Instalace pro jednotlivce

Vyhledání produktových klíčů


Produktové klíče jsou kódy, které odlišují produkty a verze produktů. Je možné, že je budete potřebovat k instalaci produktů společnosti Autodesk.

Najít produktový klíč

Pomocí tohoto interaktivního vyhledávacího nástroje najděte produktové klíče vašich produktů společnosti Autodesk. Dbejte na to, abyste měli zvolený jak správný název produktu, tak i rok (verzi).

Pokud při zadávání produktového klíče dojde k chybě aktivace, zkontrolujte, zda jste ve vyhledávacím nástroji zadali správný produkt (nebo sadu) a verzi. Pokud se vám klíč nedaří získat, obraťte se na technickou podporu. Verze produktu starší než pět verzí nejsou podporovány.

Kde najdu sériová čísla pro samostatná předplatná?

Na portálu Autodesk Account vyhledejte produkt a klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti. Poté klikněte na položku Podrobnosti o licenci a získejte přístup k sériovému číslu. Pokud váš produkt nemá sériové číslo, možnost Zobrazit podrobnosti se nezobrazí. Sériové číslo je stejné pro všechny verze produktu se samostatným nebo víceuživatelským předplatným.

Sady pro odvětví

Každý produkt v sadě pro odvětví má jiný produktový klíč. Pokud jste produkt zakoupili v rámci sady, vyhledejte jej pomocí vyhledávacího nástroje.

 

Pokud jste produkt zakoupili jako součást sady (například Autodesk Factory Design Suite), k aktivaci všech produktů v sadě se použije stejný produktový klíč. Název sady vyhledejte pomocí vyhledávacího nástroje.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory