Installation för administratörer

Installera nätverkslicensieringsprogram


Ladda ner och installera den senaste versionen av Autodesk Network License Manager (NLM) för ditt operativsystem. Installera NLM på varje server som du planerar använda för att konfigurera din licensserver. Var noga med att kontrollera NLM-systemkraven.

 


Windows-server

Installera NLM

 1. Ladda ned NLM för Windows (engelska).
 2. Dubbelklicka på den nedladdade filen för att starta installationsguiden.
 3. Följ anvisningarna på skärmen. Se den medföljande readme-filen för fullständiga installationsanvisningar.

Obs! Som standard installeras NLM-verktyg i C:\Autodesk\Network License Manager.

Avinstallera NLM

 1. Leta upp LMTOOLS-verktyget från Start-menyn.
 2. I LMTOOLS klickar du på fliken Starta/Stoppa/Läs om och därefter på Stoppa server.
 3. Stäng LMTOOLS.
 4. I Windows Kontrollpanel letar du upp Autodesk Network License Manager i listan över program och avinstallerar det genom att klicka på Ta bort eller Avinstallera.
 5. Starta om datorn om du uppmanas till det.
 6. Ta bort filer manuellt som du skapade för användning med Network License Manager, som t.ex. loggfiler, licensfiler och filen med alternativ. Dessa filer kan du hitta i C:\Autodesk\Network License Manager.

macOS-server

Installera NLM

 1. Ladda ned NLM för macOS (engelska).
 2. Navigera till NetworkLicenseManager-mappen i ditt installationsprogram eller på dina installationsmedier.
 3. Om du laddade ned ett installationsprogram dubbelklickar du på NLM DMG-filen i din mapp Nedladdningar.
 4. Dubbelklicka på NLM-paketets ikon.
 5. Klicka på Fortsätt för att starta installationen och följ instruktionerna för att installera NLM-verktygen. Se till att installera i en mapp på en lokal enhet.
 6. Klicka på Stäng när du ser meddelandet Installation genomförd.

Obs! Som standard installeras NLM-verktyg i /usr/local/flexnetserver.

Avinstallera NLM

 1. Stoppa licensservern innan du avinstallerar NLM.
 2. Ta bort följande mapp: /usr/local/flexnetserver/
  Om du tar bort denna mapp försvinner även licensserverns huvudverktyg och konfigurationsskripten för att konfigurera licensservern.

Linux-server

Installera NLM

 1. Ladda ned NLM för Linux (engelska).
 2. Öppna en tolk som superanvändare (med hjälp av su).
 3. Extrahera NLM-paketet från den komprimerade filen som du laddade ned eller navigera till NetworkLicenseManager-katalogen på dina medier för produktinstallation.
 4. Ange följande kommando där # är paketnumret:
  rpm -ivh adlmflexnetserver-#.rpm

Obs! Som standard är NLM-verktyg installerade i /opt/flexnetserver<.

Avinstallera NLM

 1. Stoppa licensservern innan du avinstallerar NLM.
 2. Öppna en tolk som superanvändare.
 3. Ange följande kommando för att verifiera paketnumret för den Network License Manager-programvara som du installerade:
  rpm -qa | grep adlm
 4. Ange följande kommando för att avinstallera Network License Manager-paketet, där # är paketnumret:
  rpm -e adlmflexnetserver-#.rpm
 5. Om du redigerade rc.local-filen för att konfigurera licensservern (till exempel för att starta lmgrd), ska du ta bort dessa kommandon från rc.local-filen.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer