Najważniejsze funkcje programu Maya

Od fantastycznych stworzeń po wspaniałe krajobrazy i dynamiczne sekwencje walk — nagradzany zestaw narzędzi Maya stanowi najlepszy wybór do tworzenia realistycznych postaci i światów.

Aktorzy tańczący do muzyki dyskotekowej w filmie Barbie

Modelowanie

Twórz rekwizyty, środowiska i postacie 3D za pomocą zaawansowanych narzędzi do modelowania opartego na wielobokach i obiektach NURBS.

Tworzenie siatek i animacje

Ożyw swoje postacie dzięki takim funkcjom jak animacje klatek kluczowych, animacje nieliniowe i animacje z użyciem przechwytywania ruchu.

Symulacje i efekty (Bifrost)

Twórz fizycznie dokładne symulacje i efekty, na przykład eksplozje czy powierzchnie oceanów, korzystając z narzędzia Bifrost.

Dopracowywanie wyglądu

Opracowuj materiały proceduralne za pomocą wielu narzędzi, korzystając z wtyczki do tworzenia materiałów LookdevX.

Renderowanie

Wyświetlaj zmiany scen w czasie rzeczywistym, w tym oświetlenia i materiałów, dzięki integracji z modułem renderującym Arnold.

Procesy OpenUSD

Usprawnij współpracę dzięki zintegrowanym, otwartym standardom, takim jak OpenUSD (Universal Scene Description).

Proces organizacji produkcji

Zwiększ możliwości narzędzi dzięki skryptom i wtyczkom, takim jak aktywne łącze silnika Unreal.

Więcej funkcji programu Maya

Modelowanie

Inteligentne wyciągnięcie

Wyciągaj powierzchnie na siatce w elastyczny i przewidywalny sposób, minimalizując ręczne oczyszczanie wynikowej geometrii.


Modelowanie wieloboków

Twórz modele 3D, używając geometrii opartej na wierzchołkach, krawędziach i powierzchniach.


Modelowanie NURBS

Twórz modele 3D na podstawie geometrycznych obiektów elementarnych i rysowanych krzywych.


Edytowanie i zestaw narzędzi UV

Wyświetlaj i edytuj współrzędne tekstur UV dla wieloboków, obiektów NURBS i powierzchni podpodziałów w widoku 2D.


Zestaw narzędzi do rzeźbienia

Zyskaj większą swobodę twórczą, aby bardziej intuicyjnie rzeźbić i kształtować modele.


Tworzenie siatek i animacje

Animacje klatek kluczowych

Twórz animacje obiektów lub szkieletów, ustawiając znaczniki (klucze), aby określić czas i położenie.


Funkcje zniekształcające

Dodawaj efekty odkształcenia do postaci i obiektów, aby poprawić ich wygląd i udoskonalić ich animację.


Animacje z użyciem przechwytywania ruchu

Twórz animacje w programie Maya za pomocą systemów przechwytywania ruchu („mocap”).


Szkielety

Używaj hierarchicznych, przegubowych struktur zwanych szkieletami, aby układać pozy modeli i tworzyć ich animacje.


Dodawanie skóry

Powiąż płynnie i trwale modelowaną powierzchnię ze szkieletem, pokrywając go skórą metodą niebezpośrednią.


Przenoszenie

Łatwo dostosowuj animacje do postaci o różnych wielkościach, proporcjach i hierarchii szkieletu za pomocą oprogramowania HumanIK.


Edytor czasowy

Twórz i edytuj sekwencje animacji z dowolnymi obiektami lub atrybutami zmieniającymi się z upływem czasu w programie Maya.


Animacje nieliniowe

Łącz animacje w sekwencje, które można zamieniać miejscami i edytować, takie jak klipy, w edytorze nieliniowym.


Edytor wykresów

Wyświetl graficzną reprezentację interpolacji między kluczami animacji, którą można modyfikować.


Buforowanie odtwarzania

Wyświetlaj zmiany wprowadzone w animacji bez konieczności tworzenia playblastu.


Symulacje i efekty (Bifrost)

Symulacje i efekty

Twórz naturalne efekty, takie jak śnieg, cząsteczki czy fale, korzystając z systemów Aero, MPM, Particles i BOSS. (film: 5 s)


Rozrzucanie i tworzenie nowych egzemplarzy

Twórz ogromne, złożone światy lub aranżuj sceny za pomocą graficznych narzędzi do rozrzucania i tworzenia nowych egzemplarzy.


Gotowe szablony

Uzyskaj dostęp do różnorodnych, wstępnie opracowanych elementów i wykresów, które posłużą Ci jako punkt wyjścia do tworzenia własnych efektów.


Węzły geometrii

Pracuj na najniższym poziomie tworzenia siatki, porządkuj zasoby z użyciem oznaczeń komponentów i twórz geometrię w ramach modułu Bifrost Graph.


