Najważniejsze zalety oprogramowania Flow Production Tracking (wcześniej ShotGrid)

Cieszące się zaufaniem twórców z całego świata oprogramowanie Flow Production Tracking łączy w sobie funkcje zarządzania produkcją i procesy twórcze, co zwiększa wydajność pracy studia.

Przegląd projektu w oprogramowaniu Flow Production Tracking obejmujący terminy i aktualizacje statusu

Monitorowanie postępów projektu w czasie rzeczywistym

Zyskaj wgląd w każdy etap produkcji, aby monitorować ujęcia i zasoby w czasie rzeczywistym w całym procesie organizacji produkcji.

Widoki planowania zasobów

Sprawdzaj, kto jest przeciążony pracą, a kto ma jej za mało, i łatwo rozdzielaj zadania, aby zoptymalizować wydajność.

Recenzje kontekstowe

Opracowuj przemyślane recenzje dzięki dostępowi do wcześniejszych notatek, wersji, stanów i innych materiałów.

Odtwarzanie multimediów w dowolnym miejscu

Przekazuj opinie z dowolnego miejsca dzięki możliwości odtwarzania materiałów w wysokiej jakości w przeglądarce, na urządzeniu mobilnym lub na komputerze z zachowaniem dokładnych kolorów.

Integracja z programami do edycji

Recenzuj produkty końcowe i natychmiast wprowadzaj zmiany, aby wspomagać podejmowanie uzasadnionych decyzji.

Integracje typu „plug and play”

Projektuj niestandardowe procesy organizacji produkcji, korzystając ze zintegrowanych narzędzi, w tym programów Maya, 3ds Max i Unreal Engine.

Praca bezpośrednio w aplikacjach do tworzenia

Uzyskaj dostęp do narzędzi do zarządzania produkcją, recenzowania i zatwierdzania w swoich aplikacjach do tworzenia.

Zestaw funkcji izolacyjnych

Zyskaj pełną kontrolę nad izolacją multimediów, ich rozszerzoną replikacją, izolowaniem ruchu w sieci i mediach oraz wiele innych możliwości.

Informacje o produkcji

Wizualizuj kluczowe dane za pomocą widżetu wykresów i szeregów czasowych, historii stanów oraz wykresów postępów w realizacji.

Funkcje oprogramowania Flow Production Tracking

Zarządzanie produkcją

Widoki planowania zasobów

Efektywnie zarządzaj twórcami dzięki widokom planowania zasobów. Oceniaj możliwości i obciążenie zasobów oraz rozdzielaj zadania na różnych poziomach. Łatwo uzyskuj dostęp do danych na żywo i informacji o eksporcie.


Monitorowanie postępów projektu w czasie rzeczywistym

Używaj chmurowych narzędzi Flow Production Tracking do monitorowania, recenzowania i zatwierdzania danych związanych z produkcją oraz zarządzania nimi.


Tworzenie harmonogramów i planowanie zasobów

Przydzielaj czas zespołu na projekty i kamienie milowe, aby zawsze wiedzieć, kto i nad czym pracuje oraz na kiedy zaplanowane są poszczególne zadania.


Informacje o produkcji

Wizualizuj kluczowe dane produkcyjne, monitoruj postępy w realizacji projektu i szybko podejmuj decyzje o znaczeniu biznesowym.


Współpraca i recenzowanie

Recenzje kontekstowe

Zyskaj dostęp do pełnej historii informacji o produkcji, wraz z wcześniejszymi notatkami, wersjami i stanami, aby podejmować przemyślane decyzje podczas recenzowania.


Odtwarzanie multimediów w dowolnym miejscu

Wyświetlaj multimedia i przekazuj opinie z dowolnego miejsca dzięki możliwości odtwarzania materiałów w wysokiej jakości w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych oraz w pełnej rozdzielczości i z dokładnie odwzorowanymi kolorami na komputerze.


Integracja z programami do edycji

Recenzuj produkt końcowy w kontekście w przeglądarce lub bezpośrednio na komputerze, korzystając z programu Screening Room for RV. Błyskawicznie wprowadzaj zmiany, aby pomagać w podejmowaniu uzasadnionych decyzji.


Uporządkowane recenzje multimediów

Wyszukuj, przeglądaj i wyświetlaj materiały multimedialne ze wszystkich projektów w jednym miejscu. Twórz listy odtwarzania i dodawaj efektywne notatki podczas recenzowania.


Łatwa weryfikacja dla klientów

Zapewnij klientom możliwość weryfikowania oraz dodawania adnotacji i komentarzy w prostej, chronionej witrynie internetowej z dowolnego miejsca na świecie.


Wyświetlanie multimediów w wysokiej rozdzielczości

Wyświetlaj multimedia w wysokiej rozdzielczości i z dokładnym odwzorowaniem kolorów w RV. Przeglądaj materiały multimedialne, porównuj je, dodawaj do nich notatki i przekazuj opinie w interfejsie komputerowym połączonym z chmurą.


Procesy organizacji produkcji i integracje

Integracje typu „plug and play”

Pracuj bezpośrednio w zintegrowanych narzędziach do tworzenia projektów, takich jak Maya, 3ds Max lub Unreal Engine, korzystając zarazem z narzędzi do zarządzania produkcją i recenzowania Flow Production Tracking.


Integracja z aplikacjami do tworzenia

Korzystaj z zaawansowanych możliwości integracji oprogramowania Flow Production Tracking i udostępniaj zadania, notatki i pliki w ulubionych przez zespoły twórców narzędziach do projektowania, modelowania i wizualizacji.


Śledzenie i udostępnianie plików

Łatwo monitoruj, udostępniaj i publikuj w oprogramowaniu Flow Production Tracking pliki pochodzące z dowolnego narzędzia do tworzenia treści.


Interfejsy API, które można dostosować do indywidualnych potrzeb

Twórz niestandardowe narzędzia i integracje, korzystając z zestawu narzędzi Pipeline Toolkit, interfejsu API Python i interfejsu API REST.


Zestaw narzędzi Flow Production Tracking

Przeglądaj swoje projekty Flow Production Tracking, łatwo uruchamiaj aplikacje do tworzenia i konfiguruj narzędzia do integracji na komputerze.


Automatyczne zarządzanie plikami

Szybko znajduj i wczytuj pliki opublikowane w oprogramowaniu Flow Production Tracking oraz uzyskuj dostęp do wersji skojarzonych z każdym projektem.


Bezpieczeństwo

Zestaw funkcji izolacyjnych

Pracuj w chmurze, zachowując zgodność z wymaganiami Twoich dostawców dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności, m.in. dzięki pełnej kontroli nad izolowaniem multimediów, rozszerzonej replikacji, kontroli izolowania ruchu w sieci i mediach oraz ulepszonemu zarządzaniu adresami IP.


Audyty firmy zewnętrznej

Zyskaj spokój ducha: firma Independent Security Evaluators (ISE) przeprowadza kwartalne audyty aplikacji internetowej i infrastruktury oprogramowania Flow Production Tracking pod kątem wykrywania i usuwania luk w zabezpieczeniach.


Ulepszone funkcje zabezpieczeń

Zwiększ bezpieczeństwo studia dzięki funkcjom obejmującym jednokrotne logowanie (SSO), uwierzytelnianie dwuskładnikowe i listy dozwolonych adresów IP.