PRODUKCJA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH

Projektowanie maszyn przemysłowych pozwalających osiągać więcej

Usuń bariery dzięki zbieżności procesów projektowych i produkcyjnych. 

renderowanie sprzętu przemysłowego

Lepszy świat dzięki maszynom przemysłowym

Uzyskuj lepsze wyniki z korzyścią dla produktów, biznesu i całego świata dzięki intuicyjnej, zaawansowanej i przystępnej technologii łączącej wszystkie szczegóły procesu projektowania i wytwarzania.

Autodesk daje innowatorom możliwość tworzenia bardziej dopracowanych
i niezawodnych maszyn przemysłowych przeznaczonych dla ich klientów.

Dlaczego producenci maszyn i urządzeń przemysłowych wybierają Autodesk

 • Logo Frumecar

  „Digitalizacja procesów produkcyjnych opartych na Big Data zmienia sposoby wytwarzania i relacje
  z klientami”
  — Carlos Torregrosa, starszy wiceprezes, Frumecar

 • „Naszym głównym problemem było to, że używane przez nas narzędzia nie były zintegrowane — każdy dział pracował oddzielnie”
  — Assaad Hani, analityk biznesowy, Technica International

 • „Chcemy zautomatyzować proces, aby inżynierowie i technicy poświęcali mniej czasu na tworzenie rysunków niezbędnych do rozpoczęcia produkcji”
  — Mike Thomas, menedżer ds. usług technicznych, Rokion

Połączenie danych, dziedzin i procesów

Współpracuj, korzystając ze wspólnych danych

Oszczędzaj czas, wyszukując potrzebne informacje. Połącz swoich współpracowników, klientów i łańcuch dostaw z jednym, bezpiecznym modelem danych. Miej aktualne informacje o kolejnym etapie w cyklu projektowania i osobach odpowiedzialnych za przebieg prac. Automatycznie utrzymuj i sprawdzaj proces podejmowania decyzji i ich wpływ.

Automatyzuj, aby wspomagać rozwój

Zwiększ szybkość tworzenia i dokładność wycen oraz skróć czas prac inżynieryjnych, wykorzystując istniejące modele CAD do tworzenia konfiguratorów sprzedaży. Usprawnij wykonywanie codziennych zadań, aby inżynierowie i projektanci mogli skupić się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla klientów. Zautomatyzuj przygotowywanie danych produkcyjnych za pomocą zestawień komponentów, rozkrojów i CAM
w jednym środowisku.

Popraw efektywność operacyjną

Połącz procesy projektowania i wytwarzania, wykorzystując inżynieryjne modele CAD do programowania maszyn CNC. Zaprojektuj osprzęt
i rozpocznij programowanie przed wydaniem danych inżynierskich — każdy szczegół jest automatycznie aktualizowany w ścieżkach narzędzi CAM. Wykorzystuj moce produkcyjne efektywnie, używając wielu komputerów i różnych lokalizacji z pomocą znormalizowanych funkcji tworzenia NC.

Rozwiązania dla branży maszyn przemysłowych

 • Zarządzanie danymi i procesami

  Chroń i kontroluj swoją własność intelektualną. Współpracuj z osobami z firmy i spoza niej. Zarządzaj procesem podejmowania decyzji i monitoruj go, aby automatycznie utrzymywać ścieżkę audytu.

 • Rysowanie i modelowanie 2D i 3D

  Używaj narzędzi 2D i 3D jednocześnie. Przekształcaj rysunki 2D w skojarzone modele 3D. Twórz skojarzone rysunki 2D na podstawie modeli 3D i udostępniaj je jako standardowe w branży pliki DWG.

 • Współdziałanie programów CAD

  Korzystaj z danych CAD i wprowadzaj zmiany utworzone w narzędziu CAD do tworzenia projektów. Płynnie wymieniaj dane CAD pochodzące z niemal dowolnego źródła, zachowując jednocześnie ich integralność.

 • Projektowanie mechaniczne

  Poznaj profesjonalne oprogramowanie CAD 2D i 3D do projektowania i inżynierii, które umożliwia między innymi przeprowadzanie symulacji, analizę tolerancji, tworzenie rozkrojów, CAM i projektowanie produkcyjnych stanowisk roboczych podczas planowania zakładów produkcyjnych.

 • Analiza tolerancji

  Popraw jakość, wyeliminuj niepotrzebne procesy obróbki, ogranicz liczbę zmian i usprawnij współpracę między inżynierią a produkcją dzięki łatwej analizie i raportowaniu sumowania tolerancji komponentów.

 • Symulacja

  Przewiduj, weryfikuj i optymalizuj projekty dzięki dokładnym i wiarygodnym analizom obejmującym symulacje funkcji mechanicznych (FEA), symulacje obliczeniowe mechaniki płynów (CFD), projektowania form wtryskowych, materiałów kompozytowych i produkcji.

 • Automatyzacja i konfiguracje projektowania

  Zautomatyzuj powtarzalne zadania. Przechowuj i ponownie wykorzystuj wiedzę inżynierską, korzystając z konfiguratora produktów niestandardowych. Pracuj wydajniej, a zyskany czas wykorzystuj na opracowywanie nowych pomysłów i wprowadzanie innowacji.

