Installation för administratörer

Visa och hantera en nätverkslicens


När du har distribuerat produkter till individuella arbetsstationer i ditt nätverk kan du hantera licenser direkt i produkten.


Visa licensinformation

  1. Klicka på ditt användarkonto och välj Hantera licens. I Licenshanterarens dialogruta visas en lista över licenser som för närvarande är aktiva i denna session. 
  2. För att se licensinformation klickar du för att expandera dragreglaget på en aktiv licens.

Ändra licenstyp.

Så här växlar du mellan en namngiven användarlicens, enhetslicens och nätverkslicens: 

  1. Klicka på ditt användarkonto och välj Hantera licens.
  2. I Licenshanterarens fönster klickar du på Ändra licenstyp för en aktiv licens. Med detta kommando kan du välja en befintlig licens eller slutföra licensieringen av en ny. Den tar inte bort eller avaktiverar befintliga enhetslicenser.

Förnya licensen

1- och 3-åriga fleranvändarprenumerationer och nätverksunderhållsavtal förnyas inte automatiskt. Uppdatera licensfilen för förlängd åtkomst till nästa förnyelseperiod.

 

Uppdatera licensfilen på något av följande två sätt:

 

Uppdatera alla licenser genom att skapa en licensfil för alla produkter (rekommenderas)

  1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
  2. Under Alla produkter och tjänster väljer du din produkt och klickar på Skapa nätverkslicensfil.
  3. Välj alternativet att skapa licensfilen för alla nätverksprodukter för en viss server.
  4. Lägg till denna nya licensfil till din licensserver.

Uppdatera den förnyade texten i licensfilen

  1. Från licensfilen du får med e-post när du förnyar ska du kopiera texten som listar de förnyade produkterna med sina nya utgångsdatum.
  2. Ersätt den utgångna texten i din nuvarande licensfil med den nya på nätverkslicensservern.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer