Tavallisimmat kysymykset

Ohjelmistopiratismi

Mitä on ohjelmistopiratismi?

Ohjelmistopiratismia esiintyy, kun vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

 • ohjelmistoa muokataan tai se hakkeroidaan
 • suojausavaimia tai tilejä kopioidaan tai myydään edelleen
 • käytössä ei noudateta lisenssiehtoja, esimerkiksi ohjelmisto kopioidaan tai sitä käytetään useammalla tietokoneella kuin sen lisenssi sallii. 

Ohjelmistopiratismin takia yritykset ja kuluttajat altistuvat turvallisuusuhkille, kuten haittaohjelmille, jotka heikentävät organisaatioiden tehokkuutta. Vain aitoa, laillisesti lisensoitua Autodesk-ohjelmistoa koskevat Autodeskin myöntämä takuu ja tarjoama tuki, minkä myötä saatavilla ovat uusimmat ominaisuudet, tietoturvapäivitykset, aiemmat versiot ja paljon muuta. 

Mitä riskejä liittyy epäaidon ohjelmiston käyttöön?

Epäaidon ohjelmiston käyttäminen vaarantaa sekä yksilön että organisaation. Epäaitoa ohjelmistoa on ehkä muokattu ja/tai se voi sisältää haittakoodia, josta voi seurata ongelmia: 

 • suurempi riski altistua haittaohjelmille, jotka voivat tuhota tai vaarantaa tietoja ja työsi 
 • suurempi todennäköisyys, että ohjelmisto ei toimi oikein tai rikkoutuu kokonaan, mikä saattaa aiheuttaa puutteita suunnittelun, prosessien, tuotteiden tai rakenteiden turvallisuuteen, laatuun ja koskemattomuuteen 
 • rajallinen mahdollisuus hyödyntää asiakastukea, päivityksiä, teknisiä asiakirjoja jne.

Epäaidon ohjelmiston käyttäminen altistaa sinut ja yrityksesi myös tekijänoikeuksien loukkauksille tai muille mahdollisille oikeusvaateille, joista voi seurata sakkoja tai rikossyyte. 

Mikä on aito Autodesk-ohjelmisto?

Aito Autodesk-ohjelmisto on laillisesti lisensoitu ohjelmisto, joka on hankittu suoraan Autodeskilta tai Autodeskin valtuutetulta kumppanilta. Aito Autodesk-ohjelmisto toimii tuotedokumenttien ja Autodeskin käyttöehtojen mukaisesti, eikä siinä ole epäaitojen ohjelmistojen mahdollisesti sisältämiä haavoittuvuuksia.

Jos ohjelmistoni on epäaito, mitä minun pitäisi tehdä?

Autodesk suosittelee poistamaan epäaidon ohjelmiston ja hankkimaan aidon ohjelmiston suoraan Autodeskilta tai Autodeskin valtuutetulta kumppanilta. Jos sinulla on tietoja epäaidon ohjelmiston myyjästä, voit lähettää siitä ilmoituksen Autodeskille, joka ryhtyy toimenpiteisiin.

Miten voin päätyä epäaidon ohjelmiston käyttöön?

Valitettavasti on helppoa hankkia epäaito ohjelmisto tietämättään. Valtuuttamattomat myyjät usein tekeytyvät valtuutetuiksi jälleenmyyjiksi ja myyvät epäaidon ohjelmiston erittäin edullisesti. Toiset myyjät paketoivat epäaidon ohjelmiston tietokoneen laitteistoon. Osta aina Autodesk-ohjelmisto joko suoraan osoitteesta Autodesk.fi tai valtuutetulta Autodesk-kumppanilta.

Onko epäaidon Autodesk-ohjelmiston käytössä juridisia riskejä?

Epäaidon ohjelmiston käyttäminen on loukkaus tekijänoikeuksia vastaan, ja siitä voi seurata sekä sakkoja että rikossyyte. Autodeskin käyttöehdoissa edellytetään, että kaikki asiakkaat käyttävät Autodesk-ohjelmistoja voimassa olevien lakien mukaan, ja kielletään kaikenlainen luvaton käyttö ja jäljentäminen.

Mistä tiedän, että käytän aitoa ohjelmistoa? Miten Autodesk voi auttaa?

Yksityishenkilöt ja organisaatiot voivat tarkistaa ohjelmistonsa tilan usealla eri tavalla. Ohjelmistojen hallintakäytäntöjen käyttöönotto antaa käsityksen siitä, mitkä lisenssit ovat käytössä. Lisäksi Autodesk voi lähettää käyttäjille ilmoituksia epäaidoista ohjelmistoista ja suorittaa tarkastuksia Autodeskin käyttöehtojen mukaisesti.

Saako Autodesk-ohjelmistojen koulutus- ja opiskelijaversioita käyttää kaupallisiin tarkoituksiin?

Ei. Autodeskin koulutus- ja opiskelijalisenssejä ei saa käyttää kaupallisiin tai ammatillisiin tarkoituksiin, kaupallisiin koulutuksiin tai muihin voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin. Jos käytät koulutus- tai opiskelijaversioita kaupallisiin tarkoituksiin, käy osoitteessa www.autodesk.com/fi/products ja ota selvää vaihtoehdoista, kuinka hankit oikean tuotteen.

Kuinka voin ilmoittaa epäilyni epäaidon Autodesk-ohjelmiston käytöstä?

Voit ilmoittaa epäilysi epäaidon ohjelmiston käytöstä nimettömänä tästä.

Näytä enemmän kysymyksiä

Tarkastukset tai ohjelmistolisenssien tarkistukset

Miten Autodesk päättää, milloin tarkastus tai ohjelmistolisenssien tarkistus suoritetaan?

Tiettyyn määrään Autodesk-tilaajia otetaan vuosittain yhteyttä Autodeskin käyttöehtojen noudattamisen varmistamiseksi. Tarkastukset tai ohjelmistolisenssien tarkistukset voivat myös auttaa asiakkaita arvioimaan ja maksimoimaan Autodesk-tilaustensa käytön. Asiakkaat valitaan tarkastuksiin tai ohjelmistolisenssien tarkistuksiin erilaisin perustein, kuten tilauksen rekisteröinnin ja aktivointitietojen mukaan.

Mistä tiedän, onko minun organisaationi valittu tarkastukseen tai ohjelmistolisenssien tarkistukseen?

Autodesk ottaa yhteyttä tarkastukseen tai ohjelmistolisenssien tarkistukseen valittuihin asiakkaisiin ja pitää heidät ajan tasalla koko prosessin ajan tutkimusten aloituksesta tilanteen ratkeamiseen asti.

Mikä on Autodesk Inventory Tool?

Autodesk Inventory Tool (AIT) on valtuutettu Autodesk-työkalu, joka tarkistaa laitteesi ja inventoi kaikki Autodesk-tuotteiden asennukset ja käytön.

Mitkä ovat AIT-työkalun suorittamisen yleiset järjestelmävaatimukset?

AIT toimii Windows-tietokoneissa, joihin on asennettu Microsoft .NET Framework v4.5.2 tai uudempi, ja jotka käyttävät käyttää Microsoft WMI:tä (Windows Management Instrumentation) viestintään Windows-laitteiden kanssa inventaariotietojen keräämiseksi.  


AIT tarvitsee verkkoyhteyden jokaiseen tarkistettavaan Windows-laitteeseen sekä tarvittavat tunnistetiedot laitteen todentamiseen ja riittävät oikeudet WMI-kyselyyn. Windowsin palomuurit on määritettävä sallimaan WMI/SMB-tietoliikenne.  AIT voidaan myös määrittää toimimaan yksittäisissä laitteissa ja automatisoida inventaariotyökaluilla, kuten Microsoft System Centerin avulla. 

Mitä tietoja AIT kerää?

AIT kerää Windows-laitteista seuraavia tietoja:  

 • Laitteen laitteisto- ja kokoonpanotiedot 
 • Windows-käyttöjärjestelmän tiedot
 • Asennetut Autodesk-ohjelmistot (MSI-asennukset)
 • Autodesk-ohjelmistojen asennus-/poistoloki
 • Autodesk-ohjelmistojen lisenssitiedot
 • Autodesk-ohjelmistojen tiedot viimeisimmästä käyttökerrasta 

Mikä tekee AIT:stä tehokkaan työkalun?

 • Nopea tarkistusvaihtoehto resursseille, joita nykyiset järjestelmät eivät tallenna 
 • Agentiton ratkaisu 
 • Mahdollistaa monipuolisemman toiminnan sellaisille nykyjärjestelmille, jotka eivät pysty erottelemaan Autodesk-tuotteiden lisenssitietoja
 • Täysin konfiguroitavissa tulosten nopeuden varmistamiseksi minimaalisella vaikutuksella verkkoliikenteeseen
 • Voidaan täysin automatisoida pysyvää tai yksittäistä tarkistusta varten
 • Ei muita tietokantavaatimuksia
 • Paikallinen ratkaisu
 • Kaikki tulokset ovat nähtävissä vain teksti -muodossa ennen niiden lähettämistä Autodeskille 
Näytä enemmän kysymyksiä

Hallitse ohjelmistoasi

Mitä hyötyä Autodesk-ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallinnasta on?

Toimivat ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallintakäytännöt voivat auttaa yritystäsi hallitsemaan monimutkaisia lisenssejä ja estämään ehtorikkomuksia. Ne voivat myös auttaa säästämään rahaa, kun lisenssien yli- tai alikäyttö voidaan havaita. Ohjelmistojen hallinta ei ole vain ehtorikkomusten välttämistä. Se auttaa suojaamaan työsi ja varmistamaan tuottavuuden – ja on järkevää liiketoimintaa.

Mitkä ovat yleisiä virheitä ohjelmistojen hallinnassa?

 • Oletat, että kaikkien ohjelmistojen lisenssisopimukset tai käyttöehdot ovat samat
 • Työntekijät voivat ladata epäaitoja ohjelmistoja
 • Koneiden käyttäminen uudelleen puhdistamatta niitä ensin
 • Kirjautumistietojen jakaminen
 • Annat käyttäjien tai osastojen ostaa omia ohjelmistojaan

Voiko Autodesk auttaa minua ohjelmistojen käyttöoikeusomaisuuden hallinnassa?

Kyllä, saat lisätietoja kohdasta Hallitse ohjelmistoasi. Voit myös keskustella tukiasiantuntijamme kanssa saadaksesi ohjeita tehokkaista ohjelmistojen hallintastrategioista.