AutoCAD i AutoCAD LT 

Porównaj funkcje programów AutoCAD i AutoCAD LT i dowiedz się, które oprogramowanie CAD stanowi właściwe rozwiązanie dla Twojego procesu projektowego.

Ceny

Miesięczna 308 zł 1 292 zł
Roczna 2 460 zł 10 345 zł
Co 3 lata 7 380 zł 31 033 zł

Przegląd

Opłacalne oprogramowanie CAD 2D do kreślenia, rysowania i tworzenia dokumentacji.

Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.

Dokumentacja

Rysunki produkcyjne 2D Checkmark Checkmark
Wymiary geometryczne i normy tolerancji (GD + T) Checkmark Checkmark
Drukowanie wsadowe rysunków Checkmark Checkmark
Drukowanie wsadowe wielu rysunków produktów Checkmark Checkmark
Drukowanie wsadowe do plików PDF w aplikacji internetowej AutoCAD Checkmark
Porównywanie odnośników Checkmark Checkmark
Inteligentne narzędzia opisu Checkmark Checkmark
Wykrywanie i zgodność ze standardami CAD Checkmark
Zgodność z drukowaniem 3D Checkmark
Normy rysunkowe architektury Checkmark

Zarządzanie danymi

Narzędzia administracyjne Checkmark Checkmark
Zarządzanie użytkownikami Checkmark Checkmark
Eksportowanie plików Checkmark Checkmark
Kontrola wersji Checkmark Checkmark
Praca z danymi w formatach zewnętrznych Checkmark Checkmark
Tworzenie bibliotek bloków wielokrotnego użytku Checkmark Checkmark
AnyCAD Checkmark

Modelowanie 2D + 3D, projektowanie + renderowanie

Szczegółowe renderingi koncepcyjne Checkmark
Obrót/przesunięcie grafiki 3D Checkmark
Zaawansowane widoki geometryczne Checkmark
Edycja skanów z wykorzystaniem narzędzi rastrowych i wektorowych Checkmark
Generator kształtów Checkmark
Szkicowanie Checkmark
Modelowanie montażu Checkmark
Projektowanie koncepcji i układu mechanicznego Checkmark
Modelowanie siatek Checkmark
Modelowanie powierzchni Checkmark
Modelowanie parametryczne Checkmark
Projektowanie węży i rur Checkmark
Modelowanie bezpośrednie Checkmark
Generatory komponentów i kalkulatory Checkmark

Współpraca

Nieograniczony dostęp Checkmark Checkmark
Współpraca w widokach udostępnionych Checkmark Checkmark
Zarządzanie użytkownikami Checkmark Checkmark
Globalne udostępnianie Checkmark Checkmark
Komentowanie i adnotacje Checkmark Checkmark
Publiczne/prywatne udostępnianie projektów Checkmark Checkmark
Członek zespołu Checkmark Checkmark
Importowanie i eksportowanie modeli Checkmark Checkmark
Importowanie i eksportowanie bloków Checkmark Checkmark
Importowanie i eksportowanie rysunków Checkmark Checkmark
Importowanie i konwersja plików PDF Checkmark Checkmark
Dołączanie, edycja i wyświetlanie chmur punktów Checkmark

Interfejsy API i automatyzacja

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja Checkmark
Biblioteki obiektów branżowych Checkmark
Programowanie i automatyzacja AutoLISP Checkmark Checkmark
Automatyzacja ActiveX/COM Checkmark Checkmark
ObjectARX i zarządzane biblioteki .NET Checkmark
Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) Visual LISP dla języka AutoLISP Checkmark
Aplikacje Visual Basic Checkmark
Interfejs API AutoLISP dla aplikacji internetowej AutoCAD Checkmark
Metody i ograniczenia produkcji Checkmark
Tworzenie aliasów niestandardowych poleceń naciśnięć klawiszy Checkmark Checkmark
Rejestrowanie powtarzalnych sekwencji naciśnięć klawiszy Checkmark
Makra Checkmark
Dostęp do witryny Autodesk App Store Checkmark