 • Zaawansowana produkcja

  Twórz, co chcesz i jak chcesz. Korzystaj z zaawansowanych możliwości obróbki, produkcji addytywnej, projektowania generatywnego, tworzenia rozkrojów i wytwarzania.

 • Projektowanie systemów produkcyjnych i stanowisk roboczych

  Minimalizuj ryzyko i maksymalizuj wydajność projektowania systemów produkcyjnych i stanowisk roboczych — od skanowania chmury punktów i wykrywania kolizji po symulację linii produkcyjnych i sekwencjonowanie instalacji.

Oprogramowanie do maszyn i urządzeń przemysłowych

Porównaj
Dowiedz się więcej
Raport firmy Forrester Consulting „W jaki sposób producenci sprzętu dostarczają lepsze rozwiązania niestandardowe”

Opracowywanie lepszych rozwiązań niestandardowych

Projekty niestandardowe wymagają ścisłej współpracy między dostawcami sprzętu, klientami i partnerami zewnętrznymi. Ciągle występujące słabe punkty w tej współpracy uniemożliwiają rozpoczynanie projektów na solidnych podstawach. W tym raporcie firma Forrester Consulting przedstawia swoje zalecenia dla dostawców sprzętu.

Często zadawane pytania

Maszyny przemysłowe to urządzenia wykorzystywane do przetwarzania, produkcji i dystrybucji w takich branżach, jak energetyka, przetwarzanie cieczy i gazu, górnictwo, budownictwo, rolnictwo, leśnictwo, produkcja, wytwarzanie, przemysł maszynowy, roboty przemysłowe i urządzenia stosowane w budynkach.

Przykłady maszyn przemysłowych obejmują:

 • sprzęt ciężki (np. koparki, buldożery i ciągniki);
 • maszyny do przetwórstwa surowców (np. piece, sprzęt do kucia, wytłaczarki);
 • urządzenia używane na liniach produkcyjnych i służące do przetwarzania (np. formy wtryskowe, maszyny montażowe i roboty);
 • urządzenia do transportu materiałów (np. wózki ręczne i widłowe, przenośniki, pojazdy prowadzone automatycznie i dźwigi);
 • urządzenia stosowane w budynkach (np. schody ruchome, windy, generatory i klimatyzatory);
 • obrabiarki (np. frezarki, tokarki czy prasy do konstrukcji blachowych).

Typy sprzętu produkcyjnego można klasyfikować według branży, procesów, rozmiaru lub sposobu obsługi:

 • Według branży — górnictwo, budownictwo, rolnictwo, produkcja, przetwarzanie i energetyka, wodociągi i oczyszczanie ścieków, transport, przemysł spożywczy i farmaceutyczny.
 • Według procesów — zapewnianie bezpieczeństwa, przetwarzanie surowców, produkcja części i komponentów, wykańczanie powierzchni, montaż, kontrola jakości i testowanie, pakowanie, logistyka i konserwacja.
 • Według rozmiaru — przenośny (mniej niż 20 kg), lekki (mniej niż jedna tona), średni (1–10 ton) i ciężki (powyżej dziesięciu ton).
 • Według sposobu obsługi — ręczny (obsługiwany ręcznie), półautomatyczny (obrabiarki CNC) i w pełni zautomatyzowany (linie produkcyjne i roboty).

W branży produkcyjnej oprogramowanie jest używane do projektowania, symulacji, zarządzania danymi, procesami, projektem, zapasami, łańcuchem dostaw, jakością i bezpieczeństwem oraz kontroli i monitorowania maszyn. 

 • Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) służy do projektowania maszyn i urządzeń przemysłowych. 
 • Oprogramowanie do symulacji służy do analizowania i optymalizowania produktów i procesów, a jednocześnie zmniejsza zapotrzebowanie na prototypy fizyczne i badania niszczące. 
 • Oprogramowanie do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM) służy do przekształcania danych CAD w dane CNC (komputerowego sterowania numerycznego), które sterują urządzeniami produkcyjnymi.
 • Oprogramowanie do zarządzania danymi produktów (PDM) umożliwia zarządzanie danymi inżynieryjnymi i projektowymi, w tym plikami CAD, symulacji i CAM.
 • Oprogramowanie do zarządzania cyklem rozwojowym produktów (PLM) zarządza danymi i procesami wymaganymi do wprowadzenia produktu do produkcji.
 • Oprogramowanie do realizacji produkcji (MES) jest używane do planowania produkcji, zarządzania pracownikami i opracowywania harmonogramów działań produkcyjnych. 
 • Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) służy do zarządzania procesami biznesowymi, takimi jak księgowość, lista płac i zakupy.

Porozmawiajmy o strategii

Jako globalny lider w dziedzinie integrowania procesów architektonicznych, inżynieryjnych, budowlanych, projektowania produktów i procesów produkcyjnych Autodesk może pomóc w rozwoju możliwości niezbędnych do osiągnięcia Twoich celów.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby zaplanować konsultacje biznesowe.

formularz-wp-przed: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.

X