Hlavní funkce aplikace AutoCAD 2025

Seznamte se s nejnovějšími funkcemi aplikace Autodesk AutoCAD 2025, včetně specializovaných sad nástrojů, nových automatických funkcí a přehledů.

Vnější drátěný model staré hasičské stanice vymodelovaný ve 2D a 3D v aplikaci AutoCAD s otevřeným chatem s Autodesk Asistentem

AutoLISP

Pomocí integrovaného vývojového prostředí Visual LISP vytvářejte a spouštějte AutoLISP a zjednodušte pracovní postupy pomocí automatizace.

Chytré bloky

Automaticky umísťujte bloky na základě předchozích umístění nebo rychle vyhledávejte a nahrazujte existující bloky.

Autodesk Asistent

Konverzační umělá inteligence vám rychle poskytne užitečnou nápovědu a řešení související s aplikací AutoCAD.

Moje přehledy

Dokončujte projekty rychleji pomocí užitečných funkcí, maker a personalizovaných tipů.

Přehledy aktivit

Prohlížejte si a sledujte základní návrhová data pomocí podrobných víceuživatelských protokolů událostí s historií verzí.

Import připomínek a Pomocník pro připomínky

Sjednocujte revize a zpětnou vazbu na papíře a v PDF, abyste mohli porovnávat, kontrolovat a automatizovat změny.

Odeslat do Autodesk Docs

Publikujte listy výkresů CAD jako PDF přímo z aplikace AutoCAD do Autodesk Docs.

AutoCAD kdykoli a kdekoli

Zaznamenávejte, sdílejte a kontrolujte nápady za pochodu pomocí jedné aplikace AutoCAD pro stolní počítače, web i mobilní zařízení.

Sledování

Bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres

Specializované sady nástrojů

Získejte přístup k tisícům součástí a dalším funkcím pomocí specializovaných sad nástrojů.

Autodesk App Store a rozhraní API

Automatizujte si aplikaci AutoCAD podle sebe pomocí rozhraní API a získejte přístup k více než 1 000 aplikacím třetích stran.

Tvorba koncepcí ve 2D a 3D

Navrhujte pomocí nástrojů pro 2D kreslení a modelujte ve 3D s realistickým osvětlením a materiály, které vám pomohou vizualizovat vaše nápady.

Co je nového v aplikaci AutoCAD 2025

Prozkoumejte funkce, které pomocí Autodesk AI poskytují přehledy a automatizace, nebo nástroje určené ke zlepšení spolupráce.

Nové funkce aplikace AutoCAD 2025

NOVINKA

Chytré bloky: Vyhledávání a převod

Pomocí Autodesk AI můžete ve výkresech rychle vyhledávat objekty, abyste je mohli převést na instance nově definovaného bloku, existujícího nebo naposledy použitého bloku, případně navrhovaného bloku z knihoven bloků. (videofilm: 50 s)

Videofilm: Stručná ukázka funkce Chytré bloky: Vyhledávání a převod v aplikaci AutoCAD

NOVINKA

Chytré bloky: Náhled do technologie detekce objektů

Zlepšete efektivitu navrhování a ušetřete čas při čištění výkresů díky automatickému rozpoznávání objektů, které můžete pomocí Autodesk AI převést na bloky. Tato funkce je náhledem do technologie a budeme ji dále vyvíjet a zdokonalovat. (videofilm: 42 s)

Videofilm: Stručná ukázka technického náhledu detekce objektů využívající Autodesk AI

VYLEPŠENO

Přehledy aktivit

Zůstaňte v obraze díky podrobným víceuživatelským protokolům událostí se základními návrhovými daty, které sledují více než 35 typů aktivit (včetně historie verzí a nástrojů pro porovnávání souborů) a podporují soubory v Autodesk Docs, soubory uložené místně i soubory hostované v cloudovém úložišti třetí strany. (videofilm: 1:32 min)

Videofilm: Ukázka vylepšené funkce Přehled aktivit v aplikaci AutoCAD 2025

NOVINKA

Import připomínek z Autodesk Docs

Nyní můžete importovat a připojovat připomínky v PDF z Autodesk Docs. Po synchronizaci se budou připomínky z Autodesk Docs nadále aktualizovat v hladině Stopa v aplikaci AutoCAD, takže můžete kontrolovat a začleňovat zpětnou vazbu, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi. (videofilm: 1:22 min)

Videofilm: Ukázka nové funkce importu připomínek v aplikaci AutoCAD 2025

VYLEPŠENO

Šrafy

Díky praktickým vylepšením dobře známého příkazu ŠRAFY, budou vaše návrhy přehledné. Přidávejte do výkresů textury pomocí vzorů, výplní a cest – bez předdefinovaných tvarů nebo uzavřených hranic. (videofilm: 1:06 min)

Videofilm: Ukázka vylepšení příkazu ŠRAFY v aplikaci AutoCAD 2025

VYLEPŠENO

Autodesk Asistent

Prostřednictvím konverzačního rozhraní Autodesk AI získáte rychlý přístup k užitečné podpoře a řešením. Pokládejte složité otázky ohledně funkcí nebo záludností navrhování, aniž byste opustili aplikaci AutoCAD. Autodesk Asistent dokáže generovat souhrnné pokyny a poskytovat výukové materiály, které vám pomohou. (videofilm: 1:48 min)

Videofilm: Ukázka vylepšení Autodesk Asistenta využívajícího Autodesk AI

NOVINKA

Podkladové mapy ArcGIS®

Podložte své plány pozemků reálnými geografickými informacemi z podkladových map ArcGIS® od společnosti Esri. Můžete používat pět podkladových map – satelitní a letecké snímky ve vysokém rozlišení, OpenStreetMap, uliční mapu a mapu ve dvou stupních šedi (světlý a tmavý).


Další funkce aplikace AutoCAD 2025

Vylepšené nástroje a funkce pro navrhování

AutoLISP

Pomocí jazyka AutoLISP můžete zjednodušit pracovní postupy a vynucovat standardy CAD prostřednictvím automatizace. Využijte tisíce dříve napsaných programů vytvořených pro použití v programech založených na aplikaci AutoCAD. Podporuje typy souborů LSP, FAS a VLX.


Chytré bloky: umístění

Automaticky umisťujte bloky správné velikosti na správné místo ve výkresu na základě toho, kam jste do souboru DWG doposud vkládali stejné bloky, takže nemusíte tolik klikat a ušetříte čas při práci. (videofilm: 48 s)


Chytré bloky: nahrazení

Rychle najděte potřebné bloky a nahraďte jeden nebo více těchto bloků pomocí návrhů založených na strojovém učení, naposledy použitých bloků nebo ručně vybraných náhradních bloků. (videofilm: 1 min)


Moje přehledy

Prohlížejte si přehledy používání aplikace AutoCAD jednotlivci nebo týmem. Obsah přehledů je informativní a zároveň umožňuje provádět akce. Pomáhá dokončovat projekty rychleji s využitím užitečných funkcí, maker a tipů, které jsou přizpůsobené vám a vašim týmům. (videofilm: 1:42 min)

Prozkoumejte funkci Moje přehledy v aplikaci AutoCAD 2025

Počet

Automatizujte počítání instancí bloků či objektů ve vybrané oblasti nebo v celém výkresu. Procházejte, filtrujte a kontrolujte na základě vlastností a vytvářejte pole a tabulky, abyste mohli ve výkresu zobrazovat počty.


VYLEPŠENO

Import připomínek
a Pomocník pro připomínky

Rychle odesílejte a začleňujte zpětnou vazbu k návrhům. Importujte zpětnou vazbu z výtisků přes mobilní zařízení nebo soubory PDF a automaticky do výkresů přidávejte změny. Aplikace AutoCAD pomocí Autodesk AI zjišťuje a realizuje určité pokyny v textu připomínek, jako jsou příkazy POSUN, KOPIE nebo ODSTRANIT. (videofilm: 1:59 min)


VYLEPŠENO

Sledování

Z aplikace AutoCAD pro stolní počítače, pro web či mobilní zařízení můžete přidávat poznámky a připomínky ke změnám návrhu, aniž byste museli měnit existující výkres.


Webové funkce

Předplatitelé aplikace AutoCAD mají v aplikaci AutoCAD na webu k dispozici exkluzivní dodatečné funkce, jako jsou rozhraní API jazyka AutoLISP na webu nebo dávkové vykreslování do souborů PDF.


Podpora čipů Apple

AutoCAD pro Mac 2025 nativně funguje na počítačích s procesorem Intel i s čipem Apple (řada M).


Autodesk App Store

Přizpůsobte si aplikaci AutoCAD pomocí rozšíření schválených společností Autodesk.


2D kreslení a poznámky

Pole

Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích, případně podél trajektorie.


Středové značky a osy

Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.


Extrahování dat

Extrahujte informace z objektů, bloků a atributů, včetně informací o výkresu.


Propojení dat

Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.


Kóty

Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybranými objekty lze získat náhled ještě před vytvořením.


Dynamické bloky

Reference bloku jsou flexibilnější a inteligentnější a lze měnit jejich tvar, velikost nebo konfiguraci.


Pole

Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.


Rozvržení

Zadejte velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na svůj model.


Odkazy

Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.


Parametrická omezení

Pomocí geometrických a rozměrových vazeb udržujte vztahy v rámci geometrie výkresu.


Čistit

Odstraňujte více nepotřebných objektů najednou pomocí snadného výběru a náhledu objektu.


Revizní obláčky

Kreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali provedené aktualizace.


Tabulky

Aplikujte vzorce, připojujte tabulky aplikace Microsoft Excel a vytvářejte tabulky s daty a symboly. Pomocí funkcí, jako je Počet, automaticky importujte data do tabulek.


Nastavení textu

Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Snadno formátujte text, sloupce a hranice.


Pohledy

Ukládejte pohledy podle názvu, abyste se mohli vrátit ke konkrétnímu pohledu v případě, že si jej chcete prohlédnout nebo použít pro výřezy rozvržení.


3D modelování a vizualizace

3D navigace (Orbit, ViewCube,

Kolečko)

Pomocí nástrojů pro zobrazení a navigaci ve 3D můžete svůj návrh předvádět tak, že budete otáčet a naklánět 3D model nebo kolem něj procházet či prolétávat.


Dokumentace modelu

Generujte ze 3D modelů 2D výkresy včetně základních a promítnutých pohledů, řezů a detailů.


Mračna bodů

Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií a používejte je jako výchozí bod pro své návrhy.


Rendrování

Pomocí osvětlení a materiálů můžete svým 3D modelům dodat realistický vzhled a lépe ozřejmit své návrhy.


Renderování v cloudu

Rendrujte 3D modely online, aniž byste spotřebovávali výkon nebo místo na disku v místním počítači.


Roviny řezů

Vytvořením rovin řezů můžete zobrazit průřezové pohledy skrz tělesa, povrchy, sítě nebo oblasti.


Modelování těles, povrchů a sítí

Vytvářejte realistické 3D modely svých návrhů pomocí kombinace nástrojů pro modelování těles, povrchů a sítí.


Vizuální styly

Pomocí vizuálních stylů můžete ovládat zobrazení hran, osvětlení a stínů 3D modelu.


Spolupráce

Soubory DGN

Data ze souborů DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Porovnání souborů DWG

Porovnávejte dvě verze výkresu bez opuštění aktuálního okna.


Geografická poloha a online mapy

Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.


Reference modelů a import

Ke svým výkresům můžete připojit modely aplikace Navisworks jako podložení a importovat modely z jiných aplikací.


Soubory PDF

Data ze souborů PDF můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Správce sady listů

Prohlížejte, používejte, spravujte a vykreslujte více výkresů jako sady listů.


Ukládání práce na web a pro mobilní zařízení

Ukládejte výkresy z počítače a poté si je zobrazte a upravte je ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD, včetně externích referencí.


Sdílené pohledy

Publikujte pohledy návrhů svého výkresu ve webovém prohlížeči, aby je bylo možné prohlížet a přidávat k nim komentáře.


Porovnání externích referencí

Porovnávejte si dvě verze výkresu včetně externích referencí (Xref).


Instalace a přizpůsobení

Záznamník akcí

Zaznamenávejte příkazy a vstupní hodnoty, které lze přehrávat jako makro akce.


Aplikační programovací rozhraní (API)

Ovládejte výkresy a databáze pomocí technologií ActiveX, VBS, AutoLISP, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript a .NET.


Autodesk Access

Získejte upozornění na aktualizace softwaru a instalujte je, aniž byste museli přerušit práci. Podívejte se na výukové programy o nových funkcích.


Plovoucí okna

V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete umísťovat okna výkresů vedle sebe nebo na více monitorů.


Kontrola standardů CAD

Můžete definovat a sledovat standardy CAD, aby se zachovaly konzistentní styly pro hladiny, typy čar, text a kóty.


Přizpůsobení CUI

Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a omezit počet kroků při častých úkolech.


Bezpečné načtení

Určení bezpečnostních omezení pro spouštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD pomáhá chránit před škodlivým spustitelným kódem.


Zjednodušený instalační program

Díky rychlejším a přizpůsobitelným instalacím ušetříte čas při nastavování aplikace AutoCAD.


Karta Začít

Nová karta Začít v aplikaci AutoCAD umožňuje snadný přístup k souborům a dalšímu užitečnému obsahu přímo z domovské obrazovky.


Sledování systémových proměnných

Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. Bublinová oznámení vás upozorní na odchylky.


Technologie TrustedDWG

Technologie TrustedDWG vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposledy uložen v aplikaci Autodesk. Více informací


AutoCAD 2025 vs. předchozí verze

Nástroje pro tvorbu výkresů CAD ve 2D a 3D, dokumentaci a spolupráci, kterým důvěřují miliony uživatelů. Včetně funkcí, které pomocí Autodesk AI poskytují přehledy a automatizace.

AutoCAD 2025

Co obsahuje

 • Webová aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD z libovolného počítače bez nutnosti instalace softwaru.*
 • Mobilní aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD na zařízeních se systémy iOS a Android.
 • Integrované pracovní postupy: Plynulá práce na počítači, webu a mobilních zařízeních.*
 • Připojení ke cloudovým úložištím: Pracujte s libovolným souborem DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.


Mezi nejvýznamnější nové funkce přidané od verze 2016 patří:

 • Autodesk Asistent: Rychle získejte užitečnou podporu a řešení, která vám pomohou s používáním funkcí i se záludnostmi navrhování, aniž byste museli opustit aplikaci AutoCAD.
 • Přehled aktivit: Prohlížejte si podrobné protokoly událostí sdíleného souboru DWG s vlastnostmi, historií verzí a nástroji pro porovnávání souborů.
 • Rychlost otevírání souborů: 2D soubory se v aplikaci AutoCAD 2025 otevírají v průměru 2× rychleji než v aplikaci AutoCAD 2024**
 • Chytré bloky: Automaticky umísťujte a nahrazujte bloky nebo vyhledávejte a převádějte objekty na nové, existující nebo navrhované bloky.
 • Pomocník pro připomínky a Import připomínek: Automaticky importujte zpětnou vazbu a začleňujte změny do výkresů.
 • Moje přehledy: Seznamte se s cennými tipy a novými funkcemi, které vám pomohou pracovat rychleji.
 • Rozhraní API pro aplikaci AutoCAD na webu: Automatizujte procesy pomocí rozhraní API jazyka AutoLISP v aplikaci AutoCAD na webu.
 • Sledování: Bezpečně kontrolujte soubory DWG a rovnou do nich přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.
 • Počet: Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu POČET.
 • Sdílení: Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli.
 • Odeslání do Autodesk Docs: Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF z aplikace AutoCAD do služby Autodesk Docs.
 • Historie výkresů: Prohlížejte si historii změn svého výkresu (od aplikace AutoCAD 2025 sloučeno s funkcí Přehled aktivit).
 • Porovnání externích referencí: Porovnejte si dvě verze externí reference a implementujte změny bez nutnosti opouštět aktuální výkres.
 • Paleta bloků: Z karty Knihovny v aplikaci pro stolní počítače nebo ve webové aplikaci AutoCAD můžete efektivně vkládat bloky.
 • Rychlé měření: Posunutím kurzoru myši si rychle zobrazujte veškerá blízká měření ve výkresu, včetně ploch a obvodů.
 • Vylepšená funkce oříznutí a prodloužení: Ve výchozím rychlém režimu jsou nyní automaticky vybrány všechny potenciální hranice.
 • Přepracovaná funkce čištění: Pomocí snadného výběru a náhledu objektu můžete odstranit více nepotřebných objektů najednou.
 • Porovnání souborů DWG: Porovnávejte si dvě verze výkresu nebo externí reference bez nutnosti opouštět aktuální okno.
 • Připojení nebo extrahování dat mračen bodů: Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií.
 • Import PDF: Importujte do výkresu geometrii (soubory s písmy SHX, výplně, rastrové obrázky a písma TrueType) ze souboru PDF.
 • AutoCAD kdykoli a kdekoli: Používejte AutoCAD na počítači, webu nebo mobilních zařízeních.*
 • Ukládání na web a pro mobilní zařízení: Uložte si výkresy a k nim přidružené externí reference v počítači a poté je prohlížejte a upravujte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD.
 • Nové pohledy a výřezy: Snadno přidávejte uložené pohledy do rozvržení.
 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Prohlížejte si své návrhy na obrazovkách s rozlišením 4K a vyšším.
 • Výběr mimo obrazovku: Vybrané objekty zůstávají v sadě výběru, a to i tehdy, jestliže posouváte nebo zoomujete pohled mimo obrazovku.


Vylepšení od verze 2016

 • 2D grafika: V porovnání s aplikací AutoCAD 2023 byla vylepšena stabilita, věrnost a výkon – například přepínání mezi kartami rozvržení je až 9x rychlejší.**
 • Plovoucí okna: V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů.
 • Správce sady listů: Pomocí platformy Autodesk můžete rychleji vykreslovat sady listů.
 • Rychlejší ukládání: Ušetřete v průměru jednu sekundu při každém ukládání.
 • Kratší doba instalace: Až o 50 % rychlejší instalace při použití jednotek SSD.
 • Nový tmavý motiv: Moderní modrý vzhled s vylepšeným kontrastem a ostřejším podáním.
 • Uživatelské rozhraní: Plochý vzhled ikon a intuitivní dialogy a panely nástrojů.
 • Výkon 3D navigace: Až 10x rychlejší.
 • Nárůst výkonu u operací ukládání, přesouvání a kopírování díky novému formátu souborů .dwg verze 2018.
 • Autodesk App Store s více než tisícovkou aplikací pro AutoCAD.
 • Formát souborů TrustedDWG.
 • Vylepšená instalace: Instalace aplikace AutoCAD 2024 je až dvakrát rychlejší než instalace aplikace AutoCAD 2023**


Podpora a přístup k softwaru

 • Technická podpora
  • Specialisté podpory společnosti Autodesk: Naplánujte si hovor, chatujte online (omezená dostupnost) nebo nám napište e-mail.
  • Pomoc prostřednictvím vzdálené plochy: Potíže můžete vyřešit bezpečně a prakticky.
  • Online zdroje: Využijte naši databázi znalostí s dokumenty nápovědy, výukovými programy, školicími videi a fóry komunitní podpory.
 • Přístup k nejnovějšímu softwaru: Získejte okamžitě nejnovější verze a aktualizace.
 • Přístup k předchozím verzím: Stahujte a používejte předchozí verze.
 • Flexibilní možnosti předplatného: Na měsíc, na rok i na 3 roky.
 • Nástroje pro správu: Snadno spravujte softwarové licence, instalace a využití prostřednictvím portálu Autodesk Account.

*Není k dispozici zákazníkům využívajícím plán údržby.
*Stejně jako u všech testů výkonu se mohou výsledky lišit v závislosti na uživatelském prostředí, počítači, operačním systému, filtrech a dokonce zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané. © 2024 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.
K dispozici pro předplatitele a pro zákazníky využívající plán údržby s rozšířenou podporou.