostarczanie i utrzymywanie cyfrowych bliźniaków do obsługi operacji klientów.

Wzmocnienie relacji z klientami

Ulepsz wymianę i widoczność danych oraz zmniejsz liczbę błędów dzięki scyfryzowanemu przekazaniu.

Spostrzeżenia dotyczące wydajności

Zbieraj informacje zwrotne o wydajności dotyczące decyzji podejmowanych w procesie inżynieryjnym i projektowania.

Najważniejsze funkcje

Szybkie i powtarzalne tworzenie bliźniaków

Model informacji o zasobach

Twórz znaczące struktury danych. Używaj branżowych systemów klasyfikacji, aby określać strukturę podziału zasobów lub definiować schemat klasyfikacji.


Szablony obiektów

Ustanów powtarzalny proces tworzenia cyfrowych bliźniaków. Twórz struktury danych i dbaj o spójność. Wybieraj szablony z naszej biblioteki lub dostosowuj własne do używania z wieloma obiektami.


Biblioteka parametrów

Stosuj dostosowania, aby maksymalnie wykorzystać dane. Zdefiniuj właściwości cyfrowego bliźniaka, aby zapewnić, że będzie on dokładną reprezentacją obiektu, dopasowaną do żądanych wyników. Używaj parametrów standardowych i niestandardowych, aby szybko importować istotne dane z istniejących plików programu Revit.


Oznaczanie zasobów

Zarządzaj danymi zasobów za pomocą oprogramowania do obsługi cyfrowych bliźniaków Tandem. Szybko odszukuj lub aktualizuj dane i dokumentację zasobów oraz łatwo i sprawnie realizuj codzienne zadania związane z zarządzaniem i konserwacją. (Film: 1:44 min)

Film: Prezentacja panelu zasobów w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Łączenie dokumentów

Łącz zasoby z niezbędną dokumentacją, taką jak podręczniki obsługi i konserwacji, gwarancje, arkusze danych produktu, skany laserowe i inne. (Film: 1:40 min)

Film: Prezentacja łączenia dokumentów w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Przestrzenie

Przeglądaj wszystkie dane skojarzone z przestrzeniami budynku i zarządzaj nimi, korzystając z dedykowanej listy pomieszczeń i poziomów. Wizualizuj według poziomu, pokazuj wszystkie skojarzone zasoby lub przeglądaj trendy w danych strumieni, aby podejmować świadome decyzje operacyjne. (Film: 1:45 min)

Film: Prezentacja panelu przestrzeni w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Importowanie danych BIM 

Pobierz projekt z danymi z usługi Autodesk Docs poprzez integrację z oprogramowaniem Tandem for AEC lub ręcznie importuj modele IFC i programu Revit.


Interpretowanie systemów budynku w kontekście

Strumienie

Połącz dane IoT i BMS z cyfrowym bliźniakiem, aby interpretować operacje eksploatacji budynku za pomocą map ciepła stosowanych do pomieszczeń i systemów przy użyciu wykresów serii czasowych obejmujących dane z okresu do 14 dni. Stosuj progi, aby szybko uzyskiwać spostrzeżenia i ostrzeżenia dotyczące wydajności systemu.


Systemy

Utwórz sieć systemów budynku, którą można śledzić. Połącz modele 3D BIM z automatyzacją, aby tworzyć odbicia systemów dystrybucji budynku, wizualizować sieci i korygować przerwy. Poruszaj się w górę lub w dół w systemach dystrybucji, aby przeglądać zasoby w kontekście i ustalać, jakie przestrzenie są przez nie obsługiwane.


Śledzenie systemów

Wizualizuj i interpretuj systemy w kontekście. Śledzenie systemów upraszcza poruszanie się po złożonych modelach dzięki automatycznemu ilustrowaniu ścieżki i elementów w systemie.


Szybka nawigacja po danych

Wyszukiwanie globalne

W oprogramowaniu Tandem do obsługi cyfrowych bliźniaków można szybko znajdować dokumenty, zasoby według typu, określone zasoby, przestrzenie, zapisane widoki i tablice narzędzi. (Film: 1:26 min)

Film: Prezentacja funkcji wyszukiwania cyfrowych bliźniaków w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Filtrowanie

Szybko uściślaj dane do tych, których potrzebujesz, korzystając z panelu filtrów. (Film: 3 min)

Film: Prezentacja filtrów w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Widoki

Dziel ogromne zestawy danych na proste widoki w ciągu kilku sekund. Filtruj, koloruj i zapisuj wizualizacje 3D bliźniaka na podstawie danych. Przygotowuj dedykowane podzestawy danych do przechwytywania, weryfikuj procesy i selekcjonuj widoki, aby wyświetlać tylko istotne elementy.


