Najważniejsze funkcje programu Revit LT

Renderowanie elementów budynku i rozkładu pomieszczeń w programie Revit LT

Projekt komponentu parametrycznego

Umieszczaj ściany, drzwi i okna w otwartym, graficznym i bogatym w parametry systemie do projektowania i tworzenia form.

Tworzenie zestawień

Korzystaj z tabel, aby sprawniej przechwytywać, filtrować, sortować, wyświetlać i udostępniać dane projektowe.

Opisywanie

Efektywnie przekazuj koncepcje projektu przy użyciu narzędzi do oznaczania, wymiarowania i ilustrowania w 2D i 3D.

Ustawienia widoczności i nadpisywania

Steruj widocznością przez ukrywanie, odsłanianie i wyróżnianie elementów budynku. Korzystaj z nadpisań, aby dostosować wygląd.

Zgodność operacyjna

Importuj, eksportuj i łącz z często używanymi formatami CAD, w tym IFC4, Rhino, SketchUp i OBJ.

Parametry globalne

Uwzględniaj koncepcję projektu dzięki globalnym parametrom projektowym, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości.

Biblioteki zawartości BIM

Wczytuj treści z chmury Autodesk do projektu programu Revit lub twórz własne biblioteki elementów budynku.

Personalizacja i dostosowanie

Dostosuj interfejs użytkownika do własnych potrzeb, korzystając z konfigurowalnych skrótów klawiaturowych, wstążek i pasków narzędzi.

Częste uaktualnienia wydajności

Korzystaj z optymalizacji wydajności sprzętu i procesora oraz ciągłej oceny względem standardów obliczeniowych.

Co nowego w programie Revit LT

Najnowsze wersje programu Revit LT zwiększają zgodność operacyjną, wydajność dokumentacji oraz produktywność projektowania w modelowaniu architektonicznym BIM.

Odkryj nowe funkcje

Filtrowanie zestawień według arkuszy

Korzystaj z filtrów, aby wyświetlać dane zestawień odpowiadające widokom i arkuszom w celu uzyskania dokładniejszych i szybszych zestawów dokumentów.(Film: 1:26 min)


POMYSŁ SPOŁECZNOŚCI

Wyświetlanie przemieszczonych elementów w widokach 2D

Zwiększ widoczność i przejrzystość dokumentacji przy użyciu narzędzia przemieszczonych elementów, teraz zarówno w widokach 3D, jak i 2D.(Film: 52 s)


POMYSŁ SPOŁECZNOŚCI

Powielanie arkuszy

Przyspiesz tworzenie dokumentacji, korzystając z okna dialogowego powielania arkuszy, aby odtwarzać tabelkę rysunkową i parametry, szczegóły oraz widoki na arkuszach. (Film: 1:26 min)


POMYSŁ SPOŁECZNOŚCI

Przyciągaj do środka dwóch punktów

Szybko i dokładnie umieszczaj komponenty, szkicuj oraz wykonuj pomiary w widokach 2D i 3D, korzystając z nowej funkcji przyciągania do punktu środkowego. (Film: 1:42 min).


POMYSŁ SPOŁECZNOŚCI

Natywny eksport do formatu PDF

Łatwo udostępniaj pliki dzięki funkcjom eksportu i eksportu zbiorczego widoków i arkuszy programu Revit LT do plików PDF 2D z niestandardowymi regułami nazewnictwa. (Film: 1:08 min)


ULEPSZONE

Ściany zwężone

Szybciej i z większą kontrolą modeluj oraz modyfikuj profile ścian, aby tworzyć ściany pochyłe i zwężone. (Film: 1:06 min)


Większa wydajność tworzenia dokumentacji

Łatwo twórz i prezentuj koncepcje projektu dzięki usprawnieniom w zakresie zestawień i narzędzi opisów. (Film: 2:58 min)


POMYSŁ SPOŁECZNOŚCI

Parametry współdzielone w zestawieniach kluczy

Parametry współdzielone w zestawieniach kluczy służą do sterowania geometrią i widocznością elementów modelu w rodzinach programu Revit (Film: 1:58 min)


Więcej funkcji programu Revit LT

Program Revit LT daje architektom rozbudowany i nieustannie powiększający się zestaw możliwości projektowania architektonicznego w środowisku BIM (modelowanie informacji o budynku).

Usprawnienie projektów

Automatycznie generowane zestawienia

Automatycznie twórz zestawienia elementów budynku, aby usprawnić obliczanie kosztów i ilości.


Projektowanie i wizualizacja 3D

Twórz widoki 3D, aby łatwiej wizualizować i udostępniać swoje projekty.


Wysokiej jakości dokumentacja

Twórz skoordynowaną i aktualną dokumentację projektową.


Projektowanie BIM 3D a projektowanie 2D

Pracując w programie Revit LT, środowisku opartym na modelach 3D, masz dostęp do informacji o projekcie, zakresie i etapów pracy, gdy tylko tego potrzebujesz.


Kwantyfikacja materiałów

Korzystaj z rzeczywistych materiałów w usługach chmurowych Autodesk i przedstawiaj dane liczbowe w programie Revit LT za pomocą zestawień.