Instalace pro jednotlivce

Převod zkušební verze na předplatné


Pokud se blíží konec platnosti zkušební verze, zvažte, zda svou zkušební verzi nepřevést na předplatné. Software zobrazuje počet dní zbývající do vypršení platnosti zkušební verze. Zkušební období nelze prodloužit, ale pokud si obstaráte předplatné, software můžete nadále používat.

Pro krátkodobé potřeby můžete získat měsíční předplatné a vypnout automatické obnovení. Viz část Zrušení předplatného.

Získání předplatného po zkušební verzi

  1. Spusťte zkušební verzi a klikněte na možnost Předplatit.
  2. Pracovní postup nákupu se liší podle produktu a zeměpisné oblasti. Proveďte jeden z následujících kroků:
    • Pokud se otevře internetový obchod společnosti Autodesk, pak až budete vyzváni, přihlaste se na portál Autodesk Account na stránce manage.autodesk.com.
    • V ojedinělých případech je nutné software získat prostřednictvím prodejce.
  3. Po předplacení bude vaše licence automaticky převedena ze zkušební verze na předplatné. Software můžete ihned použít. Pokud software stále tvrdí, že se nacházíte ve zkušebním režimu, zavřete jej a restartujte jej.

Poznámka: Ve vzácných případech je možné, že produkt společnosti Autodesk bude při převodu zkušební verze na předplatné vyžadovat aktualizaci typu licence. Viz část Aktualizace typu licence při převodu zkušební verze na předplatné (angličtina).


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory