Civil 3D teiden ja valtateiden suunnitteluun

Tehokkaammat työnkulut parempiin projektituloksiin

Nopeuta tie- ja valtatieprojektien suunnittelua, optimointia ja dokumentointia.

Kuva: WSP

Civil 3D -ominaisuudet teiden ja valtateiden suunnitteluun

Ominaisuudet

Maanmittaus

Lataa palvelimesta, luo, analysoi ja säädä maanmittaustietoja. Yksinkertaista kentällä kerättyjen tietojen siirtoa toimistoon (video: 16 s).


Väylämallinnus

Luo dynaamisia, joustavia 3D-malleja tieväylistä. Simuloi ajamista väylällä ja arvioi visuaalisesti näköetäisyys ja vaikutusanalyysi (video: 35 s).


Risteyksen suunnittelu

Luo dynaamisia malleja kolmisuuntaisista (T-muotoisista) tai nelisuuntaisista risteyksistä. Mallinna standardien mukaan kiertoliittymiä, jotka sulautuvat olemassa oleviin tai suunniteltuihin teihin (video: 10 s).


Viemärisuunnittelu

Suorita sadeveteen liittyviä hallintatehtäviä, mukaan lukien sadevesisuunnittelu. Määritä putkiston reitit, jotka on optimoitu hydrauliikka-/hydrologia-analyysillä (video: 10 s).


Tien kunnostus

Automatisoi kokoonpanon luominen kuntoutuskäytäväsi suunnittelumallille. Optimoi jyrsintä ja päällystys kustannusten ja suorituskyvyn tasapainottamiseksi (video: 57 s).


Suunnittelun automatisointi

Luo visuaalisen ohjelmoinnin avulla uudelleenkäytettäviä komentojonoja, jotka automatisoivat toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä (video: 1 min 28 s).


Materiaalit ja määrät

Luo materiaalien avulla raportteja tilavuuksista kohdistuksen varrella, vertaamalla suunnittelua ja olemassa olevia maanpintoja sekä määrälaskelmia (video: 20 s).


Tuotannon ja dokumentoinnin suunnittelu

Luo suunnitelman tuotantoarkkeja, jotka näyttävät automaattisesti asema-alueet kohdistuksista ja profiileista, jotka perustuvat ennalta määritettyihin alueisiin kohdistuksen varrella (video: 24 s).


Yhdistä muita Autodesk-tuotteet tieverkoston suunnittelua varten

Toteuta moottoritieprojektit konseptista suunnitteluun.

Suunnittele kontekstissa ja nopeuta yksityiskohtien suunnittelua Civil 3D:n, ReCap Pron, InfraWorksin ja Dynamon avulla (video: 2 min 42 s).


Työskentele entistä enemmän yhdistetyillä siltatyönkuluilla.

Yhdistä Civil 3D -tiegeometria parametrisiin siltamallinnustyökaluihin InfraWorksissa ja mukautetuissa Revit-rakenteissa (video: 2 min 56 s).