Sada nástrojů Architecture je součástí aplikace AutoCAD 2025

Sada nástrojů Architecture poskytuje všechny nástroje, které potřebujete k rychlejšímu dokončování projektů a ke zvýšení své projektové kapacity. Zvyšte produktivitu při tvorbě architektonických návrhů a kreslení až o 61 %* – díky funkcím, které šetří čas, a funkcím pro automatizaci úloh:

  • Používejte naši knihovnu s více než 8 800 architektonickými komponentami, včetně víceúrovňových bloků

  • Automaticky generujte půdorysy podlaží, bokorysy, řezy a osnovy stropu

  • Rychle umísťujte stěny, dveře a okna pomocí reálné konstrukce


Model schodiště navržený pomocí sady nástrojů Architecture

Funkce sady nástrojů Architecture

Seznamte se se specializovanými nástroji pro architekty

Více než 8 800 architektonických komponent

Využívejte více než 8 800 inteligentních architektonických komponent včetně víceúrovňových bloků, které podporují různé standardy hladin. Pokud některý z dříve existujících standardů hladin nesplňuje požadavky vašeho projektu, můžete si přizpůsobením existujícího standardu vytvořit vlastní.


Automatické generování objektů

Automatickým generováním běžně používaných architektonických objektů, jako jsou půdorysy podlaží, bokorysy, řezy či osnovy stropu, ušetříte čas a zvýšíte produktivitu.


Stěny, dveře a okna

Používejte prvky se skutečným chováním a konstrukcí, které můžete rychleji umisťovat do vytvořených dokumentů a výkresů.


Správa verzí výkresu

Díky vydávání a zařazování souborů lze spravovat verzování, zabránit neoprávněným úpravám a zajistit integritu výkresů. Pomocí historie komentářů se můžete snadno vrátit ke starší verzi výkresu a prohlížet si název výkresu, ke kterému je připojen čas zařazení.


Podpora standardů hladin

Sada nástrojů pomocí předdefinovaných standardů hladin a odpovídajících stylů klíčů hladin vytváří více hladin podle aktuálního standardu. To umožňuje při přidávání objektů do výkresu automaticky generovat hladiny podle potřeby.


Systém zobrazení

V systému zobrazení stačí nakreslit každý architektonický objekt pouze jednou. Vzhled daného objektu se automaticky mění tak, aby odpovídal požadavkům zobrazení různých typů výkresů, směrů pohledů nebo hladin detailu.


Navrhování pomocí objektů prostorů a zón

Rozšiřte své možnosti navrhování. Uspořádejte výkazy podle prostorů a pomocí zón zařaďte prostory do různých skupin podle jednotlivých schémat.


Správce komponent detailů

Pomocí dialogového okna Správce komponent detailů můžete hladce přecházet mezi různými databázemi komponent detailů. Hierarchické stromové zobrazení a funkce filtrování usnadňují hledání jednotlivých komponent v databázi.


Architektonická rekonstrukce

Zobrazujte existující, bourané i nové stavby v jednom výkresu. Umožní vám to rychleji navrhovat a vytvářet rekonstrukce, aniž byste se dopouštěli chyb, které obvykle vznikají při úpravě více výkresů.


Pohled do kanceláře společnosti Autodesk

Výhody sady nástrojů Architecture

V této studii sada nástrojů Architecture zvýšila produktivitu až o 61 %* díky výrazné úspoře času potřebného pro běžné úlohy aplikace AutoCAD při tvorbě architektonických návrhů.

*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.