Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect — oprogramowanie do wykonywania pomiarów 3D przy użyciu urządzeń metrologicznych

Popraw jakość i spójność części w całym procesie produkcyjnym

Dlaczego warto korzystać z Fusion 360 z programem PowerInspect? 

Zwiększ jakość części 

Wykorzystuj możliwość kontroli w trakcie procesu do sterowania procesem produkcji
i unikania niezgodności.

Skróć czas produkcji 

Zastąp pracochłonne procesy ręczne procesami zautomatyzowanymi, aby szybciej realizować projekty. 

Unikaj wąskich gardeł
w produkcji 

Wykorzystuj funkcję weryfikacji na maszynie w zakładzie produkcyjnym, aby odciążyć zespół kontroli jakości.

Możliwości zastosowania Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect 

Powiąż kontrolę i weryfikację z procesami obróbki CNC 

Użyj rozbudowanych narzędzi kontroli do pomiaru części załadowanych do maszyny za pomocą sond montowanych na wrzecionie. Szybko podejmuj przemyślane decyzje o skrawaniu lub poprawkach dzięki sondowaniu z użyciem obrabiarek.

Integracja z produkcją (film: 2:27 min)

Osiągaj założenia produkcyjne i unikaj kosztownych prac 

Skracaj czas nastawiania narzędzi, aby zwiększać produktywność maszyn i moc produkcyjną całego zakładu. Oszczędzaj pieniądze, wykrywając problemy na wczesnym etapie procesu, zmniejszając liczbę błędów ludzkich i zyskując lepszy wgląd w produkcję w czasie rzeczywistym.

Adaptacyjne tworzenie osprzętu za pomocą oprogramowania (film: 2:58 min)

Często zadawane pytania

W jakim systemie operacyjnym działa Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect?

Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect działa w systemie Microsoft® Windows® 10 i Windows® 11. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz wymagania systemowe (angielski).

Do czego służy Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect?

Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect to oprogramowanie metrologiczne używane do mierzenia złożonych kształtów 3D przy użyciu różnorodnych urządzeń. Program PowerInspect współpracuje z urządzeniami kontaktowymi, takimi jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe, ramiona przegubowe lub sondy zamontowane na wrzecionie w maszynach CNC. Program PowerInspect działa również z urządzeniami bezkontaktowymi (takimi jak skanery w technologii światła strukturalnego). W ramach kontroli zazwyczaj porównywany jest komponent fizyczny z modelem CAD 3D lub rysunkiem 2D.

Kto używa oprogramowania Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect?

Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect jest używany przez producentów do monitorowania i kontroli jakości wytwarzanych części, jak również przez inspektorów i inżynierów kontroli jakości do sprawdzania części. Operatorzy maszyn CNC, którzy wykorzystują funkcję weryfikacji na maszynie, używają również programu PowerInspect do wspomagania konfiguracji i pomiarów części, aby zapewnić, że ich produkcja będzie zgodna ze specyfikacją i będzie się mieściła w granicach tolerancji.

Ile kosztuje subskrypcja Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect?

Skontaktuj się z lokalnym zespołem sprzedaży Autodesk, aby omówić potrzeby swojej firmy i poznać ceny subskrypcji.

Z których wersji Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect można korzystać w przypadku wykupienia subskrypcji na bieżącą wersję?

Subskrypcja programu PowerInspect umożliwia zainstalowanie i używanie trzech poprzednich wersji. Po wykupieniu subskrypcji dostępne do pobrania wersje są wyszczególnione na koncie w portalu Autodesk Account. Sprawdź również poprzednie wersje dostępne dla subskrybentów.

Czy można zainstalować Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect na wielu komputerach? 

Subskrypcja Autodesk Fusion 360 z programem PowerInspect pozwala na instalację na maksymalnie trzech komputerach lub innych urządzeniach. Jednak tylko konkretny użytkownik może się zalogować i korzystać z oprogramowania na jednym komputerze w danej chwili. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej oprogramowania.

Pokaż więcej

Znajdź artykuły pomocy i rozwiąż problem.