Instalace pro jednotlivce

Instalace produktu


Instalace produktu se liší podle toho, kterou metodu používáte:

 • Jednoduché stažení z portálu Autodesk Account na stránce manage.autodesk.com.
 • Vlastní instalace z portálu Autodesk Account pro konfiguraci instalačního programu před stažením a instalací.

Poznámka: U většiny produktů verze 2022 a novějších produktů pro systém Windows můžete před instalací na portálu Autodesk Account nakonfigurovat produkt. U většiny verzí produktů starších než verze 2022 si stáhněte instalační program a poté jej během instalace přizpůsobte.

Jednoduché stažení z portálu Autodesk Account

Produkty lze instalovat pomocí základní konfigurace. Stačí je stáhnout.

 1. Přihlaste se ke svému účtu na stránce manage.autodesk.com.
 2. Na kartě Všechny produkty a služby na portálu vyberte produkt a jednu z metod stažení či instalace (viz část Metody stahování).
  • Pokud zvolíte metodu instalace, váš produkt se stáhne a nainstaluje v jednom kroku. Tato metoda zahrnuje aktualizace produktu.
  • Pokud zvolíte metodu stažení, spusťte soubor EXE (Windows), připojte soubor DMG (macOS) nebo extrahujte soubor TAR (Linux) asociovaný s produktem a verzí. Tato metoda zahrnuje aktualizace produktu.

  Poznámka: V systému Windows většina produktů verze 2022 a novějších používá instalační program Autodesk Create Installer.


  Probíhá vytvoření ukazatele průběhu instalačního programu

  Spusťte malý soubor EXE a vytvořte instalační program ve složce pro stahování.

  • Pokud vyberete metodu přímého stažení:
   • U produktu Windows spusťte samorozbalovací spustitelný soubor, který lze extrahovat a nainstalovat offline.
   • U systému macOS nebo Linux použijte funkce stahování prohlížeče.
  • Poznámka: U většiny produktů tato metoda nezahrnuje aktualizace.

 3. Přečtěte si licenční smlouvu a přijměte ji.
 4. Klikněte na tlačítko Instalovat.
 5. Pokud se zobrazí rozevírací nabídka Jazyk produktu, vyberte jazyk, kterému zákazník rozumí. (Pokud nevidíte nabídku Jazyk produktu, můžete si po instalaci produktu stáhnout a nainstalovat jazykový balíček.)
 6. Jestliže je tato možnost dostupná, můžete výchozí instalační cestu nahradit novou.
 7. Po dokončení instalace ukončete instalační program nebo spusťte produkt.

Poznámka: Pokud použijete metodu Instalace nebo Stažení, před spuštěním produktu musí být dokončena instalace aktualizací.

Vlastní samostatná instalace z portálu Autodesk Account

 1. Přihlaste se ke svému účtu na stránce manage.autodesk.com.
 2. Na navigačním panelu vyberte možnost Vlastní instalace.
 3. Vyberte typ licence.
 4. V části Přidat produkt vyberte jeden nebo více produktů, které chcete přidat do vlastního balíčku.
 5. Při výběru produktů je můžete přizpůsobit na pravém panelu. Můžete vybrat verzi, která bude zahrnuta do balíčku. Pokud vyberete verzi, instalační programy pro tuto verzi budou automaticky zahrnuty do balíčku. Můžete také přidat volitelné aplikace nebo určit umístění úložiště obsahu, včetně šablon, materiálů a výkresů.
 6. Po výběru produktů, které chcete zahrnout do vlastního balíčku, přejděte kliknutím na tlačítko Další do části Zadat detaily balíčku. (K předchozímu kroku se můžete vrátit kliknutím na záhlaví části.)
 7. V části Zadat detaily balíčku zadejte název balíčku nebo použijte výchozí název. Doporučujeme použít název, který vám pomůže identifikovat tento balíček při prohlížení seznamu, například pro koho je balíček určen nebo které produkty jsou zahrnuty. Použijte platný název souboru systému Windows.

 8. Zadejte nastavení balíčku

 9. (Volitelné) Zadejte popis balíčku.
 10. Vyberte možnost Instalovat, která vytvoří balíček s produkty, které chcete nainstalovat do vlastního zařízení. (Možnost Rozmístit vytvoří balíček produktů, které lze nainstalovat do více zařízení. Další informace o rozmístěních naleznete v části Vytváření rozmístění z portálu Autodesk Account.
 11. Rozbalte položku Rozšířené možnosti a proveďte další změny v balíčku, například změnu výchozí instalační cesty.
 12. Přijměte Podmínky použití.
 13. Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhněte vlastní spustitelný soubor balíčku do složky pro stahování nebo do jiné složky na základě nastavení prohlížeče. Balíček bude automaticky uložen do knihovny a stránka se vrátí do seznamu balíčků. Kliknutím na tlačítko Uložit balíček uložíte bez jeho stažení.
 14. Spusťte stažený instalační balíček.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory