Instalace pro jednotlivce

Aktualizace sériového čísla


Sériové číslo můžete zobrazit a aktualizovat v softwaru bez nutnosti přeinstalování.

Aktualizace sériového čísla ze softwaru

U většiny produktů lze sériové číslo změnit v nabídce Nápověda.

 1. Spusťte software společnosti Autodesk 
 2. V nabídce Nápověda postupujte podle jedné z následujících cest (cesta se může v jednotlivých produktech lišit): 
  • Nápověda > O aplikaci 
  • Nápověda > O aplikaci
  • Nápověda > Informace o produktu společnosti Autodesk > O aplikaci
 3. V okně O aplikaci klikněte na položku Správa licencí. 
 4. V okně Správce licencí klikněte na šipku vedle názvu produktu a zobrazte podrobnosti o licenci.
 5. Klikněte na tlačítko Aktualizovat nacházející se vedle položky Sériové číslo.
  Poznámka: Pokud typem vaší licence je Uživatelská licence, pak pro tuto verzi produktu sériové číslo nepoužíváte.
 6. Zadejte sériové číslo vašeho produktu a klikněte na tlačítko Aktivovat. 
 7. Někdy je k zobrazení aktualizovaného sériového čísla nutné produkt restartovat. 

Poznámka: Pokud máte sadu produktů, které používají jedno sériové číslo, aktualizujte sériové číslo pro každý produkt v sadě.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory