ACCOUNTBEHEER VOOR BEHEERDERS

Groepen beheren


In plaats van uw gebruikers één voor één aan producten toe te wijzen, kunt u met uw Autodesk-account gebruikers in groepen organiseren en iedereen in de groep toegang tot dezelfde producten toewijzen. Bovendien kunt u groepen maken die corresponderen met gespecialiseerde rollen. U kunt AutoCAD en Revit bijvoorbeeld toewijzen aan een groep met de naam Architecten. U kunt ook Civil 3D en Navisworks Manage toewijzen aan een groep civiele ingenieurs.

 

Als u een groep heeft aangemaakt, kunt u de gebruiksgegevens ervan volgen in het rapport over gebruik (klik op 'Rapport over gebruik' onder Rapportage). Hierdoor krijgt u meer inzicht in gebruikspatronen, maakt u weloverwogen beslissingen en beheert u met vertrouwen producttoewijzingen. Door gebruiksgegevens te bekijken kunt u:

 • Erop vertrouwen dat u de juiste producten toewijst aan uw groepen. Al de meerderheid van de mensen in een groep bijvoorbeeld geen gebruik maken van een bepaald product, kunt u het verwijderen uit de standaardtoewijzingen van die groep om zo kosten te besparen. 
 • Kiezen voor een schaal voor uw rapportanalyse door te kijken naar gebruik bij een vergelijkbare groep gebruikers om zo makkelijker trends te kunnen waarnemen.

Het is belangrijk om te weten dat in het Autodesk-account groepen verschillen van teams. Standaard hebt u automatisch één team in uw account waar al uw gebruikers en Autodesk-abonnementen onder vallen. U kunt groepen binnen een team maken. Als u extra teams hebt, worden die groepen niet gedeeld door de andere teams, zelfs niet als de groepen dezelfde gebruikers binnen verschillende teams bevatten. Zie Teams beheren voor meer informatie over teams.

 

Opmerking: Groepen worden niet ondersteund in Klassiek gebruikersbeheer. U kunt ook geen Autodesk Construction Cloud-producten (ACC), BIM-producten of Flow Production Tracking-producten aan groepen toevoegen.

 

Voor deze processen meldt u zich eerst aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com.


Een groep maken

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op groep.
 2. Klik op Groep maken.
 3. Voer een naam in voor de groep en klik op Groep maken.

Gebruikers aan een groep toevoegen

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op groep.
 2. Selecteer een groep op naam.
 3. Klik op Gebruikers toevoegen.
 4. Selecteer gebruikers in de lijst die wordt weergegeven.
 5. Als u gebruikers aan de geselecteerde groep wilt toevoegen door een csv-bestand te uploaden, klikt u op Importeren.
 6. Klik op Gereed.

Opmerking: Wanneer u gebruikers aan een groep toewijst, moet u over voldoende seats voor de nieuwe leden beschikken.


Producten toewijzen aan leden van een groep

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op groep.
 2. Selecteer een groep.
 3. Klik op Toewijzingen weergeven.
 4. Kies producten en klik op Toewijzen.

Toewijzingen zijn additief, dat wil zeggen dat een gebruiker standaard een product toegewezen kan krijgen, en per één of meer groepen, en de som van die producttoewijzingen ontvangt. Als een gebruiker hetzelfde product uit meerdere bronnen binnen een team krijgt toegewezen, is slechts één seat vereist.

 

Opmerking: Wanneer u producten aan een groep toewijst, moet u over voldoende seats voor alle leden van de groep beschikken.


De naam van een groep wijzigen

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op groep.
 2. Selecteer een groep.
 3. Klik onder Acties op Naam van groep wijzigen.
 4. Voer een nieuwe naam in en klik op Wijzigingen opslaan.

Een groep verwijderen

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op groep.
 2. Selecteer een groep.
 3. Klik onder Acties op Groep verwijderen.

Opmerking: Gebruikers die zijn toegewezen aan producten, hebben nog steeds toegang. Groepsbeheer heeft geen invloed op de afzonderlijke producttoewijzingen.


Een groep maken met behulp van directorysynchronisatie

Alleen voor Premium- en Enterprise-plannen: als uw team is geconfigureerd voor eenmalige aanmelding (SSO), kunt u groepen automatisch synchroniseren met gebruikers in de directory van uw organisatie. Raadpleeg de Configuratiehandleiding Eenmalige aanmelding om SSO en directorysynchronisatie in te stellen.

 

De status van gesynchroniseerde groepen controleren:

 1. Ga naar Gebruikersbeheer > Op groep.
 2. Klik op Groep maken.
 3. Klik op Gesynchroniseerd. Als de optie Gesynchroniseerd niet beschikbaar is, moet u een Premium-plan bijwerken. Zie www.autodesk.com/nl/plans voor meer informatie.

Als de map van uw organisatie niet gesynchroniseerd is, vraag dan uw primaire beheerder en SSO-beheerders om Directorysynchronisatie in te stellen in de teaminstellingen. Na de initiële installatie kunnen secundaire beheerders producten toewijzen aan gesynchroniseerde groepen.


Hulp nodig? Vraag het aan de Autodesk-assistent!

De assistent kan je helpen om antwoorden te krijgen of contact op te nemen met een medewerker.


Welk ondersteuningsniveau hebt u?

De verschillende abonnementen bieden verschillende categorieën ondersteuning. Kom erachter wat het ondersteuningsniveau voor uw abonnement is.

Ondersteuningsniveaus bekijken