Najważniejsze funkcje programu AutoCAD LT 2025

Bezkonkurencyjne funkcje programu AutoCAD LT® umożliwiają profesjonalnym architektom, inżynierom i projektantom szybką i precyzyjną realizację zadań.

Projektowanie budynków otwarte w programie AutoCAD LT z asystentem opartym na sztucznej inteligencji

AutoLISP

Język AutoLISP w programie AutoCAD LT pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji

Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Dostęp do danych historii wersji i śledzenie ich za pomocą szczegółowych dzienników zdarzeń uwzględniających wielu użytkowników oraz narzędzi do porównywania

Autodesk Assistant

Dostęp do przydatnej pomocy technicznej i rozwiązań związanych z funkcjami programu AutoCAD oraz wyzwaniami projektowymi

Wysyłanie do usługi Autodesk Docs

Publikowanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF bezpośrednio z programu AutoCAD LT w usłudze Autodesk Docs

AutoCAD zawsze pod ręką

Rejestrowanie, udostępnianie i przeglądanie pomysłów w podróży dzięki wspólnemu środowisku programu AutoCAD na komputerze, w przeglądarce internetowej i na urządzeniach mobilnych

Łączność w chmurze

Dostęp do plików DWG™, wyświetlanie ich podglądu i otwieranie ich w programie AutoCAD LT za pomocą usługi Autodesk Docs oraz usług przechowywania w chmurze innych dostawców

Bloki dynamiczne

Bardziej elastyczne funkcje odniesień do bloków, w tym możliwość zmiany kształtu, wielkości lub konfiguracji

Paleta Bloki

Wyświetlanie bloków, uzyskiwanie do nich dostępu i oznaczanie ich jako ulubionych w programie AutoCAD LT na komputerze lub w aplikacji internetowej AutoCAD

Śledzenie

Bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek

Zliczanie

Automatyzacja zliczania wystąpień bloku lub obiektu na rysunku

Udoskonalone porównywanie plików DWG

Porównywanie dwóch wersji rysunku bez konieczności opuszczania bieżącego okna

Udostępnianie

Wysyłanie kontrolowanych kopii rysunku do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu

Funkcje programu AutoCAD LT 2025

Podstawowe niezawodne funkcje do projektowania 2D i tworzenia dokumentacji, które oszczędzają czas i pomagają pracować wydajniej.

Nowe i udoskonalone funkcje programu AutoCAD LT 2025

Nowe

Inteligentne bloki: wyszukiwanie i przekształcanie

Dzięki sztucznej inteligencji Autodesk AI szybko wyszukuj na rysunkach obiekty na podstawie wybranej geometrii, aby przekształcać je w wystąpienia nowo zdefiniowanego bloku, istniejącego bloku lub ostatnio używanego bloku. (Film: 50 s)


Nowe

Spostrzeżenia dotyczące aktywności

Dostęp do danych historii wersji i śledzenie ich za pomocą szczegółowych dzienników zdarzeń uwzględniających wielu użytkowników oraz narzędzi do porównywania — obsługiwane w przypadku plików w usługach przechowywania w chmurze innych dostawców. (Film: 1:01 min)


UDOSKONALONO

Kreskowanie

Przygotowuj czytelne projekty dzięki wygodnym aktualizacjom znanego polecenia KRESKUJ. Dodawaj tekstury do rysunków za pomocą wzorów, wypełnień i ścieżek — bez wstępnie zdefiniowanych kształtów ani zamkniętych obwiedni. (Film: 1:01 min)


Nowe

Mapy bazowe systemu ArcGIS®

Osadzaj plany terenu na rzeczywistych obszarach dzięki rzeczywistym informacjom geograficznym za pomocą map bazowych systemu ArcGIS® firmy Esri. Korzystaj z pięciu map bazowych w postaci wysokiej rozdzielczości zobrazowań satelitarnych i lotniczych, map OpenStreetMap i ulic, a także jasnych i ciemnoszarych monochromatycznych stylów map.


Udoskonalone funkcje

Zliczanie

Automatyzacja zliczania wystąpień bloku lub obiektu w wybranym obszarze lub na całym rysunku. Nawiguj, filtruj i przeglądaj na podstawie właściwości oraz twórz pola i tabele, aby wyświetlać wyniki zliczania na rysunku. (Film: 1:15 min)


Okna przestawne

Przeciągaj okna rysunku w celu wyświetlenia ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD LT (film: 1:11 min).


Śledzenie

Dodawaj uwagi i znaczniki dotyczące zmian w projekcie bez modyfikowania istniejącego rysunku z poziomu programu AutoCAD LT na komputerze oraz w aplikacjach internetowej i mobilnej (film: 49 s).


Menedżer zestawów arkuszy

Otwieraj zestawy arkuszy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Korzystanie z platformy chmurowej Autodesk do wysyłania i otwierania zestawów arkuszy do i od członków zespołu jest szybsze i bezpieczniejsze.


Rozszerzone procesy projektowe

Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacjach internetowych i mobilnych

Zapisuj rysunki z poziomu komputera, aby je przeglądać i edytować w aplikacjach internetowej i mobilnej AutoCAD, wraz z odnośnikami.


Widoki udostępnione

Publikuj widoki projektowe rysunku w przeglądarce internetowej w celu ich przeglądania i komentowania.


Porównywanie odnośników zewnętrznych

Wyświetlaj zmiany wprowadzone na bieżącym rysunku ze zmienionych odnośników zewnętrznych.


Rozbudowana dokumentacja 2D

Twórz dokumentację 2D i rysunki za pomocą wszechstronnego zestawu narzędzi do rysowania, edytowania oraz opisywania.


Intuicyjny interfejs użytkownika

Narzędzia są dostępne zawsze, gdy ich potrzebujesz — kontekstowe karty wstążki, uchwyty wielofunkcyjne, niestandardowe palety narzędzi oraz inteligentny wiersz poleceń.


Innowacyjne technologie

Uzyskaj dostęp do najnowszych technologii, w tym do obsługi monitorów o wysokiej rozdzielczości, narzędzi migracji, technologii TrustedDWG™ i aplikacji komputerowej AutoCAD.


Interakcja z użytkownikiem

Karta Początek

Nowa karta Początek programu AutoCAD LT ułatwia dostęp do plików i innych ważnych treści z poziomu ekranu głównego.


Karty i panele wstążki

Uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych narzędzi, gdy będziesz ich potrzebować, korzystając ze wstążki programu AutoCAD LT.


Palety narzędzi

Łatwy dostęp do często używanych elementów i narzędzi za pomocą palet narzędzi, które można dowolnie dostosowywać.


Wiersz poleceń

Szybko uruchamiaj polecenia i reaguj na monity, korzystając z prostych kombinacji klawiszy bezpośrednio w wierszu polecenia.


Uchwyty wielofunkcyjne

W łatwy sposób zmieniaj kształt elementów, przesuwaj je i wykonuj operacje na geometrii, korzystając z edycji za pomocą uchwytów.


Przezroczystość obiektów i warstw 

Steruj przezroczystością wybranych obiektów lub wszystkich obiektów w warstwie.


Szyki skojarzone

Twórz i modyfikuj obiekty w szyku kołowym, prostokątnym lub wzdłuż ścieżki.


Zaznaczanie i izolowanie obiektów

Znajdź i zaznacz wszystkie obiekty, których właściwości odpowiadają właściwościom danego obiektu. Ukryj lub pokaż wybrane obiekty.


Tworzenie rysunków 2D i opisów

Formatowanie tekstu

Twórz tekst jednowierszowy lub wielowierszowy (WTEKST) jako pojedynczy obiekt tekstowy. Formatuj tekst, kolumny i obwiednie.


Inteligentne wymiarowanie

Twórz wymiary automatycznie. Umieść kursor nad wybranym obiektem, aby zobaczyć jego podgląd, zanim zostanie on utworzony.


Linie odniesienia

Twórz linie odniesienia do różnych obiektów, w tym tekstu lub bloków. Łatwo formatuj linie odniesienia i definiuj style.


Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka

Twórz i edytuj linie środkowe oraz znaczniki środka, które są automatycznie przenoszone podczas przenoszenia skojarzonych obiektów.


Tabele

Twórz tabele z danymi i symbolami w wierszach i kolumnach, stosuj wzory oraz twórz łącza do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel.


Chmurki wersji

Twórz chmurki wersji obok nowych zmian na rysunku i szybko identyfikuj wprowadzone zmiany.


Układy

Określ rozmiar arkusza rysunku, dodaj tabelkę rysunkową i wyświetl wiele widoków modelu.


Rzutnie układu

Twórz rzutnie układu, aby wyświetlać różne elementy projektu w różnych skalach.


Pola

Używaj pól w obiektach tekstowych, aby wyświetlać tekst, który może być aktualizowany automatycznie podczas zmian wartości pola.


Tworzenie łączy danych

Włącz aktualizacje równoczesne, tworząc łącze aktywne między arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel i tabelą na rysunku.


Współpraca

Pliki PDF i DGN — import/eksport/podkład

Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane z plików PDF i DGN poprzez importowanie, eksportowanie lub dołączanie ich jako podkładów.


Odniesienia do rysunków DWG i obrazów

Dołącz rysunki i obrazy do bieżącego rysunku w postaci plików z odnośnikami zewnętrznymi.


Położenie geograficzne i mapy online 

Wstawiaj do rysunku informacje dotyczące położenia geograficznego i wyświetlaj na nim mapy z usługi map online.


Instalowanie i dostosowywanie

AutoLISP

Język AutoLISP w programie AutoCAD LT pozwala usprawnić procesy robocze i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji. Funkcja obsługuje typy plików LSP, FAS i VLX.


Technologia TrustedDWG

Technologia TrustedDWG powiadamia użytkownika o potencjalnej niezgodności, jeśli plik nie został ostatnio zapisany za pomocą oprogramowania Autodesk.


Narzędzie migracji

Przenoś ustawienia niestandardowe i pliki z poprzednich wersji.


Dostosowywanie interfejsu CUI

Dostosuj interfejs użytkownika, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do poleceń i zmniejszyć liczbę czynności wymaganych przy często wykonywanych zadaniach.


Monitor zmiennych systemowych 

Monitoruj bieżące zmienne systemowe pod kątem ich występowania na preferowanej liście wartości. Dymki powiadomień informują użytkownika o odchyleniach.


Autodesk Access

Odbieraj powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania oraz instaluj aktualizacje bez przerywania procesów projektowych. Zapoznaj się z samouczkami dotyczącymi nowych funkcji.


Porównanie programu AutoCAD LT 2025 z poprzednimi wersjami

Program AutoCAD LT ma elastyczny model subskrypcji, co oznacza, że po wydaniu każdej wersji są udostępniane nowe funkcje. Dla użytkowników korzystających z licencji wieczystej na oprogramowanie AutoCAD LT w wersji 2016 lub starszej podajemy poniżej zmiany wprowadzone w programie AutoCAD LT w wersjach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i 2024.

AutoCAD LT 2025

Zawartość

 • Najlepsze w swojej klasie narzędzia do kreślenia, projektowania i tworzenia dokumentacji 2D.

 • Aplikacja internetowa AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edycji rysunków programu AutoCAD na dowolnym komputerze bez konieczności instalacji oprogramowania*.

 • Aplikacja mobilna AutoCAD: możliwość przeglądania, tworzenia i edytowania rysunków programu AutoCAD na urządzeniach z systemami iOS i Android.

 • Zintegrowane procesy projektowe: płynna praca przy użyciu komputerów, rozwiązań internetowych i urządzeń mobilnych*. 

 • Łączność w chmurze: dostęp do dowolnego pliku DWG w programie AutoCAD za pośrednictwem chmury Autodesk oraz czołowych dostawców usług przechowywania w chmurze.


Najważniejsze nowe funkcje dodane od chwili wydania wersji 2016:

 • AutoLISP: usprawnianie procesów roboczych i egzekwowanie standardów CAD dzięki automatyzacji za pomocą języka AutoLISP. 

 • Inteligentne bloki: automatyczne umieszczanie bloków na rysunku na podstawie tego, gdzie wstawiono te same bloki na rysunku — lub wyszukiwanie i przekształcanie obiektów w nowe, istniejące lub ostatnio używane bloki. 

 • Autodesk Assistant: dostęp do przydatnej pomocy technicznej i rozwiązań związanych z funkcjami oraz wyzwaniami projektowymi bez opuszczania programu AutoCAD. 

 • Spostrzeżenia dotyczące aktywności: obserwowanie historii wersji za pomocą narzędzi do porównywania plików w celu śledzenia aktualizacji współdzielonego pliku DWG ze szczegółowymi właściwościami. 

 • Wydajność otwierania plików: otwieranie plików 2D jest w programie AutoCAD LT 2025 średnio dwa razy szybsze w porównaniu z programem AutoCAD LT 2025**. 

 • Śledzenie: bezpieczne recenzowanie i komentowanie bezpośrednio w pliku DWG bez wpływu na istniejący rysunek. 

 • Zliczanie: automatyczne zliczanie bloków lub geometrii za pomocą polecenia Zlicz. 

 • Udostępnianie: wysyłanie kontrolowanych kopii do współpracowników i członków zespołu zapewniające dostęp w dowolnym miejscu. 

 • Przesyłanie do usługi Autodesk Docs: przesyłanie arkuszy rysunków CAD w formacie PDF z programu AutoCAD do usługi Autodesk Docs. 

 • Historia rysunku: możliwość wyświetlania dotychczasowych zmian wprowadzonych na rysunku na przestrzeni czasu. (W programie AutoCAD LT 2025 tę funkcję scalono z funkcją Spostrzeżenia dotyczące aktywności). 

 • Porównanie odnośników: możliwość porównywania dwóch wersji odnośnika zewnętrznego i wprowadzania zmian bez opuszczania bieżącego rysunku. 

 • Paleta Bloki: możliwość sprawnego wstawiania bloków z karty Biblioteki w aplikacji komputerowej lub aplikacji internetowej AutoCAD. 

 • Szybki pomiar: szybkie wyświetlanie wszystkich sąsiednich pomiarów (w tym pól powierzchni i obwodów) znajdujących się na rysunku po ustawieniu wskaźnika myszy. 

 • Przycinanie i wydłużanie (ulepszone): domyślny tryb Szybki umożliwia teraz automatyczne zaznaczanie wszystkich potencjalnych obwiedni. 

 • Usuwanie (przeprojektowane): usuwanie wielu niepotrzebnych obiektów z wykorzystaniem funkcji łatwego wybierania i podglądu obiektów. 

 • Porównywanie rysunków DWG™: porównywanie dwóch wersji rysunku lub odnośnika bez konieczności opuszczania bieżącego okna. 

 • Importowanie z pliku PDF: możliwość importowania geometrii (plików czcionek SHX, wypełnień, obrazów rastrowych i tekstu TrueType) z pliku PDF do rysunku. 

 • Zapisywanie rysunków w celu korzystania z nich w aplikacji internetowej i aplikacji mobilnej: zapisywanie rysunków i ich odnośników z komputera, aby można było je wyświetlać i edytować w aplikacji internetowej i mobilnej AutoCAD.

 • Nowe widoki i rzutnie: łatwe dodawanie zapisanych widoków do układów. 

 • Obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: wyświetlanie projektów na monitorach o rozdzielczości 4K lub wyższej. 

 • Zaznaczanie poza ekranem: utrzymywanie wybranych obiektów w zbiorze wskazań nawet w przypadku przesunięcia lub pomniejszenia widoku. 


Ulepszenia wprowadzone od chwili wydania wersji 2016:

 • Okna przestawne: przeciąganie okien rysunku w celu wyświetlania ich obok siebie lub na wielu monitorach w tej samej sesji programu AutoCAD. 

 • Szybsze zapisywanie: czas zapisywania krótszy średnio o jedną sekundę. 

 • Szybka instalacja: nawet o 50% krótsza w przypadku dysków SSD. 

 • Nowy ciemny motyw: nowoczesny niebieski wygląd oraz lepszy kontrast i lepsza ostrość. 

 • Interfejs użytkownika: ikony w stylu Flat Design oraz intuicyjne okna dialogowe i paski narzędzi. 

 • Grafika 2D: większa stabilność, dokładność i wydajność. 

 • Nowy format DWG: zwiększenie wydajności operacji zapisu, przenoszenia i kopiowania dzięki formatowi plików DWG w wersji 2018. 

 • TrustedDWG: alerty dotyczące integralności i zgodności w odniesieniu do plików DWG. 


Dostęp do pomocy i oprogramowania:

 • Pomoc techniczna

  • Specjaliści pomocy technicznej Autodesk: planowanie rozmów†, czat online (ograniczona dostępność) lub kontakt przez pocztę elektroniczną.

  • Pomoc przy użyciu pulpitu zdalnego: bezpieczny sposób bezpośredniego rozwiązywania problemów†.

  • Zasoby online: dostęp do naszej bazy wiedzy z dokumentacją pomocy, samouczków, filmów szkoleniowych i pomocy na forach społeczności. 

 • Dostęp do najnowszych wersji oprogramowania: natychmiastowy dostęp do najnowszych wersji i aktualizacji.

 • Dostęp do poprzednich wersji: możliwość pobrania poprzednich wersji i korzystania z nich.

 • Elastyczne okresy subskrypcji: miesiąc, rok lub 3 lata*.

 • Narzędzia administracyjne: proste zarządzanie licencjami na oprogramowanie, liczbą stanowisk i stopniem wykorzystania z poziomu konta Autodesk Account. 

*Niedostępne dla nabywców planu obsługi. 
† Dostępne dla nabywców planu obsługi z pomocą techniczną Advanced Support.