Sada nástrojů Plant 3D je součástí aplikace AutoCAD 2025

Vytvářejte a upravujte diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií či 3D modely a extrahujte ortografické a izometrické pohledy na potrubí pomocí specializované sady nástrojů pro navrhování výrobních závodů. Pomocí sady nástrojů Plant 3D můžete:

  • Bezpečně spolupracovat ve společném cloudovém datovém prostředí  

  • Zrychlovat a automatizovat kreslení a 3D modelování potrubních sítí a rozvodných technologií pomocí kontextových příkazů  

  • Automaticky vytvářet izometrické výkresy potrubí přímo z 3D modelu  


Výrobní závod navržený pomocí sady nástrojů Plant 3D

Funkce sady nástrojů Plant 3D

Spolupráce a diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií

Spolupráce na návrhu pro aplikaci Plant 3D

Spolupracujte na modelech návrhů výrobních závodů napříč projektovými týmy a v souladu s předpisy – to vše ve společném cloudovém datovém prostředí.


Rychlé kreslení diagramu potrubní sítě a rozvodných technologií

Kontextové příkazy aplikace AutoCAD vám usnadní kreslení diagramů potrubních sítí a rozvodných technologií. (videofilm: 58 s)


Knihovny symbolů dle průmyslových standardů

Sada nástrojů Plant 3D je dodávána s knihovnami symbolů dle průmyslových standardů, které jsou dostupné na paletách nástrojů. Tyto knihovny zahrnují standardy PIP, ISA, ISO/DIN a JIS.


Ověřování dat

Kontrolou konzistence dat v diagramech potrubních sítí a rozvodných technologií podle uživatelsky definovatelných pravidel rychle identifikujte možné chyby.


3D modelování

Rychlé modelování výrobního závodu ve 3D

Rychle vytvářejte 3D modely výrobních závodů pomocí parametrického modelování zařízení, knihoven konstrukčních ocelí a projektových specifikací potrubí s využitím katalogů potrubí podle oborových norem. (videofilm: 1:26 min)


Parametrické šablony zařízení

Vytvářejte a upravujte zařízení pomocí parametrických šablon a rychleji tak vytvářejte rozvržení výrobního závodu.


Konstrukční modelování

Navrhujte konstrukce, schodiště, žebříky a zábradlí pomocí ocelových profilů podle průmyslových standardů, včetně norem AISC, CISC a DIN.


Tvorba specifikace potrubí pro konkrétní projekty

Specifikace potrubí si můžete přizpůsobit tak, aby splňovaly konkrétní požadavky projektu. Začleňte do svých návrhů standardní i přizpůsobené komponenty.


Dokumentace k potrubí

Tvorba a úpravy ortografických výkresů potrubí

Extrahujte ortografické výkresy potrubí přímo z 3D modelu a aktualizujte je během aktualizací 3D modelu.


Automatizovaná tvorba izometrie potrubí

Vytvářejte standardizované nebo projektové izometrické výkresy potrubí přímo z 3D modelu.


Automatizovaná tvorba zpráv specifických pro projekt

Definujte formáty zpráv pro projekt a automaticky vyplňujte data přímo z 3D modelu.


Dokumentace modelu BIM

Vytvářejte modely BIM pro výrobní zařízení ve spolupráci s pracovníky z jiných oborů.


Trubky válce v závodě

Výhody sady nástrojů Plant 3D

V této studii sada nástrojů Plant 3D zvýšila produktivitu až o 74 %* díky výrazné časové úspoře při běžných úkonech navrhování výrobního závodu v aplikaci AutoCAD.

Pracovní postupy v sadě nástrojů Plant 3D

Sada nástrojů Plant 3D + BIM 360 Design

Projektanti výrobních závodů používají aplikaci BIM 360 Design k mezitýmové spolupráci ve společném cloudovém datovém prostředí. 


Sada nástrojů Plant 3D + Revit + Navisworks + InfraWorks

Pomocí sady nástrojů Plant 3D v sadě Architecture, Engineering & Construction Collection můžete navrhovat v souladu se specifikacemi, provádět analýzy a vytvářet izometrické pohledy připravené pro výstavbu.


3D grafika panoramatu města v tlumených odstínech

Sada Autodesk AEC Collection

Zjednodušte své pracovní postupy pomocí sad nástrojů Plant 3D, Civil 3D, InfraWorks nebo Revit a dalšího softwaru a nástrojů pro BIM.


*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.