Autodesk Revitin tärkeimmät ominaisuudet

Revi®-ohjelmiston kehittyvät ominaisuudet ja monialaiset työkalujoukot voivat auttaa jokaista arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakentamisen ammattilaista suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla sekä yksilönä että tiimin jäsenenä.

Autodesk Revit -käyttöliittymä

Parametriset komponentit

Sijoita seinät, ovet ja ikkunat avoimeen, graafiseen ja parametririkkaaseen järjestelmään suunnittelua ja muotoilua varten.

Yhteentoimivuus

Revit tuo, vie ja linkittää yleisesti käytettyjä BIM- ja CAD-tiedostomuotoja, joita ovat esimerkiksi IFC, 3DM, SKP, OBJ ja STEP.

Kehittäjien työkalut, ratkaisut ja yhdistetty ekosysteemi

Laajenna Revit-toiminnallisuutta Dynamolla, API-käyttöoikeudella, kehittäjäratkaisuilla ja BIM-sisällöllä Autodesk App Storessa.

Twinmotion for Revit

Käynnistä Twinmotion suoraan Revitissä. Synkronoi suunnittelutiedot ja uppoudu intuitiiviseen luontiympäristöön herättääksesi suunnitelmasi eloon fotorealistisina still-kuvina, näkyminä ja animaatioina.

Dokumentointi

Luo projektiarkkeja ja lisää niihin piirustukset ja taulukot. Mukauta otsikkolohkoja ja hallitse versioita.

Worksharing-työryhmäominaisuus

Tallenna, synkronoi, tarkista ja päivitä töitä keskitetysti jaettuun malliin Revit-projektin yhteistyöympäristössä.

Merkinnät ja yksityiskohdat

Viesti suunnittelutavoite tehokkaasti 2D- ja 3D-merkintä-, mitoitus- ja kuvitustyökalujen avulla.

Monialaiset työkalut

Suunnittele ja dokumentoi projekteja eri toimialoilla Revitin monialaisilla työkaluilla, mikä lyhentää uudelleenkäsittelyaikaa ja edistää yhteistyötä.

Korjaukset

Seuraa rakennusmalliin tehtyjä muutoksia ja korjauksia arkkien luovuttamisen jälkeen.

Luettelot

Luetteloiden avulla voit entistä paremmin tallentaa, suodattaa, lajitella, näyttää ja jakaa projektitietoja.

Näkyvyysasetukset ja ohitukset

Hallitse näkyvyyttä piilottamalla, paljastamalla ja korostamalla rakennuselementtejä. Käytä ohituksia ulkoasun mukauttamiseen.

Vaiheistus

Määritä projektin vaiheet (mukaan lukien purku ja kunnostus) ja esitä projektin eri vaiheet käyttämällä vaihesuodattimia näkymiin ja luetteloihin.

Monialaiset työkalut Autodesk Revitissä

Arkkitehtuurinen suunnittelu

Konseptisuunnittelutyökalut

Kääntele muotoa Revit-massantutkimisympäristössä vapaamuotoisilla profilointi- ja massantutkimistyökaluilla. Tarkenna geometriaa parametrisesti projektiympäristössä.


Analysointi Insight-ohjelmistolla

Arvioi Revitiin integroiduilla kehittyneillä simulaatioytimillä ja rakennuksen suorituskykytiedoilla päivänvalon, koko rakennuksen energian, lämmitys- ja jäähdytyskuormituksen ja paljon muuta.


Projektin kokonaishiili

Ymmärrä projektiesi hiilidioksidivaikutukset konseptisuunnittelusta lähtien Revit-lisäosan avulla. Tuo Revitistä energia-analyyttinen mallisi Insightiin, jotta voit arvioida rakennuksen suorituskyvyn kompromisseja. Vertaile hiilidioksidipäästöjen vähentämisskenaarioita ja tee tietoon perustuvia suunnittelupäätöksiä, jotka tukevat vähähiilisiä lähestymistapoja suunnitteluun.


Rakennussuunnittelumallinnus

Lisää arkkitehtonisia elementtejä rakennusmalliin, mukaan lukien seiniä, ovia ja ikkunoita, tai määritä mukautettuja komponentteja ja perheitä vastaamaan kaikkiin mallinnustarpeisiin ja yksityiskohtiin.


Pistepilvityökalut

Käytä skannaustyökaluja tallentaaksesi olemassa olevia ja rakennettuja olosuhteita ja tuo ne Revitiin pistepilvinä.


Visuaaliset tyylit

Tutki, validoi ja viesti suunnittelupäätökset visuaalisesti. Revit renderöi laadukkaasti ja tarkasti Autodesk Raytracer -renderöintimoottorin avulla.


Monikerroksiset portaat

Luo ja muokkaa nopeasti monikerroksisia rakennuksia sijoittamalla projektiisi portaita kerrosten välille.


UUTTA

Työmaasuunnittelu

Luo toposolideja ja työmaaelementtejä Revitin uusilla mallinnusominaisuuksilla. Käytä kohdistusta 3D-pisteisiin alikuvan geometriassa, mukaan lukien linkitetyt DWG-tiedostot, tarkan kohdistuksen varmistamiseksi.


Rakenteiden suunnittelu ja valmistus

UUTTA

Analyysipohjainen mallinnus

Hyödynnä tarkkoja ja monipuolisia rakenneanalyysityökaluja arvioidaksesi ja mukauttaaksesi suunnittelutavoitetta malliesi kehittyessä. Automatisoi analyyttinen esitys, suorita useita analyyseja yhdestä älykkäästä mallista, ajoita tiedot dokumentointia varten ja varmista rakennesuunnittelun laadunvalvonta. Revit 2023:n uudet ominaisuudet


Vahvistusten detaljointi

Luo kolmiulotteisia vahvistussuunnitelmia paikalla valettavia ja esivalettuja betonirakenteita varten. Tuota vahvistusten tuotantopiirustusdokumentointi raudoitusmuotoluetteloilla.


Rakenneteräsmallinnus

Mallinna liitoksia entistä yksityiskohtaisemmin hyödyntämällä Revitin parametrisia teräsliitoksia tai luomalla omia mukautettuja teräsliitoksia.


Kaksisuuntainen linkitys ja analysointi 

Integroi analysoinnin tulokset tietomallinnusprosessiin ja työskentele toistuvan suunnittelun työnkulkujen mukaisesti.


Dynamo rakennesuunnitteluun

Laskennallinen suunnittelu antaa rakennusinsinööreille, suunnittelijoille ja detaljipiirtäjille työkalut rakentaa vaivattomasti sekä rakenteita että omia suunnittelutyökaluja.


Linkittäminen teräsvalmistukseen

Revit- ja Advance Steel -ohjelmistojen yhteiskäytettävyys mahdollistaa saumattoman tietomallinnuksen työnkulun terässuunnittelusta valmistukseen.


MEP-suunnittelu ja -valmistus

UUTTA

Sähköinen alustava kuormitusanalyysi

Revitissä työskentelevät sähköinsinöörit ja suunnittelijat voivat nyt hyödyntää arkkitehdin PDF-, DWG- tai Revit-geometriaa suorittaakseen alustavia kuormituslaskelmia suunnitteluprosessin alkuvaiheessa – ennen sähkölaitteiden mallintamista.


MEP-järjestelmien analyysi

Järjestelmien analyysi optimoi LVI-järjestelmien suunnittelun ja mallintamisen, jotta voit tehdä tietoihin perustuvia suunnittelupäätöksiä.


LVI-suunnittelu ja dokumentointi

Suunnittele monimutkaisia kanavistoja ja putkistoja nopeasti ja mallinna kanavistoja ja putkistoja mekaniikkasuunnittelun sisältöjen avulla.


Sähköjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi

Suunnittele, mallinna ja dokumentoi sähköjärjestelmiä. Seuraa sähkökuormia koko jakelujärjestelmän matkalta.


Putkistojen suunnittelu ja dokumentointi

Luo viemärijärjestelmiä kaltevin putkistoin ja sijoittele putkistot suunnittelu- ja dokumentointisuunnitelmaan.


Talotekniikan valmistuksen detaljointi

Luo valmistukseen valmiita malleja Revit-ohjelmistolla. Voit mallintaa ja koordinoida talotekniikan LOD 400 -komponentteja.


Insight-integraatio

Insightin avulla voit optimoida rakennuksen toimivuuden keskitetyllä toimivuustietojen ja kehittyneiden analysointitoimintojen käyttöoikeudella.


Valmistuspalvelumuunnokset

Käytä Design to Fabrication -työkalua suunnitteluvaiheen mallielementtien muuntamiseen rakennusvaiheen yksityiskohtaisiksi elementeiksi.


Valmistusdokumentointi

Dokumentoi malliasettelu aiempaa tehokkaammin. Dokumentoi, luetteloi ja merkitse valmistuselementtejä.


Rakentaminen

Rakennusmallinnus

Saat rakennuksesta aiempaa kattavamman käsityksen rakennusmallinnuksen avulla. Voit halkaista ja muokata seinien kerroksia ja betonivaluja sekä laatia valmistuspiirustuksia.


UUTTA

Tietoon perustuva suunnittelu Revitissä

Mukauta ja lisää tarkkoja, valmistettavia rakennustuotemalleja suunnitelmiisi välittömästi vahvistettaviksi ja nopeuttamaan suunnittelusyklejä. Käytä samoja esivahvistettuja tuotteita uudelleen koko suunnitteluprojektissa (tai useissa projekteissa) ja säästät aikaa sekä lisäät tiimisi kapasiteettia.

Lisätietoja (englanniksi)


Navisworksin yhteentoimivuus

Avaa Navisworksin koordinointimalli suoraan Revitissä, jotta voit koordinoida suunnitelmasi eri ohjelmistoja käyttävien tiimien työn avulla.


Tuo ja vie 2D-arkkeja

Tuo AutoCAD-tiedostoja Revitiin tai vie niitä Revitistä ja valmistele arkkijoukkoja valmistajille, alihankkijoille ja muille projektin osapuolille heidän tarvitsemassaan muodossa.


Rakennettavuuden yksityiskohdat

Täydennä suunnittelutavoitemalleja rakennustiimien vaatimukset täyttävillä yksityiskohdilla.


Ongelmien seuranta

Seuraa rakennettavuusongelmia koko suunnitelmassa Revit Issues -lisäosan avulla, kun tiimisi tekee muutoksia.


Mobiilisovellus

Synkronoi tietosi Autodesk Construction Cloud -mobiilisovellukseen varmistaaksesi, että tiimisi jäsenet voivat suorittaa tehtäviä missä tahansa työmaalla ja käyttää projektitietoja myös ilman verkkoyhteyttä.


Laskennalliset suunnittelu- ja kehitystyökalut

Generatiivinen suunnittelu

Luo nopeasti erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja määrittelemiesi tavoitteiden ja rajoitusten perusteella. Saatavilla Revit 2025 -tilaajille (video: 2 min 46 s).


Dynamo for Revit

Automatisoi ja optimoi BIM-työnkulkuja avoimen lähdekoodin graafisen ohjelmoinnin käyttöliittymällä, joka asentuu Revitin mukana.


Revit-ohjelmointirajapinta

Hyödynnä Autodesk Revitin ydintoimintoja, joiden avulla voit automatisoida tehtäviä, laajentaa ominaisuuksia ja luoda mukautettuja työnkulkuja rakennuksen suunnittelu- ja mallinnusprosessien virtaviivaistamiseksi.