Zapasy

Uzyskaj pełny obraz danych obiektu w znanym formacie tabeli. Dzięki importowi zbiorczemu, łatwej edycji oraz prostym funkcjom wyszukiwania i filtrowania można szybko i łatwo nawigować lub zmieniać konfigurację. (Film: 2:17 min).

Film: Prezentacja właściwości i zapasów w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Zarządzanie procesem tworzenia bliźniaka

Tablice narzędzi

Przyspiesz proces tworzenia bliźniaka za pomocą tablic narzędzi, wyświetlając kompletność danych zasobów na wykresach. (Film: 1:20 min)

Film: Prezentacja tablicy narzędzi danych w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Historia

Obserwuj wszystkie zmiany wprowadzone w cyfrowym bliźniaku dzięki obszernemu dziennikowi użytkowników i ich zmian. (Film: 1:09 min)

Film: Prezentacja funkcji historii cyfrowego bliźniaka w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Zarządzanie zespołami i wykorzystaniem

Administratorzy mogą zarządzać członkami zespołu i poziomami uprawnień oraz śledzić korzystanie z aplikacji Tandem w całej organizacji. (Film: 2 min)

Film: Przegląd zarządzania w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Przekazanie obiektu

Po ukończeniu cyfrowego bliźniaka oprogramowanie Autodesk Tandem umożliwia przekazanie go właścicielowi obiektu.


Film: Jak firma Windover Construction rozwiązała problem luki przy przekazaniu z etapu budowy do etapu zarządzania obiektem

„Oprogramowanie Tandem daje nam doskonałą okazję do zapewnienia wartości właścicielom i kierownikom obiektów, którzy nie są ekspertami w dziedzinie BIM”.

— Amr Raafat, dyrektor ds. innowacji, Windover Construction

Poznaj podstawowe procesy oprogramowania Tandem for AEC

Film: Prezentacja procesu określania wymagań dotyczących danych

Określanie wymagań dotyczących danych

Twórz szablony obiektów z niestandardowymi klasyfikacjami i parametrami, aby tworzyć struktury danych zarządzania obiektami.

 


Film: Konfigurowanie połączenia w oprogramowaniu Autodesk Tandem

Tworzenie połączeń dla strumieni

Konfiguruj połączenia w strumieniach oprogramowania Tandem, przypisuj parametry i mapuj dane na potrzeby wizualizacji eksploatacji obiektu.

 


Często zadawane pytania

Do czego służy oprogramowanie Tandem for AEC?

Oprogramowanie Tandem for AEC służy do tworzenia, dostarczania i utrzymywania cyfrowych bliźniaków. 

Kto używa oprogramowania Tandem for AEC?

Oprogramowanie Tandem for AEC jest przeznaczone dla wielu różnych specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa (AEC), w tym kierowników projektów, architektów/projektantów, inżynierów, wykonawców i kierowników budowy, menedżerów ds. wirtualnego projektowania i budowy oraz menedżerów BIM. Spełnia ono ich konkretne potrzeby i ułatwia wykonywanie tych ról w cyklu rozwojowym projektu.

Gdzie są hostowane dane oprogramowania Tandem for AEC?

Oprogramowanie Tandem for AEC jest hostowane w Stanach Zjednoczonych.

Ile kosztuje subskrypcja oprogramowania Tandem for AEC?

Oprogramowanie Tandem for AEC jest oferowane jako uprawnienie z subskrypcjami oprogramowania BIM Collaborate Pro, więc dostęp do niego jest możliwy w ramach posiadanej subskrypcji BIM Collaborate Pro. Oprogramowanie Tandem for AEC umożliwia korzystanie z nieograniczonej liczby obiektów, zasobów z oznaczeniami i strumieni — z ograniczeniem wyświetlania historii serii czasowych obejmującej dane z okresu do 14 dni. Liczba użytkowników oprogramowania Tandem for AEC zależy od pakietu i jest oparta na liczbie subskrypcji oprogramowania BIM Collaborate Pro. Dla klientów z umową EBA jest to produkt autonomiczny, o udostępnienie którego można się ubiegać w ramach umowy Token Flex.