Map 3D -työkalusarja sisältyy nyt AutoCAD 2025:een

Mallipohjaisen GIS-kartoitus- ja -paikkatieto-ohjelmamme avulla käytät CAD- ja GIS-tietoja suunnittelun ja hallinnan tukena. Map 3D -työkalusarjan avulla voit käyttää seuraavia toimintoja:

  • Käytä suoraan paikkatietoja Feature Data Objects (FDO) -tekniikan avulla.

  • Muokkaa suoraan paikkatietoja.

  • Hallitse infrastruktuurijärjestelmiä Enterprise Industry Models -malleilla.


CAD-piirustus, jossa käytetään Map 3D -työkaluja

MAP 3D -työkalujen ominaisuudet

Saumaton CAD- ja GIS-tietojen yhdistäminen

Käytä ominaisuustieto-objekteja (FDO)

Työstä paikkatietoja useista CAD- ja GIS-tiedostomuodoista ja koordinaattijärjestelmistä käsin.


Yhdistä ArcGISiin

Yksinkertaista tiedonkulkua ArcGISin ja Map 3D:n välillä ja pidä ominaisuustiedot ajan tasalla.


Muunna tiedot DWG- ja GIS-tietomuotojen välillä

Muunna tietoja erittäin tarkasti MapImport- ja MapExport-toimintojen avulla.


Tarkka luonnostelu ja tietojen muokkaus

Muokkaa paikkatietoja suoraan

Muokkaa tietoja GIS-tietolähteiden, kuten ESRI SHP, MapInfo ja Oracle, perusteella tavanomaisilla AutoCAD-komennoilla.


Käytä koordinaattigeometriaa

Käytä koordinaattigeometrian (COGO) syöttökomentoja antamaan tarkka geometria objekteja luotaessa.


Käytä piirustusten puhdistustoimintoja

Automatisoi aikaa vievät yleisten piirtämis- ja digitointivirheiden korjaukset puhdistamalla piirustukset.


Tehokas infrastruktuuri-omaisuuden suunnittelu ja hallinta

Käytä yrityssektorin moduuleja

Käytä älykkäitä sovellusmoduuleja tehokkaasti monenlaisten infrastruktuurijärjestelmien hallinnassa.


Muunna tietoja älykkäiksi toimialakohtaisiksi malleiksi

Luo ja hallinnoi älykkäitä toimialamalleja muuntamalla GIS- ja CAD-tietoja.


Tehokas kartan luominen, analysointi ja visualisointi

Käytä tyylejä ja teemoja

Päivitä tyylit helposti tyylieditorilla ja käytä teemoja tietojen näyttämiseen eri arvojen osoittamiseksi.


Rakenna topologioita

Luo topologiat hyödyllisten laskelmien tekemistä varten, kuten viallisesta pumpusta alavirtaan sijaitsevien asiakkaiden tunnistaminen.


Analysoi tietoja työkaluilla

Käytä tietojen analysointiin tehokkaita toimintoja, kuten puskurit, peittokuvat ja paikkatietokyselyt.


Ilmakuva sivuston kehittämisestä

Map 3D -työkalujen edut

Tässä tutkimuksessa Map 3D -työkalut paransivat tuottavuutta jopa 60 %* nopeuttaen merkittävästi tavallisimpia AutoCAD-kartoitussuunnittelun tehtäviä.

*Vastuuvapausilmoitus

Tuottavuustiedot perustuvat tutkimuksiin, jotka Autodesk on tilannut ulkopuoliselta konsultilta. Seitsemässä työkalututkimuksessa verrattiin AutoCAD-ohjelmiston perusversiota ja AutoCADin erikoistyökaluja kokeneille AutoCAD-käyttäjille tavanomaisissa tehtävissä. *Kuten kaikissa suorituskykytesteissä, tulokset voivat vaihdella koneen, käyttöjärjestelmän, suodattimien ja jopa lähdemateriaalin mukaan. Vaikka testit pyritään aina tekemään objektiivisesti, tuloksissa voi olla vaihtelua. Tuotetietoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Autodesk toimittaa nämä tiedot sellaisenaan ilman minkäänlaista suoraa tai hiljaista takuuta.