Rozszerz możliwości programu Inventor o zintegrowane funkcje dla branży wytwarzania

Usprawnij proces przechodzenia od projektowania do wytwarzania dzięki zintegrowanym narzędziom do generowania strategii ścieżek narzędzi i planów zakładów produkcyjnych

Dlaczego warto wybrać kolekcję?

Zwiększenie przepustowości produkcji

Stymuluj rozwój firmy przez zwiększenie produktywności dzięki symulacji i optymalizacji dostępności maszyn, wydajności linii i przepływu materiałów.

Szybsze wprowadzanie produktów na rynek

Zaplanuj instalację i oddanie do użytku zakładu produkcyjnego na wczesnym etapie, aby uniknąć czasochłonnego i kosztownego eliminowania kolizji.

Optymalizacja projektowania zakładów produkcyjnych

Wykonuj prace na czas i w ramach budżetu, optymalizując procesy wytwarzania produktów pod kątem ich efektywności.

Do czego technolodzy wykorzystują Product Design & Manufacturing Collection

Przegląd informacji o programie Inventor CAM (film: 1:41 min)


Frezowanie 4- i 5-osiowe (film: 1:56 min)


Przegląd informacji o programie Inventor Nesting (film: 1:59 min)


Przegląd informacji o programie Inventor CAM (film: 1:41 min)


Frezowanie 4- i 5-osiowe (film: 1:56 min)


Przegląd informacji o programie Inventor Nesting (film: 1:59 min)


Do czego inżynierowie produkcji wykorzystują Product Design & Manufacturing Collection

Planowanie zakładów produkcyjnych (film: 2:22 min)


Instalacja i oddanie do użytku (film: 2:35 min)


Analiza przepływu materiałów w programie AutoCAD (film: 2:42 min)


Planowanie zakładów produkcyjnych (film: 2:22 min)


Instalacja i oddanie do użytku (film: 2:35 min)


Analiza przepływu materiałów w programie AutoCAD (film: 2:42 min)


Usprawnienie współpracy nad dużymi zespołami

Obejrzyj to webinarium, aby poznać najlepsze praktyki w zakresie współpracy nad projektowaniem na dużą skalę z zastosowaniem programów Inventor i Navisworks.

Chcesz zrobić następny krok?