Instalace pro jednotlivce

Spuštění a ověření vašeho softwaru


Jakmile software spustíte poprvé, je pravděpodobné, že jej budete moci hned použít. Je to proto, že ověření produktu probíhá automaticky. Za normálních okolností není třeba k aktivaci softwaru nic dělat.

 

V některých případech se však může zobrazit okno Začínáme s dotazem na informace o vaší licenci. Budete vyzváni k výběru ze tří možností, které identifikují typ licence a poskytnou související informace.

 

Zde jsou tři možnosti, které okno Začínáme nabízí. Jejich přesné znění závisí na verzi produktu.

  • Přihlaste se pomocí svého ID Autodesk, jednouživatelského nebo přihlášení. Chcete-li tuto možnost vybrat, přihlaste se na portál Autodesk account na stránce manage.autodesk.com.
    Poznámka: Ujistěte se, že ID Autodesk, který používáte, byl přiřazen k licenci primárním nebo sekundárním správcem. Pokud ne, požádejte správce, aby vám udělil přístup. Více informací se dozvíte v tématu Přehled správy uživatelů.
  • Použijte síťovou nebo víceuživatelskou licenci. Tuto možnost vyberte, pokud je software uložen v síti počítačů. Můžete být požádáni o další informace o síťové licenci. 
  • Zadejte sériové číslo Tuto možnost vyberte, pokud jste sériové číslo obdrželi s vaším softwarem. Sériové číslo najdete v části Produkty a služby na portálu Autodesk account.

 


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory