Instalace pro jednotlivce

Metody stahování


Vyberte metodu stahování, která je vhodná pro vaši instalaci.

Způsob si vyberete v části Produkty a služby na portálu Autodesk Account.

Na dlaždici produktu vidíte aktuálně vybranou metodu a můžete zobrazit všechny metody, které máte pro tento produkt k dispozici. U některých produktů a platforem je stahování jedinou dostupnou metodou.

 

Metody stahování:

 • Instalace: Tato metoda pro instalaci produktů Autodesk na jeden počítač se stáhne a nainstaluje v jedné operaci.
  Ve výchozím nastavení tato metoda také nainstaluje nejnovější aktualizace produktu. 
 • Stažení: Tuto metodu lze použít k instalaci libovolného vydání produktu na jeden nebo více počítačů. Stáhne se v prvním kroku a poté se nainstaluje ve druhém, takže mezi stažením a instalací můžete čekat. 
  Stejně jako v případě metody Instalace i metoda Stažení nainstaluje nejnovější aktualizace produktu. 
 • Přímé stažení: Tato metoda poskytuje jeden samorozbalovací spustitelný soubor, který lze extrahovat a nainstalovat offline. Přístup k této možnosti:
  1. Na stránce Všechny produkty a služby klikněte na produkt.
  2. Na stránce podrobností o produktu vyberte metodu přímého stažení.
 • Vlastní instalace: Tato metoda, kterou poskytuje nástroj pro vlastní instalaci v části Produkty a služby na portálu Autodesk Account, umožňuje instalovat produkty s vlastním nastavením do jednotlivých počítačů nebo vytvářet vlastní rozmístění do více počítačů. Před stažením si vyberete produkty a určíte nastavení instalace na portálu Autodesk Account. Další informace najdete v tématu Vlastní instalace z portálu Autodesk Account.

 

Shrnutí metod

Následující tabulka shrnuje charakteristiky čtyř metod stahování a uvádí vhodné metody k použití ve výuce. 

Metoda Pro více
počítačů?
Operační
systém
Popis Aktualizace
produktu?
Využití ke vzdělávání
Instalace Ne Windows Stahování a instalace
v jedné operaci
Ano Studenti a pedagogové
Stažení Ano Linux,
macOS a
Windows
Používá funkce
stahování prohlížeče

Používá
instalační program
Autodesk Create pro většinu produktů Windows 2022 a novějších

Obsahuje nejnovější aktualizace

 

Ano Studenti, pedagogové a instituce
Přímé stažení Ano

Linux, macOS


Windows

Používá funkce stahování prohlížeče


Stáhne jeden instalační program, který nezahrnuje aktualizace pro většinu produktů

Ne – pro produkty s malými opravnými aktualizacemi


Ano – pro produkty, které mají aktualizace jako úplné instalační programy

Studenti, pedagogové a instituce
Vlastní instalace Ano Windows Stáhne přizpůsobený instalační program pro více produktů Ne Instituce a instalace ve studentských učebnách

Poznámka: Před použitím kterékoli z těchto metod nezapomeňte vypnout blokování vyskakovacích oken.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory