REVIT DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Narzędzia BIM dla inżynierów budownictwa, detalistów i producentów

Szybko i wydajnie projektuj oraz analizuj systemy budowlane, a także twórz szczegóły i przygotowuj dokumentację — w programie Revit.

Dlaczego warto korzystać z programu Autodesk Revit?

Zmniejsz liczbę błędów i poprawek

Skróć czas poświęcany na żmudne i powtarzające się zadania związane z modelowaniem. Wyeliminuj konieczność wprowadzania poprawek.

Skrócenie całkowitego czasu projektowania

Twórz szczegółowe konstrukcje 3D i dokumentację 2D. Umożliwiaj sprawne przechodzenie od projektów do szczegółowych modeli.

Usprawnij współpracę

Bezpiecznie połącz zespoły zajmujące się różnymi dziedzinami z jednym źródłem wiarygodnych informacji. Łatwo twórz, przypisuj oraz śledź zagadnienia i zmiany.

Możliwości

Najważniejsze możliwości oprogramowania Revit dla inżynierii budowlanej

Modelowanie analityczne konstrukcji

Procesy oparte na modelowaniu informacji o budynku (BIM) na potrzeby analizy konstrukcyjnej pozwalają uzyskać dwukierunkową zgodność operacyjną między programem Revit a oprogramowaniem analitycznym.


Projektowanie i detalowanie betonu

Narzędzia oparte na modelowaniu BIM umożliwiają kierowanie zintegrowanymi procesami projektowania i detalowania od samego początku do końca. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji modelowania zbrojenia betonowego 3D, tworzenia rysunków warsztatowych i zestawień gięć.


Szczegółowe wymiarowanie elementów stalowych

Połącz procesy wymiarowania stali i opracowywania szczegółów. Definiuj koncepcje projektu dotyczące połączeń stalowych na wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z modelu programu Revit, aby wspomagać procesy projektowania i detalowania od koncepcji do opracowania.


Projektowanie obliczeniowe

Pracuj szybciej nad złożonymi projektami i realizuj zoptymalizowane konstrukcje przy minimalnych nakładach pracy.


Dokumentacja

Twórz dokładną i szczegółową dokumentację projektów elementów stalowych i betonowych.


Procesy projektowe

Zobacz, jak program Revit pomaga inżynierom budownictwa i detalistom.

Film: Prezentacja detalowania elementów betonowych w programie Autodesk Revit

Detalowanie elementów betonowych w programie Revit

Korzystaj z narzędzi do modelowania zbrojeń betonowych 3D i tworzenia rysunków warsztatowych oraz zestawień gięć w zaawansowanym środowisku BIM.


Film: Prezentacja automatyzacji projektowania połączeń na podstawie bibliotek w programie Revit

Automatyzacja projektowania połączeń stalowych na podstawie bibliotek

Steruj umieszczaniem połączeń stalowych za pomocą wyników analizy strukturalnej. Zwiększ integrację między analizą a detalowaniem.


Film: Prezentacja bezkolizyjnego detalowania konstrukcji w programie Revit

Bezkolizyjne detalowanie konstrukcji

Koordynuj proces detalowania konstrukcji i zapewniaj większą przejrzystość dzięki programowi Revit i usłudze Autodesk Construction Cloud.