AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Usprawnij zarządzanie projektami

Przezroczyste projekty z większą kontrolą

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki oprogramowaniu Autodesk BIM Collaborate Pro

Oprogramowanie BIM Collaborate Pro ułatwia firmom z branży architektury, inżynierii i budownictwa (AEC) usprawnianie procesów projektowych oraz wywiązywanie się ze zobowiązań umownych, a także usprawnia komunikację i śledzenie ważnych etapów. Oprogramowanie BIM Collaborate Pro umożliwia zespołom:

  • strategiczne planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesu projektowania;

  • efektywne zarządzanie danymi i zmniejszanie ryzyka;

  • ścisłe monitorowanie postępów projektów i realizowanie ich zgodnie z planem.


Zarządzanie projektowaniem — przelgąd (film: 2:08 min)

Dlaczego warto używać oprogramowania Autodesk BIM Collaborate Pro do zarządzania projektami?

Kontrola kosztów, harmonogramu i jakości

Śledź udostępnione informacje projektowe i harmonogramy projektów, oszczędzaj czas i unikaj przekraczania budżetu dzięki znormalizowanym procesom projektowym i szablonom projektów.

Przezroczystość projektu

Uzyskaj scentralizowany dostęp do komunikacji i dokumentacji projektowej od zespołów wewnętrznych i zewnętrznych w ramach wspólnego środowiska danych.

Spostrzeżenia umożliwiające podejmowanie działań

Podejmuj świadome decyzje dzięki analizie predykcyjnej i zindywidualizowanym spostrzeżeniom.

Najważniejsze funkcje

Zarządzanie projektami w oprogramowaniu BIM Collaborate Pro

Śledzenie aktywności projektowej

Wyświetlaj daty i zawartość udostępnionych projektów, zarządzając wymianą danych w projektach wielobranżowych.


Komunikacja

Twórz, importuj i udostępniaj komunikację projektową oraz zarządzaj nią w scentralizowanym źródle informacji.


Szablony

Szybciej inicjuj projekty dzięki szablonom dostosowywalnym do potrzeb klienta i firmy. 


ISO 19650 i niestandardowe normy nazewnictwa plików

Łatwo implementuj, organizuj i identyfikuj pliki dzięki znormalizowanym systemom nazewnictwa plików.


Analiza

Generuj analizy za pomocą łatwo dostępnych tablic narzędzi, aby oceniać trendy, identyfikować luki oraz używać analizy predykcyjnej w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększania jakości.


Uprawnienia i kontrola

Kontroluj i zabezpieczaj dostęp do odpowiednich danych projektu za pomocą ról i uprawnień grupowych.


Film: Jak firma Arcadis standaryzuje globalne procesy rejestrowania danych, aby poprawić jakość i napędzać rozwój

„Udoskonalone szablony i struktura folderów standardowego zarządzania projektami sprawiły, że uczestnicy projektu intuicyjnie badali korzystanie ze wszystkich dostępnych modułów, co ograniczyło zarządzanie za pomocą poczty e-mail i arkuszy kalkulacyjnych”.

— Ann Blanchard, starszy menedżer projektu, Arcadis

Poznaj najważniejsze procesy zarządzania projektowaniem oprogramowania BIM Collaborate Pro

Film: Przegląd procesu tworzenia standardów projektowych w oprogramowaniu BIM Collaborate i BIM Collaborate Pro

Standardy projektu

Szybko uruchamiaj projekty i usprawniaj nadzór. Usprawnij uzyskiwanie plików dzięki dostosowywalnym standardom nazewnictwa.

 


Film: Przegląd procesu roboczego zarządzania komunikacją w oprogramowaniu BIM Collaborate i BIM Collaborate Pro

Zarządzanie komunikacją

Korzystaj ze scentralizowanej komunikacji z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł poczty e-mail w ramach połączonego projektu.

 


Film: Przegląd procesu analizy w oprogramowaniu BIM Collaborate i BIM Collaborate Pro

Analizy projektowe

Uzyskaj całościowy obraz stanu projektu i wydajności, korzystając z funkcji analizy.