Installation för administratörer

Om avancerade distributionsalternativ


När du konfigurerar distributionspaketet från Autodesk Account finns det avancerade alternativ som du kan välja för att ändra paketets sammansättning eller installera det på en annan plats än standardsökvägen.


Installationssökväg

Installationssökvägen är platsen där de flesta applikationsfiler samlas efter installation.  Vissa användarfiler eller delade filer kan lagras i andra mappar beroende på Windows standarder för dessa typer av filer.  Standardplatsen är C:\Program Files\Autodesk eller motsvarande på ditt operativsystems språk.

 

För att ändra standardsökvägen anger du en ny plats för mappen i fältet Installationssökväg.  Detta fält är obligatoriskt och måste vara en giltig Windows-mappsökväg.

Installera Autodesks skrivbordsprogram

Detta alternativ installerar Autodesks skrivbordsprogram när det väljs. Autodesks skrivbordsprogram är en skrivbordskomponent som installeras med Microsoft Windows-baserade Autodesk-produkter (2017 och senare versioner). Det tillhandahåller produktuppdateringar, nya versioner och säkerhetskorrigeringar till prenumeranter.

 

Detta alternativ är som standard omarkerat för distributionspaketet.  Det är inte tillgängligt för paket av installationstyp; Autodesks skrivbordsprogram installeras automatiskt.

Använd symboliska länkar

Genom att välja detta alternativ kan du minska storleken på distributioner eller installationer med flera produkter genom att eliminera dubblettfiler inom installationsprogrammet.

 

Det väljs som standard för installationspaket som endast används på en enskild enhet. Däremot är alternativet som standard omarkerat för distributionspaket på grund av potentiella problem med tredjepartsverktyg som SCCM. Läs mer under Använda symboliska länkar i anpassade installationer och distributioner (engelska).


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer