Sada nástrojů Mechanical je součástí aplikace AutoCAD 2025 

Pomocí specializovaných nástrojů pro strojírenství, včetně více než 700 000 inteligentních součástí a prvků, zvyšte svou produktivitu až o 55 %.* Prostřednictvím sady nástrojů Mechanical můžete:

  • Využívat naši knihovnu normalizovaných součástí, nástrojů a uživatelského obsahu

  • Přizpůsobovat vlastnosti typů objektů a vytvářet je na vlastních hladinách

  • Automatizovat úlohy, například vytváření rozpisek


null

Funkce sady nástrojů Mechanical

Seznamte se s oborovými nástroji pro strojírenství

Více než 700 000 normalizovaných součástí a prvků

Vytvářejte přesné výkresy se standardními komponentami, které podporují normy ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN a GB. Pomocí Správce obsahu můžete vytvářet a ukládat vlastní obsah, který umožňuje přidávat součásti nebo prvky do knihovny obsahu.


Přizpůsobená správa hladin

Ušetřete čas pomocí příkazů, které vytvářejí strojírenské hladiny – už tyto hladiny nemusíte vytvářet ručně.


Kusovníky

Pomocí příkazů můžete automatizovat strojírenské úlohy a zjednodušit si práci. Získejte větší kontrolu nad rozpiskami, kusovníky, asociativními pozicemi a referencemi součástí.


Power kótování a automatické kótování

Zvládněte více práce za kratší dobu. Pomocí zestručněných dialogových oken můžete nastavovat předvolby příkazů power kótování pro aktuální normu.


Značky geometrických odchylek a tolerancí

Značky lze pro účely opakovaného použití předkonfigurovat a uložit do knihovny značek. Knihovny značek lze také používat pro svařování, texturu povrchu a mnohem více.


Poznámky odkazu (AMNOTE)

Využívejte své poznámky naplno pomocí vzorců, které se automaticky použijí na objekt. Použijte šablonu z předdefinované sady k okamžitému zobrazení smysluplných kontextových informací, aniž byste si je museli zobrazovat sami.


Rámeček výkresu a rohová razítka

Přizpůsobte si rámečky výkresu a rohová razítka tak, aby fungovaly ve vašem systému. Každá z těchto položek existuje jako samostatné soubory .dwg, které můžete kopírovat a upravovat, aby bylo možné optimalizovat konfiguraci.


Detailování výkresů

Specializované inteligentní nástroje vám pomohou při kreslení strojírenských návrhů. Zvyšte produktivitu a efektivitu při kreslení pomocí opakovaně použitelných nástrojů pro detailování, jako jsou například Středoosa, AMSHIDE, Tabulky děr nebo Oblast měřítka pro výřezy.


2D výpočty

Kombinujte automatické vytváření součástí s automatizací výkresů a získejte tak největší hodnotu. Efektivně analyzujte návrhy a provádějte 2D výpočty, jako jsou například MKP, Výpočet hřídele nebo Moment setrvačnosti.


Žena pracující s aplikací AutoCAD a robotem

Výhody sady nástrojů Mechanical

V této studii sada nástrojů Mechanical zvýšila produktivitu až o 55 %* díky výrazné úspoře času potřebného pro běžné úlohy aplikace AutoCAD při tvorbě strojírenského návrhu.

*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.