Installation för administratörer

Konfigurera och starta din nätverkslicensserver


Skapa en felsökningsloggfil, konfigurera din nätverkslicensserver, starta den och bekräfta att den körs.


Skapa en felsökningsloggfil

Felsökningsloggfiler innehåller historik från Network License Manager (NLM) som du kan granska för att felsöka problem med dina licensservrar.

 1. Skapa en undermapp med namnet Loggar under mappen där du installerade NLM.
 2. Använd en textredigerare för att skapa en textfil i undermappen Loggar.
 3. Ge textfilen valfritt namn, men kom ihåg att ändra filnamnstillägget från .txt till .log.

Konfigurera licensservern

Konfigurationsmetoder varierar enligt ditt operativsystem. För Windows-nätverksservrar använder du LMTOOLS-verktyget som tillhandahålls med Network License Manager (NLM).

Så här konfigurerar du en Windows-server

 1. Öppna LMTOOLS-verktyget. I Windows klickar du på Start > Autodesk > LMTOOLS-verktyg.
 2. Från fliken med Tjänst-/licensfil, verifiera att alternativet Configuration Using Services är valt.
 3. Markera kryssrutan LMTOOLS ignorerar miljövariabler för licensfilsökväg.
 4. Från fliken Konfigurera tjänster använder du listmenyn Servicenamn för att ange ett namn.
 5. Ange sökvägar för dessa tre filer:
  • Sökväg till lmgrd.exe-filen: Bläddra för att välja filen i din NLM-mapp.
  • Sökväg till licensfilen: Bläddra för att välja licensfilen som du fick från Autodesk.
  • Sökväg till felsökningsloggfil: Bläddra för att välja felsökningsloggfilen som du skapade tidigare.
   Obs!  Se till att användare och tjänster har skrivåtkomst till felsökningsloggfilen eller mappen.
 6. Välj användartjänster. Välj sedan Starta server vid påslagning. Denna inställning garanterar att licensservern startar automatiskt efter underhåll eller strömavbrott.
 7. Klicka på Spara tjänst och bekräfta.

Så här konfigurerar du en macOS- eller Linux-server

 1. Spara licensfilen .lic till skrivbordet.
 2. Flytta licensfilen från skrivbordet till denna dolda mapp:
  • För macOS: /usr/local/flexnetserver
  • För Linux: /opt/flexnetserver

Obs! För närmare information om hur du konfigurerar NLM för macOS, se Så här konfigurerar du Autodesk Network License Manager på en Mac (engelska). För Linux, se Så här konfigurerar du Autodesk Network License Manager på Linux (engelska).

 

Starta licensservern

Efter konfiguration kan du starta licensservern.

Så här startar du licensservern på Windows

Använd LMTOOLS-verktyget:

 1. Från fliken Starta/Stoppa/Läs om ska du kontrollera att det korrekta servernamnet är markerat. Klicka sedan på Starta server.
 2. Verifiera att licensservern har startat (inom 30 sekunder). Meddelandet ”Serverstart utförd” visas som en flik längst ned i dialogfönstret.

Så här startar du licensservern på macOS eller Linux

Använd Terminal:

 1. För att komma till katalogen anger du följande kommandon:
  • För macOS:
   cd /usr/local/flexnetserver
  • För Linux:
   cd /opt/flexnetserver
 2. För att lista kataloginnehållet anger du detta kommando:
  • ls
 3. För att starta licensservern anger du detta kommando:
  • För macOS:
   sudo ./lmgrd -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic -l/usr/local/flexnetserver/adsk_serverLog.log
  • För Linux:
   sudo ./lmgrd -c /opt/flexnetserver/adsk_server.lic -l/opt/adsk_serverLog.log
  •  

Bekräfta att licensservern körs

Så här bekräftar du i Windows

 1. Från fliken Serverstatus i LMTOOLS-verktyget klickar du på Utför statusförfrågan.
 2. När du ser information i statusfönstret ska du bläddra nedåt och verifiera att:
  • Licensservern kör den senaste versionen. Kontrollera raden som har ungefär följande innehåll:
   YourServerName: license server UP (MASTER) v 11.16.2
  • Licensservern har läst licensfilen och inte hittat några fel. Du bör se en rad med ungefär följande innehåll:
   Adskflex: UP v11.16.2
 3. Om du inte ser dessa två rader har licensservern inte startat korrekt. Kontrollera ditt arbete igen för att skaffa och konfigurera licensfilen.

Så här bekräftar du i macOS

 • I Terminal anger du följande kommando:
  sudo ./lmutil lmstat -a -c /usr/local/flexnetserver/adsk_server.lic

Så här bekräftar du i Linux

 • Ange följande kommando:
  sudo ./lmutil lmstat -c @localhost -a

Obs! Om du får ett meddelande om att servern inte har startat ska du använda Aktivitets-monitorn för att hitta och avbryta lmgrd-processen. Därefter kan du starta om licensservern.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer