Najważniejsze funkcje oprogramowania 3ds Max

Łatwo stymuluj kreatywność w programie 3ds Max dzięki funkcjom umożliwiającym tworzenie imponujących światów, postaci i projektów.

Opuszczone, zarośnięte roślinnością obserwatorium

Narzędzia do retopologii

Automatycznie odwzorowuj z niezwykłą dokładnością dane siatki wielobocznej jako czystą topologię opartą na czworokątach.

Procesy z użyciem stosu modyfikatorów

Analizuj pomysły, korzystając z szerokiej gamy niedestrukcyjnych modyfikatorów, dzięki którym można usprawnić opracowywanie projektów.

Interaktywne rzutnie

Ogranicz iteracje w projekcie dzięki podglądom rzutni o jakości renderowania materiałów PBR i efektów kamery.

Wysokiej jakości materiały

Twórz realistyczne obiekty, korzystając z renderowania fizycznego, języka Open Shading Language i nanoszenia tekstur.

Przełącznik materiałów

Wyświetlaj wiele wariantów materiałów za pomocą kilku prostych kliknięć.

Zarządzanie kolorami

Zapewnij dokładne odwzorowanie kolorów i zgodność w różnych aplikacjach.

Zintegrowany moduł renderowania Arnold

Renderuj złożone sceny i projekty za pomocą modułu Arnold w 3ds Max.

Obsługa wielu formatów plików

Łatwo udostępniaj zasoby dzięki obsłudze wielu formatów plików, m.in. glTF, USD, FBX i formatów CAD.

Nowoczesny obszar roboczy

Pracuj kreatywnie dzięki dynamicznemu, konfigurowalnemu interfejsowi.

Funkcje oprogramowania 3ds Max 2025

Modelowanie 3D

Ulepszone

Narzędzia do retopologii

Doskonal swoje projekty z najwyższą dokładnością za pomocą automatycznego odwzorowywania danych siatki wielobocznej jako czystej topologii opartej na czworokątach. (Film: 7 s).

Film: Zastosowanie retopologii do środowiska w programie 3ds Max

Ulepszone

Inteligentne wyciągnięcie

Interaktywnie wyciągaj powierzchnie obiektów 3D, korzystając z elastycznych operacji wyciągnięcia, takich jak wycięcie i nałożenie. Automatycznie przebudowuj i zszywaj sąsiadujące powierzchnie. (Film: 2 min).

Film: Tworzenie szczegółowego robota za pomocą funkcji inteligentnego wyciągnięcia w programie 3ds Max

Ulepszone

Procesy z użyciem stosu modyfikatorów

Twórz koncepcje, wykonuj iteracje oraz analizuj pomysły, korzystając z szerokiego zakresu niedestrukcyjnych i łatwych w obsłudze modyfikatorów. (Film: 24 s).

Film: Tworzenie szczegółowej części maszyny za pomocą modyfikatora logicznego w programie 3ds Max

Ulepszone

Procesy projektowania z zastosowaniem splajnów

Twórz zakrzywione lub kątowe kształty 3D za pomocą kilku intuicyjnych narzędzi splajnów.


Modelowanie powierzchni i siatek

Twórz obiekty parametryczne i organiczne, korzystając z funkcji modelowania opartych na wielokątach, powierzchniach podpodziałów i splajnach.


Teksturowanie i cieniowanie

Obsługa języka Open Shading Language (OSL)

Korzystając z nowych lub wcześniejszych map OSL, za pomocą dowolnego obsługiwanego modułu renderującego będziesz w stanie wygenerować wysokiej jakości tekstury, które są wyświetlane wiernie w rzutni.


Nanoszenie tekstury

Korzystaj ze zoptymalizowanych i intuicyjnych tekstur z pełną obsługą skryptów dzięki wykorzystaniu materiałów PBR (renderowania fizycznego), nadpisywania i procesów roboczych OSL.


Edytor materiałów

Dodawaj wykończenia materiałów, zmieniaj tekstury i używaj intensywnych kolorów w celu tworzenia fotorealistycznych projektów.


Przełącznik materiałów

Uzyskaj dostęp do prostej metody zarządzania wyświetlaniem wielu wariantów materiału.


Oświetlenie

Oświetlaj i doskonal swoje sceny, korzystając ze świateł fotometrycznych
i standardowych.


Renderowanie 3D

Ulepszone

Zintegrowany moduł renderujący Arnold

Za pomocą modułu renderującego Arnold GPU wyświetlaj w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany sceny, w tym zmiany oświetlenia, materiałów i kamery.


Ulepszone

Zarządzanie kolorami

Dzięki funkcjom zarządzania kolorami i obsłudze biblioteki OCIO zapewnij dokładne odwzorowanie kolorów na różnych urządzeniach, przy różnych poziomach jasności i w różnych warunkach przeglądania.


Interaktywne rzutnie

Ogranicz iteracje w projekcie dzięki podglądom w rzutni o jakości renderingu, wyświetlając bezpośrednio materiały PBR i efekty kamery.


Kamera fizyczna

Symuluj rzeczywiste ustawienia kamery, takie jak szybkość migawki, przysłona, głębia ostrości i ekspozycja.


Konwerter scen

Płynnie przełączaj się między różnymi materiałami, światłami, kamerami
i modułami renderującymi.


Animacje i efekty

Ulepszone

Narzędzia do animowania postaci

Twórz proceduralne animacje postaci i siatki za pomocą narzędzi CAT (Character Animation Toolkit), narzędzi do tworzenia postaci dwunożnych i tłumów. (Film: 10 s).

Film: Animowanie smoka za pomocą narzędzi CAT i Biped w programie 3ds Max

Ulepszone

Ścieżki ruchu

Wyświetlaj podglądy trajektorii animacji i edytuj je bezpośrednio w rzutni.


Realistyczne przedstawienia płynów

Twórz realistyczne zachowania oraz odtwarzaj efekty grawitacji i kolizji płynów, takich jak woda, olej i lawa.


Ulepszone

Kontrolery animacji

Wykonuj wszystkie zadania animacji, korzystając z łatwych w obsłudze, zmodernizowanych kontrolerów animacji.


Efekty przepływu cząstek

Twórz złożone i realistyczne efekty wody, ognia, śniegu i rozpylonego płynu.


Procesy projektowe i proces organizacji produkcji

Ulepszone

Nowoczesny interfejs użytkownika
i obszary robocze

Twórz własne obszary robocze, wykorzystując nowoczesny i płynnie reagujący interfejs użytkownika przystosowany do wysokiej rozdzielczości.


Bezpieczeństwo oprogramowania

Użyj funkcji bezpiecznego wykonywania skryptów sceny, aby zabezpieczyć swoje prace przed złośliwymi skryptami, które mogą być zawarte w plikach scen. Funkcja usuwania złośliwego oprogramowania umożliwia wykrywanie
i usuwanie znanych złośliwych skryptów z plików scen i skryptów uruchamiania.


Python 3

Korzystaj ze ściślejszej integracji procesów organizacji produkcji dzięki obsłudze języka Python 3.


Rozbudowana biblioteka wtyczek

Uzyskaj dostęp do setek doskonałych wtyczek innych firm od naszej rozbudowanej społeczności.


Obsługa formatu glTF

Publikuj zasoby ze sceny oprogramowania 3ds Max jako glTF, aby użyć ich
w aplikacjach internetowych, sklepach online, grach przeglądarkowych i innych witrynach.