Zasoby proceduralne USD

Elastyczność modułu Bifrost Graph pozwala na niedestrukcyjne tworzenie, porządkowanie i edytowanie zasobów USD.


Dopracowywanie wyglądu

LookdevX

Twórz materiały do wykorzystania w wielu modułach renderujących z użyciem LookdevX — niezależnej wtyczki Autodesk do programu Maya do tworzenia materiałów z obsługą formatu OpenUSD.


Edytor wykresów LookdevX

Przeglądaj, twórz i edytuj materiały na geometrii Maya w jednym środowisku programowania wizualnego opartym na węzłach.


Tworzenie materiałów w formacie USD i MaterialX

Używaj natywnych wykresów cieniowania USD i MaterialX jednocześnie w ramach tej samej sesji programu Maya.


Struktury danych MaterialX

Automatyczne struktury danych MaterialX stosów i dokumentów zapewniają wygodne korzystanie z rozwiązania MaterialX w codziennych zadaniach.


Zarządzanie kolorami

Uzyskasz wierne odwzorowanie kolorów dzięki precyzyjnym danym zarządzania kolorami osadzonym w plikach USD i kontrolowanym za pomocą preferencji w programie Maya w zakresie zarządzania kolorami.


Integracja z oprogramowaniem Arnold

Poznaj bardziej zaawansowane funkcje graficzne, korzystając ze zintegrowanych wykresów cieniowania w programie Arnold.


Renderowanie

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Używaj widoku modułu renderującego Arnold, aby wyświetlać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamer.


Mechanizmy cieniowania

Twórz i stosuj szeroką gamę materiałów w programie Maya z użyciem mechanizmów cieniowania programu Arnold, takich jak standardowa_powierzchnia, odległość lub Toon Shader.


Renderowanie za pomocą procesorów GPU i CPU

Używaj programu Arnold do renderowania produkcyjnego zarówno za pomocą procesora GPU, jak i CPU.


Kamery

Symuluj efekt ekspozycji, odległość obiektywu, wielkość przysłony i inne parametry kamery, w tym kamery cylindrycznej i rybiego oka.


Światła

Wybieraj spośród wielu ustawień światła, aby symulować oświetlenie sceny przy użyciu efektywnych technik, takich jak globalne próbkowanie światła.


Usuwanie szumów

Szybko eliminuj szumy, zachowując szczegóły w renderowanych obrazach, za pomocą opcji oczyszczania, takich jak OptiX Denoiser.


Zarządzanie kolorami

Wyświetlaj wierne podglądy ostatecznych kolorów w rzutni i widoku renderowania za pomocą programu OpenColorIO w wersji 2.


Format USD w programie Arnold

Wykorzystaj oprogramowanie Arnold w procesach opartych na formacie USD w scenariuszach produkcyjnych, aby zapewnić efektywny przepływ danych 3D.


Procesy OpenUSD

Edycja z szybkością błyskawicy

Wczytuj i edytuj rozbudowane zestawy danych w ciągu kilku sekund, korzystając z wtyczki OpenUSD w programie Maya.


Bezproblemowe importowanie i eksportowanie

Importuj dane USD jako natywne dane programu Maya i eksportuj natywne dane programu Maya jako dane USD.


Szybkie podglądy

Wyświetlaj szybkie podglądy struktur scen USD, korzystając z okna widoku hierarchii.


Obsługa natywnego formatu OpenUSD

Pracuj bezpośrednio na danych USD w popularnych edytorach programu Maya, takich jak edytor konturów, atrybutów czy Channel Box.


OpenUSD w rzutni

Wyświetlaj opisy USD natywnie wraz z danymi programu Maya w rzutni.


W pełni konfigurowalne open source

Wtyczka Maya USD jest dostępna jako projekt open source, który studia mogą konfigurować według własnych potrzeb.


Proces organizacji produkcji

Aktywne łącze sinika Unreal

Przesyłaj dane animacji z programu Maya do silnika Unreal Engine w czasie rzeczywistym, aby pracować na zasobach postaci w programie Maya z podglądem w silniku Unreal.


Skrypty

Twórz skrypty programu Maya i wtyczki w języku Python 3.


Montaż scen

Twórz duże, złożone światy bez spowalniania procesu.


Personalizacja

Spersonalizuj interfejs, klawisze skrótów, wyszukiwanie i inne funkcje, aby dostosować program Maya do własnych preferencji i procesów.


Menedżer wtyczek

Łatwo identyfikuj wtyczki wczytywane do programu Maya i zarządzaj nimi.


Aktywne łącze Adobe

Wyświetlaj i aktualizuj sceny jednocześnie w programach Maya i Adobe After Effects.


Integracja z oprogramowaniem Flow Production Tracking

Uzyskaj dostęp do narzędzi zarządzania produkcją bezpośrednio w programie Maya dzięki subskrypcji oprogramowania Flow Production Tracking (wcześniej ShotGrid).