Sada nástrojů Raster Design je součástí aplikace AutoCAD 2025 

Pomocí nástrojů Raster Design ve specializované sadě nástrojů můžete upravovat naskenované výkresy a převádět rastrové obrázky na objekty DWG. Pomocí sady nástrojů Raster Design můžete:

  • Pracovat s nástroji, které vylepšují úpravy a čištění obrázků  

  • Upravovat objekty REM pomocí standardních příkazů aplikace AutoCAD 

  • Zjednodušit si pracovní postupy pomocí nástrojů pro vektorizaci  


Bokorys ze sady nástrojů Raster Design

Funkce sady nástrojů Raster Design

Pracujte rychleji díky výkonným nástrojům pro vektorizaci

Úpravy a čištění obrázků

Odstraňujte z obrázků skvrny a odlesky, převracejte je nebo je retušujte.


Manipulace s entitami rastru (Raster Entity Manipulation, REM)

Využívejte standardní příkazy aplikace AutoCAD u rastrových oblastí a primitiv. Snadno upravujte rastrové obrázky, čáry, oblouky a kruhy.


Nástroje pro převod na vektory

Vytvořte z rastrových obrázků čáry a křivky a převeďte rastrové soubory na vektorové výkresy.


Funkce transformace snímků

Zobrazte a analyzujte geografické snímky v aplikaci Civil 3D pro stavebnictví a v softwaru AutoCAD Map 3D.


Rastrovaná mapa

Výhody sady nástrojů Raster Design

Sada nástrojů Raster Design v této studii zvýšila produktivitu až o 48 %.* Zjistěte, jak vám aplikace Raster Design může ušetřit čas při práci s výkresem aplikace AutoCAD, který k vyjádření záměru návrhu vyžaduje rastrový obrázek.

*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.