Installation för administratörer

Distribuera AutoCAD for Mac


Du kan skapa anpassad implementering av 2021-versionen och senare versioner av AutoCAD for Mac och AutoCAD LT for Mac. (Implementeringsstöd tillhandahålls inte för 2020 -versionen eller tidigare versioner av dessa produkter.) Följ dessa steg och exempel för att installera och aktivera AutoCAD, installera uppdateringar och hotfix-korrigeringar och distribuera standardkonfigurationsfiler.


Installera AutoCAD

  1. Kopiera AutoCAD for Macs eller AutoCAD LT for Macs .dmg-installationsfil till klientdatorer.
  2. Kör Terminal-skript för att montera diskbilden .dmg och installera AutoCAD. Här är ett exempelskript för att installera AutoCAD 2023:
// Montera dmg-disk
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Installera AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ 
Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

Aktivera AutoCAD

Använd AdskLicensingInstHelper, som installeras tillsammans med AutoCAD, för att aktivera AutoCAD. För att lära dig mer om AdskLicensingInstHelper hänvisas till verktygsguiden Autodesk Licensing Installer Helper (engelska). Här är några exempel:

// Aktivera AutoCAD 2023 med en nätverkslicensserver av enskild typ
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change 
--prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type 
SINGLE --lic_servers 

// Aktivera AutoCAD 2023 med användarlicens (kräver inloggning för att aktivera)
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Kontrollera i AdskLicensingInstHelper-hjälpen 
/Library/Application\ 
Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper 
--help 

Obs! Du kan söka efter produktnycklarna för olika versioner av AutoCAD for Mac och AutoCAD LT for Mac.

Installera en uppdatering eller hotfix (2022 och senare AutoCAD-versioner)

Du kan använda ett skript för att installera en AutoCAD-uppdatering eller hotfix. Här är ett exempel:

// Montera dmg-disk 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Installera hotfix för AutoCAD 2023.0.1 
sudo installer -pkg 
/Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg 
-target /

Distribuera standardkonfigurationsfiler (2023 och senare AutoCAD-versioner)

Du kan distribuera standardkonfigurationsfiler med AdMigrator-verktyget.

// Ställ först in standardkonfigurationerna på en installerad AutoCAD. Exportera sedan 
konfigurationerna med detta skript:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-e -d ~/Documents/config.tar

//Kopiera config.tar till klientdatorer. Importera sedan .dwt-mallar, plotstilar 
shx-teckensnitt och hkcu.plist från config.tar till AutoCAD på klientdatorerna:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator 
-i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

// Kontrollera AdskLicensingInstHelper-hjälpen för fler användningsområden:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 
2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Obs! För att distribuera shx-teckensnitten måste du först kopiera .shx-teckensnittsfilerna till mappen nedan innan du exporterar konfigurationerna. Om .shx-teckensnitten läggs till i AutoCAD-appen, kommer de inte att exporteras.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer