Civil 3D for stedsdesign

Skap omfattende, presise stedsdesign

Klargjør og form bakkeoverflater for veier, bygninger,
tomter og andre sivile infrastrukturprosjekter.

Civil 3D-funksjoner for stedsdesign

Funksjoner

Landmåling

Last ned, opprett, analyser og juster undersøkelsesdata. Resultater fra undersøkelser i felten kan enkelt overføres til og fra kontoret. (video: 11 sek)


Terrengmodellering

Skap omfattende digitale modeller av bakketopografi for studier som arealbrukmuligheter, transportsystemplanlegging og vannflytsimuleringer. (video: 14 sek)


Korridormodellering

Opprett dynamiske og datarike korridormodeller for design som fortau, fortauskanter og veier i boligområder, renner ved tomter og parkeringsplassdesign. (video: 10 sek)

Finn ut mer (engelsk)


Kjøretøysporing

Bruk analyse av plassbruken til styrte kjøretøy for å planlegge raskere og evaluere samsvar med sikkerhetsstandarder. Animer kjøretøystier med 2D- og 3D-animasjoner ved hjelp av flere kameravinkler. (video: 20 sek)


Overvann- og spillvannsledning

Modeller av avløpssystemer for overflatevann og spillvann. Analyser nettverk for å endre størrelsen på rørene, tilbakestille avvik og beregne energi- og hydraulikklasser per HEC-22-standard.


Overvannsanalyse

Integrer overvann- og spillvannsanalyse ved planlegging og design av urbane dreneringssystemer og overvann- og spillvannsledninger. (video: 39 sek)


Forsyningsverk under trykk

Opprett horisontale og vertikale 3D-design av trykknettverk. Modeller rørsegmenter med avbøyd kurve og bruk design- og dybdesjekker for å overholde prosjektstandarder. (video: 11 sek)


Designautomatisering

Bruk et program for visuell programmering til å generere skript som automatiserer repetitive og komplekse oppgaver. Lagre disse skriptene i et bibliotek og bruk dem om igjen ved behov. (video: 1.49 min)


Materialer og mengder

Bruk materialer og tomte- eller profilinformasjon for å skape rapporter for volumer langs en justering, sammenligning av design og eksisterende bakkeoverflater og mengdeuttrekk. (video: 13 sek)


Koble til andre Autodesk-produkter for områdedesign

Akselerer stedsutforming, gradering og drenering

Opprett raskt områdedesign i Civil 3D basert på rikholdig kontekstinformasjon fra InfraWorks og ReCap Pro. (video: 1.49 min)

 


Bedre steds- og bygningskoordinering

Forbedre samkjøring mellom arkitekter og byggingeniører med delte koordinatsystemer. (video: 1.59 min)