Najważniejsze funkcje aplikacji AutoCAD Web

Zrób więcej dzięki podstawowym funkcjom programu AutoCAD dostępnym w Internecie i na urządzeniach mobilnych. Uzyskuj bezpieczny dostęp do plików w dowolnym czasie i miejscu dzięki zgodności z normami SOC 2.

Funkcja śledzenia w aplikacji AutoCAD Web

Tworzenie i edycja rysunków online

Twórz proste projekty za pomocą podstawowych poleceń programu AutoCAD oraz edytuj rysunki z wykorzystaniem wstążki lub wiersza poleceń

Otwieranie i udostępnianie plików w chmurze

Wyświetlaj, edytuj, udostępniaj i zapisuj rysunki w usługach Autodesk Drive i Docs, jak również w usługach OneDrive, Dysk Google, Dropbox i Box

Udostępnianie współpracownikom

Wysyłaj kontrolowane kopie rysunku do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu

Przeglądaj i przekazuj opinie z wykorzystaniem funkcji śledzenia

Funkcja śledzenia umożliwia bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez zmieniania istniejącego rysunku

Praca w trybie offline (tylko dla urządzeń mobilnych)

Projektuj i rysuj bez połączenia internetowego i synchronizuj później

Organizowanie rysunków z wykorzystaniem warstw

Twórz warstwy rysunku i organizuj je z zachowaniem elastyczności i pełnej kontroli

Wyświetlanie odnośników zewnętrznych

Wyświetlaj odnośniki zewnętrzne bezpośrednio na rysunku

Dostępny wiersz poleceń

Łatwo uzyskuj dostęp do zadokowanego u dołu obszaru rysunku wiersza poleceń zawierającego monity, opcje i komunikaty

Pomiary i wymiary

Wykonuj pomiary i dodawaj wymiary do rysunków

Nowości

Nowe funkcje aplikacji AutoCAD Web

NEW

Dostęp do plików lokalnych

Włącz dostęp do plików lokalnych w Internecie, aby usprawnić dostęp do plików DWG zapisanych na dysku lokalnym lub w sieci LAN i umożliwić wprowadzanie zmian bezpośrednio bez obaw o powielanie plików w chmurze.


NEW

Wstążka poleceń

Przełącz standardowe położenie palety poleceń w Internecie na położenie powyżej obszaru rysunku, aby emulować popularną wstążkę komputerowej wersji programu AutoCAD.


NEW

MTEXT

Wyświetlaj i edytuj obiekty MTEXT w plikach DWG w Internecie. 


NEW

Szkic

TYLKO W SYSTEMIE ANDROID
Oznaczaj i twórz szkice na rysunkach za pomocą funkcji wprowadzania dotykowego na urządzeniach mobilnych, rejestrując informacje i zbierając dane w terenie z dala od biurka. 


NEW

Dostęp do linków na urządzeniu mobilnym

Otwieraj linki do rysunków bezpośrednio na urządzeniu przenośnym, korzystając z płynnej współpracy między urządzeniami.


Większe bezpieczeństwo

Oprogramowanie AutoCAD w Internecie i na urządzeniach mobilnych zapewnia większe bezpieczeństwo dzięki zgodności z normami SOC 2.


Funkcje aplikacji AutoCAD Web

Łatwy dostęp i funkcje współpracy

Ślad

Bezpiecznie recenzuj i komentuj bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek.


ENHANCED

Menedżer zestawów arkuszy

Szybko i bezpiecznie przesyłaj i otwieraj zestawy arkuszy pomiędzy członkami zespołów za pośrednictwem platformy Autodesk w chmurze. Nowe funkcje dotyczą kluczowych procesów roboczych, takich jak importowanie układów i tworzenie nowych zestawów arkuszy w chmurze.


Dostępny wiersz poleceń

Łatwo uzyskuj dostęp do zadokowanego u dołu obszaru rysunku wiersza poleceń zawierającego monity, opcje i komunikaty.


Elastyczne warstwy

Organizuj rysunki, wykorzystując warstwy. Twórz, blokuj, usuwaj warstwy i zmieniaj ich nazwy w aplikacji internetowej AutoCAD.


Pomiary i wymiary

Wykonuj pomiary i dodawaj lub modyfikuj wymiary poziome, pionowe, wyrównane lub promieniowe na rysunku.


Odnośniki zewnętrzne

Wyświetlaj w aplikacji internetowej odnośniki zewnętrzne, takie jak obrazy i pliki DWG, do których istnieją odniesienia na rysunku.


Uchwyty obiektów

Szybko przesuwaj obiekty, manipuluj nimi i zmieniaj ich kształt przy użyciu uchwytów.


Edytowalne bloki

Twórz, wstawiaj i modyfikuj bloki, a także uzyskuj dostęp do bibliotek bloków bezpośrednio w aplikacji internetowej AutoCAD.


Intuicyjny internetowy interfejs użytkownika

Uzyskuj dostęp do łatwych w użyciu narzędzi kreślarskich oraz zarządzaj widokami, właściwościami i warstwami. Wyraźniejsze ikony i nowoczesny niebieski interfejs są bardziej przyjazne dla oczu.


Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

Zapisywanie rysunków w aplikacjach internetowych i mobilnych AutoCAD zapewnia dostęp innym użytkownikom programu AutoCAD do tworzonych i edytowanych elementów.


Leica DISTO

TYLKO W SYSTEMIE ANDROID
Natychmiastowa aktualizacja długości linii w aplikacji mobilnej dzięki urządzeniu do pomiaru laserowego Leica DISTO. Dostępne w systemie Android.