Interfejs użytkownika

Możliwość dostosowania menu i interfejsów wstążki Checkmark Checkmark
Wstążki z rozróżnianiem zawartości Checkmark Checkmark
Spójne środowisko pracy Checkmark Checkmark
Biblioteka bloków Checkmark Checkmark
Edycja, drukowanie logicznych zestawów rysunków Checkmark Checkmark
Importowanie, edycja i tworzenie bloków CAD Checkmark Checkmark
Szybki dostęp do najnowszych lub ulubionych bloków Checkmark Checkmark

Zestawy narzędzi

Zestaw narzędzi Mechanical Checkmark
Zestaw narzędzi Architecture Checkmark
Zestaw narzędzi Map 3D Checkmark
Zestaw narzędzi MEP Checkmark
Zestaw narzędzi Plant 3D Checkmark
Zestaw narzędzi Electrical Checkmark
Zestaw narzędzi Raster Design Checkmark

Projektowanie mechaniczne

Projektowanie części, zespołów i produktów Checkmark Checkmark
Inteligentne palety narzędzi Checkmark Checkmark
Importowanie zewnętrznej geometrii CAD Checkmark Checkmark
Automatyzacja aktualizacji części Checkmark
Przypisywanie wiązań parametrycznych do części Checkmark
Materiały obiektów i właściwości masy Checkmark
Automatyzacja tworzenia zestawień komponentów Checkmark
Ponad 700 000 inteligentnych części produkcyjnych Checkmark

Projektowanie instalacji elektrycznych i płytek drukowanych

Tworzenie układów paneli i schematów Checkmark Checkmark
Zrzut schematyczny Checkmark
Korzystanie ze spójnych norm projektowych Checkmark
Organizowanie w strukturze opartej na projekcie Checkmark
Sprawdzanie błędów w schematach okablowania Checkmark
Ponad 65 000 inteligentnych symboli elektrycznych Checkmark

Zarządzanie modelami

Zgodność operacyjna BIM Checkmark Checkmark
Przypisywanie obiektów do warstw z wykorzystaniem kolorów Checkmark Checkmark
Weryfikacja plików TrustedDWG™ Checkmark Checkmark
Integracja skoordynowanych modeli BIM Checkmark
Definiowanie oparte na modelach Checkmark

Chmura i mobilność

Zdalny dostęp, wyświetlanie lub edycja Checkmark Checkmark
Publikowanie, udostępnianie i współpraca online Checkmark Checkmark
Współpraca z popularnymi usługami w chmurze Checkmark Checkmark
Aplikacja internetowa Checkmark Checkmark
Aplikacja mobilna Checkmark Checkmark
Opisywanie plików dwg w trybie samolotowym Checkmark Checkmark

Wsparcie i stabilność

Automatyzacja aktualizacji i powiadomień Checkmark Checkmark
Zawiera dodatki Service Pack i aktualizacje Checkmark Checkmark
Certyfikowane wsparcie techniczne dotyczące sprzętu Checkmark Checkmark
Dostępne dedykowane wsparcie telefoniczne Checkmark Checkmark
Rozbudowana społeczność użytkowników Checkmark Checkmark
Podręczniki, samouczki i centrum szkoleniowe Checkmark Checkmark
Możliwość dostosowania instalacji w firmie Checkmark Checkmark
Dostęp do wersji z poprzednich lat Checkmark Checkmark

Wymagania systemowe

Microsoft Windows 10 w wersji 64-bitowej Checkmark Checkmark
Apple macOS 10.15 i nowsze wersje Checkmark Checkmark
Procesor 2,5–3+ GHz Checkmark Checkmark
Miejsce na dysku twardym 9–16 GB Checkmark Checkmark
Pamięć 8–16 GB Checkmark Checkmark