Konfigurer Autodesk som leverandør

DAM-bildet for å vise konfigurasjon av ADSK som leverandør

Leverandøroppsett vanlige spørsmål

En ny strømlinjet kjøpsopplevelse vil forenkle Autodesk-kjøpsopplevelsen din. For å sikre en sømløs overføring eller fornyelse, må du konfigurere Autodesk som leverandør i ditt innkjøpssystem. Vennligst merk at din bedrift kan ha ulike krav, så vi anbefaler deg å rådføre deg med innkjøpsavdelingen for å fastslå den spesifikke informasjonen som trengs.

Dette vanlige spørsmål-innholdet har blitt laget for å gjøre denne prosessen så enkel som mulig.

Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med din Autodesk-partner eller salgsrepresentant.

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg Autodesks salgsavdeling og mva-nummer?

Du finner denne informasjonen innenfor våre områdespesifikke leverandørskjemaer.

Hvor kan jeg lese mer om Autodesks garanti og ansvarsbegrensninger?

Autodesks garanti og ansvarsbegrensninger finner du i seksjon 14 i Generelle vilkår i våre bruksvilkår (engelsk).

Hvilke sertifiseringer innehar Autodesk?

Autodesk lister alle sertifiseringer og attestasjoner i Sertifiseringssenteret. Hvis den ikke er listet, har vi den ikke. Tilleggsdetaljer er tilgjengelige her (engelsk).

Hvor lenge har Autodesk utført forretninger innenfor dette produktområdet?

Autodesk har skapt design og programvare siden 1982.

Hvor mange ansatte har Autodesk?

Vi innrapporterer antall ansatte i starten av hvert regnskapsår i vår Årsrapport. Vi rapporterer ikke offentlig en oppdeling etter type ansatte.

Hva er selskapets årlige omsetning?

Som et offentlig børsnotert selskap, er Autodesks årlige omsetning inkludert i årsrapporten, som er tilgjengelig på vår side for investorkontakter.

Hvor driver Autodesk virksomhet?

Autodesk er et globalt selskap med ansatte over hele verden. Du finner en fullstendig liste over Autodesk plasseringer her (engelsk). 

For å konfigurere Autodesk som leverandør, trenger jeg informasjon om din påvirkningsstrategi og hvordan du fremmer bærekraft. Hvor kan jeg finne denne informasjonen?

Vennligst finn den siste Autodesk påvirkningsrapporten her (engelsk).

Har Autodesk en kontinuitets og/eller katastrofeberedskapsplan på plass?

Autodesk har en intern kontinuitetspland og en intern katastrofeberedskapsprosess som inkluderer gjenopprettings- og restaureringsprosedyrer. Autodesk gjør tilgjengelighets- og helseinformasjon på Helseinstrumentpanelet ,tilgjengelig for alle våre kunder.

Hvor finner jeg informasjon angående Autodesks politikk mot menneskehandel?

Du finner dette på Autodesks bærekraftside (engelsk). 

Se flere vanlige spørsmål